Selvitykset käytöstä

Apurahojen raportointi

Selvitys nuoren tutkijan apurahasta tulisi liittää seuraavan vuoden hakemukseen (jos hakemassa uutta apurahaa) tai lähettää säätiön toimistoon kahden kuukauden kuluessa (viimeisen) apurahakauden päätyttyä, ellei toisin ole erikseen sovittu. Vapaamuotoisessa raportissa tulisi selvittää, miten tutkimustyö on apurahakauden aikana edennyt ja miten kulumääräraha on pääpiirteissään käytetty. Lisäksi raportissa tulisi mainita mahdolliset konkreettiset tulokset (julkaisut, posterit jne.).

Osavuotisten työskentelyapurahojen osalta tulisi lähettää selvitys säätiön toimistoon apurahan myöntämisvuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä tai jos on hakemassa uutta apurahaa samana keväänä, niin selvitys tulisi liittää apurahahakemukseen. Jos taas apurahakausi on toukokuun lopussa edelleen kesken, niin selvitys tulisi toimittaa kahden kuukauden kuluessa apurahakauden päätyttyä, ellei toisin ole erikseen sovittu. Vapaamuotoisessa raportissa tulisi selvittää, miten tutkimustyö on apurahakauden aikana edennyt (myös mahdolliset tulokset, kuten julkaisut jne.)

Kannustus- ja kohdeapurahojen käytöstä tulisi tehdä vapaamuotoinen selvitys apurahan myöntämisvuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä, ellei erikseen ole toisin sovittu. Jos on hakemassa uutta apurahaa saman vuoden keväällä, kun selvitys pitäisi jättää toukokuun loppuun mennessä, niin selvitys tulisi tällöin liittää apurahahakemukseen. Raportissa selvitetään tutkimustyön eteneminen apurahakauden aikana ja mahdollisten matka-apurahojen osalta myös kustannukset pääpiirteittäin.

Selvitykset lähetetään sähköpostitse toimisto@emilaaltonen.fi tai postitse Emil Aaltosen Säätiön toimistoon osoitteella Mariankatu 40, 33200 Tampere. Selvitysten verkkopalvelusivusto avautuu syys-lokakuussa 2017.

 

Projektiapurahojen raportointi

Meneillään olevien projektien vuosiraportit tulisi toimittaa säätiön toimistoon 15.11.2017 mennessä ja loppuraportit 31.1.2018 mennessä, ellei erikseen ole  toisin sovittu. Vuonna 2016 myönnettyjen projekiapurahojen osalta ensimmäinen väliraportti toimitetaan kuitenkin vasta 30.6.2018 mennessä.

Raportit toimitetaan sähköpostitse osoitteella toimisto@emilaaltonen.fi. Viestin aiheeksi tulisi merkitä “Projektin vuosiraportti (loppuraportti) / projektin vetäjän (vastuullisen tutkijan) nimi.  Vaihtoehtoisesti raportit voi toimittaa postitse osoitteella Emil Aaltosen Säätiö, Mariankatu 40, 33200 Tampere.

Vuosiraportissa tulisi selvittää projektin eteneminen ja mahdolliset muutokset. Siihen tulisi liittää myös kustannusselvitys, jos projektin varoja on kuluneen vuoden aikana siirretty käytettäväksi yliopiston maksatusjärjestelmän kautta.

Loppuraportissa tulisi projektin etenemisen lisäksi käsitellä kokonaisvaltaisesti  projektin tavoitteita, onnistumista ja tulevaisuuden näkymiä. Siihen tulisi liittää myös kustannusselvitys.