Apurahojen maksaminen

Ohjeita apurahansaajalle

Nuoren tutkijan apurahat maksetaan pääsääntöisesti neljässä kolmen kuukauden erässä aina sen kuukauden alussa, kun jakso alkaa. Jos apurahakautesi alkaa esim. 1.6., maksetaan erät (3 kk) kesäkuun alussa (ajalle kesä-elokuu), syyskuun alussa (syys-marraskuu), joulukuun alussa (joulu-helmikuu) ja viimeinen erä seuraavan vuoden maaliskuun alussa (maalis-toukokuu). Tarvittaessa on mahdollista sopia myös muunlaisista maksujärjestelyistä. Kulumääräraha 1.500 euroa maksetaan ensimmäisen erän yhteydessä, jos apurahansaaja ei ole sitä toisin merkinnyt maksettavaksi.  Apurahaeriä laskettaessa huomioidaan vain apurahan henkilökohtainen osuus 25.000 (6.250 euroa/3 kk) / 28.000 euroa (7.000 euroa/3 kk) ja ensimmäisen (tai muun esitetyn) erän yhteydessä maksettava kulumääräraha 1.500 euroa. Apurahaan kuuluva yleiskustannuslisäosuus 1.750/2.000 euroa maksetaan suoraan yliopistolle/ laitokselle. Apurahansaajan tulee kuitenkin itse olla yhteydessä laitoksensa taloustoimistoon, jotta siellä tiedetään  laskuttaa ko. apurahaan kuuluva yleiskustannuslisäosuus.

Osavuotiset työskentelyapurahat maksetaan 1-3 kolmen kuukauden erissä apurahasummasta ja työskentelykuukausien lukumäärästä riippuen aina sen kuukauden alussa, kun jakso alkaa. Jos siis apurahakautesi alkaa esim. 1.7. ja sinulle on myönnetty 8 kk:n työskentelyapuraha, voidaan erät maksaa heinäkuun alussa (3 kk ajalle heinä-syyskuu), lokakuun alussa (3 kk ajalle loka-joulukuu) ja tammikuun alussa (2 kk ajalle tammi-helmikuu). Apurahaeriä laskettaessa apurahan kokonaismäärästä tulee ensin vähentää suoraan yliopistolle/ laitokselle maksettava yleiskustannuslisäosuus 145 e/apurahakuukausi (väitelleillä 165 e/apurahakuukausi).  Apurahansaajan tulee itse olla yhteydessä laitoksensa taloustoimistoon, jotta siellä tiedetään  laskuttaa ko. apurahaan kuuluva yleiskustannuslisäosuus.

Kannustus- ja kohdeapurahat maksetaan yleensä yhtenä eränä toivottuna maksuajankohtana ko. kuukauden alussa.

Apurahat maksetaan kunkin kuukauden ensimmäinen arkipäivä apurahansaajan henkilökohtaiselle tilille (ei yliopiston tai laitoksen) muutamia kohdeapurahoja lukuunottamatta, jotka on tarkoitettu yhteisön käyttöön.

Maksupyyntöön merkitään vain toivottu maksukuukausi ja maksettava summa. Tällöin apuraha kirjautuu maksettavaksi ko. kuukauden ensimmäinen arkipäivä. Maksukuukaudeksi ei siis voi valita meneillään olevaa kuukautta tai siinä tapauksessa maksu siirtyy seuraavan kuukauden alkuun.

Viitetieto -kohtaan ei välttämättä tarvitse merkitä mitään, sillä siihen tallentuu automattisesti teksti ‘Apuraha + myöntövuosi’.

Lisätietoihin voit tarvittaessa kirjata muita apurahasi maksamiseen liittyviä tietoja. Jos apurahakautesi keskeytyy väliaikaisesti, voit esittää maksamattomien erien osalta uuden maksuaikataulun tämän maksatusjärjestelmän kautta säätiön hyväksyttäväksi. Kirjaa tällöin lisätietoja kohtaan apurahakauden keskeytys, keskeytyksen syy ja (arvioitu) ajanjakso. Jo maksettujen erien osalta keskeytykset tulisi sopia sähköpostitse toimisto (at) emilaaltonen.fi

Pääset muuttamaan maksutietojasi ja seuraamaan apurahaeriesi maksutilannetta, kunhan pidät tallessa käyttäjätunnuksesi, salasanasi ja saamasi koodin.

Apurahat ovat verovapaata tuloa 20 728,44 euroon asti / kalenterivuosi (2019). Säätiö ilmoittaa ko. kalenterivuoden aikana maksamansa apurahat suoraan verottajalle.

Maksulomake täytetään Apurahojen verkkopalvelussa 

Palveluun kirjaudutaan samalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla kuin hakemusta tehdessä on käytetty. Lisäksi tarvitset myöntökirjeessä ilmoitetun koodin.

Maksutiedot on annettava viimeistään edeltävän kuukauden 20. päivään mennessä, jotta maksu ehtisi seuraavan kuukauden alun maksuerään.