Post doc -pooli

Emil Aaltosen Säätiön myöntämät apurahat 2011

Emil Aaltosen Säätiön rahoitusosuudesta myönnetyt apurahat 2011

7.3.2011
Anni Lehmuskero                              fysiikka                                           32 000 euroa
Johanna Salminen                             geologia                                         34 000 euroa (2.vuosi)

7.11.2011
Veikko Linko                                       biotekniikka                                   33 000 euroa (1.vuosi)