Post doc -pooli

Emil Aaltosen Säätiön myöntämät apurahat 2014

Emil Aaltosen Säätiön rahoitusosuudesta myönnetyt apurahat 2014

28.3.2014
Jukka-Pekka Kauppi                   tietojenkäsittely                                  30 000 euroa (1.vuosi)
Tanja Sihvonen                           sosiaalitieteet                                     35 000 euroa

27.11.2014
Mikael Kuisma                            fysiikka                                                 35 000 euroa