Post doc -pooli

Emil Aaltosen Säätiön myöntämät apurahat 2010

Emil Aaltosen Säätiön rahoitusosuudesta myönnetyt apurahat 2010

15.3.2010
Tommi Hakala                                fysiikka                                          34 000 euroa
Riikka Kangaslampi                       matematiikka                               32 000 euroa
Johanna Salminen                         geologia                                        34 000 euroa (1.vuosi)