Post doc –pooli

Emil Aaltosen Säätiö on ollut mukana säätiöiden ja rahastojen yhteisessä post doc -poolissa sen ensimmäisestä kolmivuotiskaudesta (2010) alkaen. Poolin kautta myönnetään apurahoja Suomesta ulkomaille lähteville tohtoreille.

Säätiöiden post doc -poolin haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa: keväthaku 1.–31.1. ja syyshaku 15.8.–15.9. Tarkemmat hakuohjeet löydät post doc -poolin kotisivuilta.

Täältä voit katsoa kaikki post doc -poolin kautta myönnetyt apurahat.

Kevään 2024 rahoitusosuudesta Emil Aaltosen Säätiö myönsi apurahan seuraaville tutkijoille:

Hely Ollila-Raj                         kliiniset lääketieteet                      50 000 euroa
Teemu Tauriainen                 filosofia                                            49 000 euroa 
Leena Virta
                              ekologia                                           58 000 euroa