Post doc -pooli

Emil Aaltosen Säätiön myöntämät apurahat 2013

Emil Aaltosen Säätiön rahoitusosuudesta myönnetyt apurahat 2013

22.3.2013
Kimmo Berg                                matematiikka                                   40 000 euroa
Taru Tukiainen                           lääketieteet                                       10 000 euroa

27.11.2013
Santtu Ruotsalainen                  matematiikka                                    32 000 euroa
Jaana Vapaavuori                       fysiikka                                               36 000 euroa