Säätiö

Apurahat

Säätiö myöntää apurahoja tieteelliseen tutkimustyöhön kaikille tieteenaloille ja jakaa apurahoja vuosittain yli 6 miljoonaa euroa, josta yli neljä miljoonaa euroa myönnetään henkilökohtaisina apurahoina tutkimustyön tekemiseen väitöskirjatyöntekijöille ja post doc –tutkijoille. Tämän lisäksi säätiö myöntää kolmivuotisia projektiapurahoja tutkimusryhmille.

Emil Aaltosen Säätiön toimintansa aikana myöntämien apurahojen yhteismäärä on nykyarvoltaan yli 156 miljoonaa euroa.

Säätiöön kuuluu myös Teollisen kulttuurin tutkimusrahasto, joka myöntää apurahoja teollisen kulttuurin ja sen historian tieteelliseen tutkimukseen sekä teollisen kehityksen ja siihen liittyvien ongelmien tunnetuksi tekemiseen.

Apurahojen hakuaika on vuosittain 15.1. -15.2.

Post doc –pooli

Emil Aaltosen Säätiö on ollut mukana säätiöiden ja rahastojen yhteisessä post doc –poolissa sen ensimmäisestä kolmivuotiskaudesta (2010) alkaen. Poolin kautta myönnetään apurahoja tohtorien ulkomaiseen työskentelyyn. Katso täältä Emil Aaltosen Säätiön rahoitusosuudesta myönnetyt apurahat.

Säätiöt ja rahastot ry

Säätiöt ja rahastot ry on suomalaisten apurahanjakajien yhdistys. Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä 207 jäsentä. Emil Aaltosen Säätiö on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen.

Toimitilat

Emil Aaltosen Säätiön toimisto on vuodesta 1991 sijainnut Pyynikinlinnassa, Tampereella, Emil Aaltosen vanhassa kirjastossa. Pyynikinlinna on avoinna yleisölle Emil Aaltosen museon aukioloaikoina ja erilaisten tapahtumien yhteydessä.