Apurahojen maksaminen

Ohjeita apurahansaajalle

HENKILÖKOHTAISET APURAHAT

Apuraha vastaanotetaan myöntöehtojen mukaisesti täyttämällä maksatuspyyntö apurahojen verkkopalvelussa. Muuta erillistä vahvistusta apurahan vastaanottamisesta ei tarvitse tehdä. Apurahakausi tulisi pääsääntöisesti aloittaa myöntöpäätöksestä seuraavan vuoden toukokuuhun mennessä.

Maksulomake täytetään Apurahojen verkkopalvelussa

Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai samalla käyttäjätunnuksella kuin hakemusta tehdessä on käytetty. Lisäksi maksatusta varten tarvitaan sähköisessä myöntökirjeessä/-viestissä ilmoitettu vahvistuskoodi. Huomioithan, että apurahan maksatuspyynnön saa tehtyä vain samoilla tunnuksilla millä apurahahakemus on tehty.

Maksuerät eivät muodostu maksatusjärjestelmään automaattisesti, vaan apurahansaajan tulee tehdä maksatuspyyntö koko henkilökohtaiselle apurahaosuudelleen. Maksatuspyyntö on mahdollista tehdä koko apurahakaudelle samalla kertaa. Tarvittaessa maksueriä on mahdollisuus muokata myöhemmin uudelleen.

Maksutiedot on annettava viimeistään edeltävän kuukauden 20. päivään mennessä, jotta maksu ehtii seuraavan kuukauden maksuerään. Apurahojen maksupäivä on aina kuukauden ensimmäinen arkipäivä.

Apurahat maksetaan apurahan saajan henkilökohtaiselle tilille (ei yliopiston tai laitoksen) muutamia kohdeapurahoja lukuun ottamatta, jotka on tarkoitettu yhteisön käyttöön.

Maksatuspyyntöön merkitään toivottu maksukuukausi ja maksettava summa (täysinä euroina; ei senttejä). Tällöin apuraha kirjautuu maksettavaksi ko. kuukauden ensimmäinen arkipäivä. Maksukuukaudeksi ei siis voi valita meneillään olevaa kuukautta tai siinä tapauksessa maksu siirtyy seuraavan kuukauden alkuun.

Viitetieto -kohtaan ei välttämättä tarvitse merkitä mitään, sillä siihen tallentuu automaattisesti teksti ’Apuraha + myöntövuosi’.

Maksatuspyynnön lisätietoihin voi tarvittaessa kirjata muita apurahan maksamiseen liittyviä tietoja. Jos apurahakautesi keskeytyy väliaikaisesti, voit esittää maksamattomien erien osalta uuden maksuaikataulun tämän maksatusjärjestelmän kautta säätiön hyväksyttäväksi. Kirjaa tällöin lisätietoja kohtaan apurahakauden keskeytys, keskeytyksen syy ja (arvioitu) ajanjakso. Jo maksettujen erien osalta keskeytykset tulisi sopia sähköpostitse apurahat@emilaaltonen.fi.

Tarkemmat tiedot maksatuspyynnöistä löydät apurahojen verkkopalvelussa ja täältä.

Jos apurahaa ei ole mahdollista vastaanottaa myöntöehtojen mukaisesti, eikä myönnetylle apurahalle ole tarkoituksenmukaista hakea käyttöajan pidennystä tai käyttötarkoituksen muutosta tai apurahansaaja siirtyy esim. kesken apurahakauden kokonaan muihin tehtäviin, tullaan apuraha tai osa siitä perumaan erikseen sovittavan mukaisesti.

Apurahat ovat verovapaata tuloa 24 965,04 euroon asti / kalenterivuosi (2023). Säätiö ilmoittaa ko. kalenterivuoden aikana maksamansa apurahat suoraan verottajalle.

Nuoren tutkijan apurahat maksetaan pääsääntöisesti neljässä kolmen kuukauden erässä aina sen kuukauden alussa, kun jakso alkaa. Jos apurahakautesi alkaa esim. 1.6., maksetaan erät (3 kk) kesäkuun alussa (ajalle kesä-elokuu), syyskuun alussa (syys-marraskuu), joulukuun alussa (joulu-helmikuu) ja viimeinen erä seuraavan vuoden maaliskuun alussa (maalis-toukokuu). Apurahojen verkkopalvelussa on tarvittaessa mahdollista kirjata apuraha maksettavaksi myös pienemmissä erissä (1–3 kk kerrallaan). Erät kirjataan täysinä euroina.

Vuonna 2023 myönnetyt apurahat sisältävät kulumäärärahan. Apurahaerät lasketaaan koko apurahasta 34 000e / 37 000e. Kulumäärärahaa ei makseta erikseen, vaan se sisältyy kuukausieriin. Elinkustannuksiin on apurahasta käytettävä vähintään 25 000e.

Aiempina vuosina myönnettyjen apurahojen rahaeriä laskettaessa huomioidaan vain apurahan henkilökohtainen osuus 26 000e (6 500e/3 kk) / 29 000e (7 250 e/3 kk) ja ensimmäisen erän yhteydessä maksettava kulumääräraha 3 250e / 3 500e (ennen vuotta 2022 myönnetyt apurahat 1 500e). Vuonna 2019 tai aiemmin myönnettyjen apurahojen osalta apurahan henkilökohtainen osuus on 25 000e (6 250e/3 kk) / 28 000e (7 000e/3 kk).

Ennen vuotta 2022 myönnettyyn apurahaan sisältyvä yleiskustannuslisä 1 750e / 2 000e maksetaan suoraan yliopistolle/laitokselle maksumääräystä vastaan. Apurahansaajan tulee itse olla yhteydessä laitoksensa taloustoimistoon, jotta siellä tiedetään laskuttaa ko. apurahaan kuuluva yleiskustannuslisäosuus. Apurahansaajan tulee huolehtia, että laitos lähettää säätiölle laskun apurahakauden aikana. Yleiskustannuslisää ei voida maksaa ennen apurahakauden aloitusta tai sen päättymisen jälkeen, vaan tällöin se tullaan perumaan. Vuodesta 2022 lähtien myönnetyissä apurahoissa erillistä yleiskustannuslisää ei enää ole eikä yleiskustannuslisiä enää laskuteta säätiön kautta. Apurahan saaja itse sopii mahdollisen yleiskustannuksen maksamisesta yliopiston kanssa suoraan.

Osavuotiset työskentelyapurahat maksetaan 1–3 kuukauden erissä apurahasummasta ja työskentelykuukausien lukumäärästä riippuen aina sen kuukauden alussa, kun jakso alkaa. Jos siis apurahakautesi alkaa esim. 1.7. ja sinulle on myönnetty 8 kk:n työskentelyapuraha, voidaan erät maksaa heinäkuun alussa (3 kk ajalle heinä-syyskuu), lokakuun alussa (3 kk ajalle loka-joulukuu) ja tammikuun alussa (2 kk ajalle tammi-helmikuu). Erät kirjataan täysinä euroina.

Apurahaeriä laskettaessa (ennen vuotta 2022 myönnetyt apurahat) apurahan kokonaismäärästä tulee ensin vähentää suoraan yliopistolle/ laitokselle maksettava yleiskustannuslisäosuus 145 e/apurahakuukausi (väitelleillä 165 e/apurahakuukausi). Apurahaan kuuluva yleiskustannuslisäosuus maksetaan suoraan yliopistolle/laitokselle maksumääräystä vastaan. Apurahansaajan tulee itse olla yhteydessä laitoksensa taloustoimistoon, jotta siellä tiedetään laskuttaa ko. apurahaan kuuluva yleiskustannuslisäosuus. Apurahansaajan tulee huolehtia, että laitos lähettää säätiölle laskun apurahakauden aikana. Yleiskustannuslisää ei voida maksaa ennen apurahakauden aloitusta tai sen päättymisen jälkeen, vaan tällöin se tullaan perumaan. Vuodesta 2022 lähtien myönnetyissä apurahoissa erillistä yleiskustannuslisää ei enää ole eikä yleiskustannuslisiä enää laskuteta säätiön kautta. Apurahan saaja itse sopii mahdollisen yleiskustannuksen maksamisesta yliopiston kanssa suoraan.

Kannustus- ja kohdeapurahat maksetaan yleensä yhtenä eränä toivottuna maksuajankohtana ko. kuukauden alussa.

Maksutiedot on annettava viimeistään edeltävän kuukauden 20. päivään mennessä, jotta maksu ehtii seuraavan kuukauden maksuerään. Apurahojen maksupäivä on aina kuukauden ensimmäinen arkipäivä.

PROJEKTIAPURAHAT

Projektiapurahan käyttö voi vuonna 2023 alkaa aikaisintaan hakuvuoden syyskuun alusta tai tätä aiemmin myönnetyt projektiapurahat myöntövuotta seuraavan vuoden tammikuusta alkaen. Maksatuspyynnöt tehdään verkkopalvelun kautta. Mikäli projektiapurahaa käytetään tutkijoiden henkilökohtaisiin apurahoihin, maksaa säätiö ne suoraan tutkijoille. Sen osan projektiapurahasta, joka käytetään palkkakuluihin tai muihin tutkimuksesta aiheutuviin kuluihin, pitää kulkea yliopiston maksatusjärjestelmän kautta. Yliopistolle tarkoitetut maksatuspyynnöt voi tehdä verkkopalvelun kautta tai yliopisto voi lähettää säätiölle erillisen laskun verkkolaskuna.

Maksulomake täytetään Apurahojen verkkopalvelussa

Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai samalla käyttäjätunnuksella kuin hakemusta tehdessä on käytetty. Lisäksi maksatusta varten tarvitaan vahvistuskoodi, joka lähetetään erillisellä viestillä verkkopalvelun kautta. Huomioithan, että projektiapurahan maksatuspyynnön saa tehtyä vain samoilla tunnuksilla millä apurahahakemus on tehty.

Tarkemmat tiedot maksatuspyynnöistä löydät apurahojen verkkopalvelussa ja täältä.

Työryhmän jäsenen maksatuspyyntö
Projektin vetäjä voi tehdä maksatuspyynnön tutkimusryhmän jäsenelle verkkopalvelun kautta. Maksatuspyyntö on mahdollista tehdä pidemmälle ajalle samalla kertaa. Mikäli apurahan maksatukseen tulee myöhemmin muutoksia, voi maksueriä tarvittaessa muokata uudelleen. Apuraha maksetaan pääsääntöisesti 1–3 kuukauden erissä.

Maksatuspyyntöön merkitään toivottu maksukuukausi ja maksettava summa (täysinä euroina; ei senttejä). Tällöin apuraha kirjautuu maksettavaksi ko. kuukauden ensimmäinen arkipäivä. Maksukuukaudeksi ei siis voi valita meneillään olevaa kuukautta tai siinä tapauksessa maksu siirtyy seuraavan kuukauden alkuun.

Maksatuspyynnön lisätietoihin voi tarvittaessa kirjata muita apurahan maksamiseen liittyviä tietoja.

Vähintään 4 kk:n työskentelyyn tarkoitetut henkilökohtaiset apurahat kuuluvat lakisääteisen eläketurvan piiriin. Ilmoitusvelvollisuus projektiapurahasta Melalle (minkä kautta apurahat vakuutetaan) on projektin vastuuhenkilöllä. Lisätietoja asiasta saa säätiön toimistosta ja Melan kotisivuilta.

Maksutiedot on annettava viimeistään edeltävän kuukauden 20. päivään mennessä, jotta maksu ehtii seuraavan kuukauden maksuerään. Apurahojen maksupäivä on aina kuukauden ensimmäinen arkipäivä.

Yliopiston/laitoksen maksatuspyyntö
Yliopistolle tarkoitetut maksatuspyynnöt voi tehdä verkkopalvelun kautta tai yliopisto voi lähettää säätiölle erillisen laskun postitse/sähköpostitse.

Maksatuspyyntö on mahdollista tehdä pidemmälle ajalle samalla kertaa. Mikäli yliopistolle tarkoitettujen kulujen maksatukseen tulee myöhemmin muutoksia, voi maksueriä tarvittaessa muokata uudelleen.

Maksatuspyyntöön merkitään toivottu maksukuukausi ja maksettava summa (täysinä euroina; ei senttejä). Tällöin apuraha kirjautuu maksettavaksi ko. kuukauden ensimmäinen arkipäivä. Maksukuukaudeksi ei siis voi valita meneillään olevaa kuukautta tai siinä tapauksessa maksu siirtyy seuraavan kuukauden alkuun.

Maksatuspyynnön lisätietoihin voi tarvittaessa kirjata muita apurahan maksamiseen liittyviä tietoja.

Maksutiedot on annettava viimeistään edeltävän kuukauden 20. päivään mennessä, jotta maksu ehtii seuraavan kuukauden maksuerään. Apurahojen maksupäivä on aina kuukauden ensimmäinen arkipäivä.