Post doc -pooli

Emil Aaltosen Säätiön myöntämät apurahat 2024

Emil Aaltosen Säätiön rahoitusosuudesta myönnetyt apurahat 2024

25.4.2024
Hely Ollila-Raj                     kliiniset lääketieteet            50 000 euroa
Teemu Tauriainen             filosofia                                  49 000 euroa
Leena Virta                          ekologia                                 58 000 euroa