Selvitykset käytöstä

Apurahojen raportointi

Selvitykset apurahoista toimitetaan apurahojen verkkopalvelun kautta.

Nuoren tutkijan apurahojen osalta selvitys tehdään kahden kuukauden kuluessa apurahakauden päättymisestä ja osavuotisten työskentelyapurahojen sekä kannustus- ja kohdeapurahojen osalta myöntämisvuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä, ellei toisin ole erikseen sovittu. Jos apurahakausi vuonna 2019 tai aiemmin myönnettyjen apurahojen osalta on toukokuun lopussa 2020 edelleen kesken, tulisi selvitys toimittaa kahden kuukauden kuluessa apurahakauden päättymisestä. Vuonna 2020 myönnettyjen apurahojen osalta selvityksen voi poikkeuksellisesti toimittaa vasta joulukuun 2021 loppuun mennessä.

Jos selvitystä ei ole tehty mahdollisen uuden apurahahakemuksen jättämiseen mennessä tai apuraha on myönnetty juuri edellisenä vuonna, tulisi selvitys liittää sekä uuteen apurahahakemukseen että toimittaa erikseen apurahojen verkkopalvelun kautta (selvitykset).

Selvitysten jättämisessä käytetään samoja tunnuksia kuin hakemusta tehdessä.

 

Projektiapurahojen raportointi

Väliraportti
Vuoden 2016 jälkeen myönnettyjen projektiapurahojen osalta väliraportit toimitetaan 1,5 vuoden kuluttua projektin alkamisesta eli pääsääntöisesti alkamisvuotta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä apurahojen verkkopalvelun kautta. Tarvittaessa väliraportoinnin aikataulusta voi sopia erikseen ottamalla yhteyttä säätiön toimistoon (apurahat @ emilaaltonen.fi).

Väliraportissa tulisi selvittää projektin eteneminen ja mahdolliset muutokset. Siihen tulisi liittää myös kustannusselvitys, jos projektin varoja on kuluneen vuoden aikana siirretty käytettäväksi yliopiston maksatusjärjestelmän kautta (selvityslomakkeelle summat merkitään täysinä euroina).

Loppuraportti
Loppuraportit toimitetaan apurahojen verkkopalvelun kautta kolmen kuukauden kuluessa Emil Aaltosen Säätiön rahoituksen päätyttyä ko. projektin osalta.

Loppuraportissa tulisi projektin etenemisen lisäksi käsitellä kokonaisvaltaisesti  projektin tavoitteita, onnistumista ja tulevaisuuden näkymiä. Siihen tulisi liittää myös kustannusselvitys (selvityslomakkeelle summat kirjataan täysinä euroina).

 

Hankerahoitusten raportointi

Tampereen korkeakouluyhteisölle myönnetyt hankerahoitukset raportoidaan apurahojen verkkopalvelun kautta samalla tavoin kuin projektiapurahat käyttämällä projektiapurahavalikoita. Hankkeista toimitetaan siis sekä väli- että loppuraportit.

Koska hankerahoitusta ei ole haettu säätiön vuosittaisen apurahojen hakuprosessin yhteydessä, tulee raportointia varten luoda uusi käyttäjätunnus ja salasana. Tarkemmat raportointiohjeet löytyvät edeltä (Projektiapurahojen raportointi).