Post doc -pooli

Emil Aaltosen Säätiön myöntämät apurahat 2023

Emil Aaltosen Säätiön rahoitusosuudesta myönnetyt apurahat 2023

18.4.2023
Tiia Kärkkäinen 
                        ekologia                              40 000 euroa (2. vuosi)
Pertti Palo                                    kielitieteet                          67 000 euroa (jatkoapuraha)

30.11.2023
Alisa Olkinuora                           biolääketiede                     60 000 euroa