Apurahojen maksaminen

Ohjeita apurahansaajalle

HENKILÖKOHTAISET APURAHAT

Apuraha vastaanotetaan myöntöehtojen mukaisesti täyttämällä maksatuspyyntö apurahojen verkkopalvelussa. Muuta erillistä vahvistusta apurahan vastaanottamisesta ei tarvitse tehdä. Apurahakausi tulee pääsääntöisesti aloittaa myöntöpäätöksestä seuraavan vuoden toukokuuhun mennessä.

Maksulomake täytetään Apurahojen verkkopalvelussa

Tarkemmat tiedot maksatuspyynnöistä löydät täältä sekä apurahojen verkkopalvelusta.

Verkkopalveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai samalla käyttäjätunnuksella kuin hakemusta tehdessä on käytetty. Lisäksi maksatusta varten tarvitaan sähköisessä myöntökirjeessä/-viestissä ilmoitettu vahvistuskoodi. Huomioithan, että apurahan maksatuspyynnön saa tehtyä vain samoilla tunnuksilla millä apurahahakemus on tehty.

Apurahojen maksupäivä on aina kuukauden ensimmäinen arkipäivä. Maksatuspyyntö tulee tehdä viimeistään edeltävän kuukauden 20. päivään mennessä, jotta maksu ehtii seuraavan kuukauden maksuerään.

Apurahat maksetaan apurahan saajan henkilökohtaiselle tilille (ei yliopiston tai laitoksen) muutamia kohdeapurahoja lukuun ottamatta, jotka on tarkoitettu yhteisön käyttöön.

Jos apurahaa ei ole mahdollista vastaanottaa myöntöehtojen mukaisesti, eikä myönnetylle apurahalle ole tarkoituksenmukaista hakea käyttöajan pidennystä tai käyttötarkoituksen muutosta, tai apurahansaaja siirtyy esim. kesken apurahakauden kokonaan muihin tehtäviin, tullaan apuraha tai osa siitä perumaan erikseen sovittavan mukaisesti.

Apurahat ovat verovapaata tuloa 25 838,76 euroon asti / kalenterivuosi (1.3.2024 alkaen 26 355,60 €). Säätiö ilmoittaa ko. kalenterivuoden aikana maksamansa apurahat suoraan verottajalle.

 

 

PROJEKTIAPURAHAT

Vuodesta 2023 alkaen projektiapurahan käytön voi aloittaa aikaisintaan hakuvuoden syyskuun alusta.

Maksatuspyynnöt tehdään verkkopalvelun kautta. Mikäli projektiapurahaa käytetään tutkijoiden henkilökohtaisiin apurahoihin, maksaa säätiö ne suoraan tutkijoille. Sen osan projektiapurahasta, joka käytetään palkkakuluihin tai muihin tutkimuksesta aiheutuviin kuluihin, pitää kulkea yliopiston maksatusjärjestelmän kautta. Yliopistolle tarkoitetut maksatuspyynnöt voi tehdä verkkopalvelun kautta tai yliopisto voi lähettää säätiölle erillisen verkkolaskun. Laskutustiedot löydät täältä.

Maksulomake täytetään Apurahojen verkkopalvelussa

Tarkemmat tiedot maksatuspyynnöistä löydät täältä sekä apurahojen verkkopalvelusta.

Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai samalla käyttäjätunnuksella kuin hakemusta tehdessä on käytetty. Lisäksi maksatusta varten tarvitaan vahvistuskoodi, joka lähetetään erillisellä viestillä verkkopalvelun kautta. Huomioithan, että projektiapurahan maksatuspyynnön saa tehtyä vain samoilla tunnuksilla millä apurahahakemus on tehty.

Apurahojen maksupäivä on aina kuukauden ensimmäinen arkipäivä. Maksatuspyyntö tulee tehdä viimeistään edeltävän kuukauden 20. päivään mennessä, jotta maksu ehtii seuraavan kuukauden maksuerään.