Teollisen kulttuurin tutkimusrahasto

Emil Aaltosen Säätiön yhteydessä toimii Teollisen kulttuurin tutkimusrahasto, jonka tarkoituksena on edistää teolliseen kulttuuriin eri näkökulmista kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta sekä tehdä tunnetuksi teollisen kehityksen ja muutoksen ulottuvuuksia ja niihin mahdollisesti liittyviä ongelmia ja haasteita. Rahasto toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä Tampereella Pyynikinlinnassa Emil Aaltosen museota sekä jakamalla apurahoja.

TEOLLISEN KULTTUURIN TUTKIMUSRAHASTON APURAHAT HAETTAVISSA VUOSITTAIN 15.1.-15.2.

Haettavina ovat nuoren tutkijan apurahat (vain yksivuotisia), osavuotiset työskentelyapurahat, kannustusapurahat ja kohdeapurahat (ko. apurahatyyppien yleiset hakuohjeet).

Tutkijoiden lisäksi myös yhteisöjen on mahdollista hakea kohdeapurahaa (enintään 5000 euroa) Teollisen kulttuurin tutkimusrahastosta, jos tutkimus aihepiirinsä puolesta soveltuu rahoitettavaksi tästä rahastosta.

Hakemuslomake apurahahakemuksen tekemiseksi löytyy täältä ja lausuntojärjestelmä täältä suomeksi / englanniksi.

Vuosina 2012 – 2018 Teollisen kulttuurin tutkimusrahaston myöntämät apurahat jaettiin Tekniikan Akatemian apurahojenjakotilaisuudessa.