Post doc –pooli

Emil Aaltosen Säätiö on ollut mukana säätiöiden ja rahastojen yhteisessä post doc -poolissa sen ensimmäisestä kolmivuotiskaudesta (2010) alkaen. Poolin kautta myönnetään apurahoja Suomesta ulkomaille lähteville tohtoreille.

Säätiöiden post doc -poolin haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa: keväthaku 1.–31.1. ja syyshaku 15.8.–15.9. Tarkemmat hakuohjeet löydät post doc -poolin kotisivuilta.

Täältä voit katsoa kaikki post doc -poolin kautta myönnetyt apurahat.

Syksyn 2023 rahoitusosuudesta Emil Aaltosen Säätiö myönsi apurahan seuraavalle tutkijalle:

Alisa Olkinuora                         biolääketiede                      60 000 euroa