Säätiön toiminta

Apurahat

Säätiö myöntää apurahoja tieteelliseen tutkimustyöhön kaikille tieteenaloille ja jakaa apurahoja vuosittain yli 6 miljoonaa euroa, josta yli neljä miljoonaa euroa myönnetään henkilökohtaisina apurahoina tutkimustyön tekemiseen väitöskirjatyöntekijöille ja post doc -tutkijoille. Tämän lisäksi säätiö myöntää kolmivuotisia projektiapurahoja tutkimusryhmille.

Emil Aaltosen Säätiön toimintansa aikana myöntämien apurahojen yhteismäärä on nykyarvoltaan yli 156 miljoonaa euroa.

Säätiöön kuuluu myös Teollisen kulttuurin tutkimusrahasto, joka myöntää apurahoja teollisen kulttuurin ja sen historian tieteelliseen tutkimukseen sekä teollisen kehityksen ja siihen liittyvien ongelmien tunnetuksi tekemiseen.

Apurahojen hakuaika on vuosittain 15.1.–15.2.

Post doc -pooli

Emil Aaltosen Säätiö on ollut mukana säätiöiden ja rahastojen yhteisessä post doc -poolissa sen ensimmäisestä kolmivuotiskaudesta (2010) alkaen. Poolin kautta myönnetään apurahoja tohtorien ulkomaiseen työskentelyyn.

Säätiöt ja rahastot ry

Säätiöt ja rahastot ry on suomalaisten apurahanjakajien yhdistys. Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä 207 jäsentä. Myös Emil Aaltosen Säätiö on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen.

talous

Vastuullinen sijoittaminen

Emil Aaltosen Säätiö soveltaa sijoitusstragiassaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Sijoitusten vastuullisuuden kehitystä myös seurataan säännöllisesti.

Säätiön sijoittaminen on suunnitelmallista, ja se perustuu säätiön hallituksen hyväksymään sijoitussuunnitelmaan ja vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin. Ympäristönäkökulmat, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa eli niin sanotut ESG-mittarit otetaan huomioon sijoituskohteiden valinnassa kaikissa omaisuusluokissa. Sijoitusten vastuullisuutta myös seurataan johdonmukaisesti.

Rahastosijoituksissa yhteistyökumppaneiksi hyväksytään vain sellaisia omaisuudenhoitajia, jotka toimivat vastuullisesti ja läpinäkyvästi sekä ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN PRI) tai muun vastaavan asiakirjan.

Vastuullisuuden seuranta

Emil Aaltosen Säätiö seuraa sijoitustoimintansa vastuullisuutta riippumattomien, ulkopuolisten palveluntarjoajien avulla. Vastuullisuusmittarit kehittyvät jatkuvasti, ja eri tahojen tekemät ESG-seurannat ja -analyysit painottuvat eri tavoin. Ne eivät siis anna yksiselitteistä kuvaa vastuullisuudesta, mutta johdonmukaisesti tehtynä lisäävät ymmärrystä sen kehittymisestä.

Säätiön sijoitussalkun vastuullisuutta tarkastellaan kuukausittain MSCI:n ESG-dataan perustuen. Datan kattavuus on 55 % koko sijoitusvarallisuudesta. Vuonna 2022 salkun arvosana nousi MSCI:n ESG-raportoinnissa tasolle AA. MSCI:n raportoinnin kattavuutta laskee vaihtoehtoisten sijoitusten, kiinteistösijoitusten ja käteisen rahan osuus. Vaihtoehtoisista sijoituksista saadaan kuitenkin vastuullisuusraportit ja vastuullisuutta kehitetään yhdessä varainhoitajien kanssa.

Toimitilat

Emil Aaltosen Säätiön toimisto on vuodesta 1991 sijainnut Pyynikinlinnassa, Tampereella, Emil Aaltosen vanhassa kirjastossa. Pyynikinlinna on avoinna yleisölle Emil Aaltosen museon aukioloaikoina ja erilaisten tapahtumien yhteydessä.