Selvitykset käytöstä

Apurahojen raportointi

Selvitykset apurahoista toimitetaan apurahojen verkkopalvelun kautta.

Nuoren tutkijan apurahojen osalta selvitys tehdään kahden kuukauden kuluessa apurahakauden päättymisestä ja osavuotisten työskentelyapurahojen sekä kannustus- ja kohdeapurahojen osalta myöntämisvuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä, ellei toisin ole erikseen sovittu. Jos apurahakausi on toukokuun lopussa edelleen kesken, tulisi selvitys toimittaa kahden kuukauden kuluessa apurahakauden päättymisestä.

Jos selvitystä ei ole tehty mahdollisen uuden apurahahakemuksen jättämiseen mennessä tai apuraha on myönnetty juuri edellisenä vuonna, tulisi selvitys liittää sekä uuteen apurahahakemukseen että toimittaa erikseen apurahojen verkkopalvelun kautta (selvitykset).

Selvitysten jättämisessä käytetään samoja tunnuksia kuin hakemusta tehdessä.

 

Projektiapurahojen raportointi

Vuoden 2016 jälkeen myönnettyjen projektiapurahojen osalta väliraportit toimitetaan 1,5 vuoden kuluttua projektin alkamisesta eli pääsääntöisesti alkamisvuotta seuraavana vuonna kesäkuun loppuun mennessä. Tarvittaessa väliraportoinnin aikataulusta voi sopia erikseen ottamalla yhteyttä säätiön toimistoon (apurahat @ emilaaltonen.fi).

Loppuraportit toimitetaan kahden kuukauden kuluessa Emil Aaltosen Säätiön rahoituksen päätyttyä ko. projektin osalta.

Raportit toimitetaan sähköpostitse osoitteella apurahat @ emilaaltonen.fi. Viestin aiheeksi tulisi merkitä “Projektin väliraportti (loppuraportti) / projektin vetäjän (vastuullisen tutkijan) nimi.  Vaihtoehtoisesti raportit voi toimittaa postitse osoitteella Emil Aaltosen Säätiö, Mariankatu 40, 33200 Tampere.

Väliraportissa tulisi selvittää projektin eteneminen ja mahdolliset muutokset. Siihen tulisi liittää myös kustannusselvitys, jos projektin varoja on kuluneen vuoden aikana siirretty käytettäväksi yliopiston maksatusjärjestelmän kautta.

Loppuraportissa tulisi projektin etenemisen lisäksi käsitellä kokonaisvaltaisesti  projektin tavoitteita, onnistumista ja tulevaisuuden näkymiä. Siihen tulisi liittää myös kustannusselvitys.