Selvitykset käytöstä

Apurahojen raportointi

Selvitykset apurahoista toimitetaan apurahojen verkkopalvelun kautta.

Nuoren tutkijan apurahojen osalta selvitys tehdään kahden kuukauden kuluessa apurahakauden päättymisestä ja osavuotisten työskentelyapurahojen sekä kannustus- ja kohdeapurahojen osalta myöntämisvuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä, ellei toisin ole erikseen sovittu. Jos apurahakausi on toukokuun lopussa edelleen kesken, tulisi selvitys toimittaa kahden kuukauden kuluessa apurahakauden päättymisestä.

Jos selvitystä ei ole tehty mahdollisen uuden apurahahakemuksen jättämiseen mennessä tai apuraha on myönnetty juuri edellisenä vuonna, tulisi selvitys liittää sekä uuteen apurahahakemukseen että toimittaa erikseen apurahojen verkkopalvelun kautta (selvitykset).

Selvitysten jättämisessä käytetään samoja tunnuksia kuin hakemusta tehdessä.

 

Projektiapurahojen raportointi

Meneillään olevien projektien vuosiraportit tulisi toimittaa säätiön toimistoon 15.11.2017 mennessä ja loppuraportit 31.1.2018 mennessä, ellei erikseen ole  toisin sovittu. Vuonna 2016 myönnettyjen projekiapurahojen osalta ensimmäinen väliraportti toimitetaan kuitenkin vasta 30.6.2018 mennessä.

Raportit toimitetaan sähköpostitse osoitteella toimisto@emilaaltonen.fi. Viestin aiheeksi tulisi merkitä “Projektin vuosiraportti (loppuraportti) / projektin vetäjän (vastuullisen tutkijan) nimi.  Vaihtoehtoisesti raportit voi toimittaa postitse osoitteella Emil Aaltosen Säätiö, Mariankatu 40, 33200 Tampere.

Vuosiraportissa tulisi selvittää projektin eteneminen ja mahdolliset muutokset. Siihen tulisi liittää myös kustannusselvitys, jos projektin varoja on kuluneen vuoden aikana siirretty käytettäväksi yliopiston maksatusjärjestelmän kautta.

Loppuraportissa tulisi projektin etenemisen lisäksi käsitellä kokonaisvaltaisesti  projektin tavoitteita, onnistumista ja tulevaisuuden näkymiä. Siihen tulisi liittää myös kustannusselvitys.