Selvitykset apurahojen käytöstä

henkilökohtaisten apurahojen raportointi

Selvitykset henkilökohtaisista apurahoista toimitetaan apurahojen verkkopalvelun kautta.

Verkkopalveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai käyttäjätunnuksella.

Nuoren tutkijan apurahojen/Kokovuotisten työskentelyapurahojen osalta selvitys tehdään kahden kuukauden kuluessa apurahakauden päättymisestä. Osavuotisten työskentelyapurahojen osalta selvitys tehdään myöntämisvuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä tai mikäli apurahakausi on tuolloin edelleen kesken, kahden kuukauden kuluessa apurahakauden päättymisestä. Kannustus- ja kohdeapurahojen osalta selvitys tehdään myöntämisvuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä, ellei toisin ole erikseen sovittu.

Mikäli henkilö hakee uutta apurahaa, eikä selvitystä aiemmin myönnetystä apurahasta ole vielä toimitettu, tulee selvitys liittää uuteen apurahahakemukseen. Tämän lisäksi selvitys tulee toimittaa myös erillisellä selvityslomakkeella verkkopalvelun kautta.
Jos apurahakausi/apurahan käyttö on hakuvaiheessa vielä kesken, tulee uudessa hakemuksessa selvittää apurahan siihenastinen käyttö ja tutkimuksen edistyminen, eikä erillistä selvitystä toimiteta verkkopalvelun kautta vielä tässä vaiheessa. Apurahan loppuselvitys toimitetaan erillisellä selvityslomakkeella vasta kahden kuukauden kuluessa apurahakauden/apurahan käytön päättymisestä. Jos sinulle myönnetään uusi apuraha, edellisenä vuonna myönnetyn apurahan loppuosan voi selvittää toisen vuoden apurahan kanssa samanaikaisesti.

Projektiapurahojen raportointi

Selvitykset projektiapurahoista toimitetaan apurahojen verkkopalvelun kautta.

Verkkopalveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai käyttäjätunnuksella.

Väliraportti
Väliraportit toimitetaan 1,5 vuoden kuluttua projektin alkamisesta. Tarvittaessa väliraportoinnin aikataulusta voi sopia erikseen ottamalla yhteyttä säätiön toimistoon (apurahat@emilaaltonen.fi).

Väliraportissa tulisi selvittää projektin eteneminen ja mahdolliset muutokset. Siihen tulisi liittää myös kustannusselvitys, jos projektin varoja on kuluneen vuoden aikana siirretty käytettäväksi yliopiston maksatusjärjestelmän kautta (selvityslomakkeelle summat merkitään täysinä euroina).

Loppuraportti
Loppuraportit toimitetaan kolmen kuukauden kuluessa Emil Aaltosen Säätiön rahoituksen päätyttyä ko. projektin osalta.

Loppuraportissa tulisi projektin etenemisen lisäksi käsitellä kokonaisvaltaisesti projektin tavoitteita, onnistumista ja tulevaisuuden näkymiä. Siihen tulisi liittää myös kustannusselvitys (selvityslomakkeelle summat kirjataan täysinä euroina).

 

Hankerahoitusten raportointi

Tampereen korkeakouluyhteisölle myönnetyt hankerahoitukset raportoidaan apurahojen verkkopalvelun kautta samalla tavoin kuin projektiapurahat käyttämällä projektiapurahavalikoita. Hankkeista toimitetaan sekä väli- että loppuraportit.

Väliraportti
Väliraportit toimitetaan 1,5 vuoden kuluttua hankkeen alkamisesta eli pääsääntöisesti alkamisvuotta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tarvittaessa väliraportoinnin aikataulusta voi sopia erikseen ottamalla yhteyttä säätiön toimistoon (apurahat@emilaaltonen.fi).

Väliraportissa tulisi selvittää hankkeen eteneminen ja mahdolliset muutokset. Siihen tulisi liittää myös kustannusselvitys (selvityslomakkeelle summat merkitään täysinä euroina).

Loppuraportti
Loppuraportit toimitetaan kolmen kuukauden kuluessa Emil Aaltosen Säätiön rahoituksen päätyttyä ko. hankkeen osalta.

Loppuraportissa tulisi hankkeen etenemisen lisäksi käsitellä kokonaisvaltaisesti hankkeen tavoitteita, onnistumista ja tulevaisuuden näkymiä. Siihen tulisi liittää myös kustannusselvitys (selvityslomakkeelle summat kirjataan täysinä euroina).