Säätiö

Apurahat

Säätiö myöntää apurahoja tieteelliseen tutkimustyöhön kaikille tieteenaloille ja jakaa apurahoja vuosittain yli 6 miljoonaa euroa, josta yli neljä miljoonaa euroa myönnetään henkilökohtaisina apurahoina tutkimustyön tekemiseen väitöskirjatyöntekijöille ja post doc –tutkijoille. Tämän lisäksi säätiö myöntää kolmivuotisia projektiapurahoja tutkimusryhmille.

Emil Aaltosen Säätiön toimintansa aikana myöntämien apurahojen yhteismäärä on nykyarvoltaan yli 123 miljoonaa euroa.

Säätiöön kuuluu myös Teollisen kulttuurin tutkimusrahasto, joka myöntää apurahoja teollisen kulttuurin ja sen historian tieteelliseen tutkimukseen sekä teollisen kehityksen ja siihen liittyvien ongelmien tunnetuksi tekemiseen.

Apurahojen hakuaika on vuosittain 15.1. -15.2.

Post doc –pooli

Emil Aaltosen Säätiö on ollut mukana säätiöiden ja rahastojen yhteisessä post doc –poolissa sen ensimmäisestä kolmivuotiskaudesta (2010) alkaen. Poolin kautta myönnetään apurahoja tohtorien ulkomaiseen työskentelyyn.

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta on suomalaisten apurahanjakajien yhdistys. Neuvottelukuntaan kuuluu tällä hetkellä 185 jäsentä. Myös Emil Aaltosen Säätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen.

Toimitilat

Emil Aaltosen Säätiön toimisto on vuodesta 1991 sijainnut Pyynikinlinnassa, Tampereella, Emil Aaltosen vanhassa kirjastossa. Pyynikinlinna on avoinna yleisölle Emil Aaltosen museon aukioloaikoina ja erilaisten tapahtumien yhteydessä.