Post doc -pooli

Emil Aaltosen Säätiön myöntämät apurahat 2018

Emil Aaltosen Säätiön rahoitusosuudesta myönnetyt apurahat 2018

29.3.2018
Heidi Hakkarainen                              historia                                       40 000 euroa
Lauri Hitruhin                                      matematiikka                            44 000 euroa

28.11.2018
Johannes Haataja                                nanotiede                                  45 000 euroa
Paula Niinikoski-Fusswinkel              geologia                                     35 000 euroa