Julkaistu

Tutkimustyöhön 2,3 miljoonaa euroa

Emil Aaltosen Säätiön hallitus myönsi toisen kolmivuotisen tutkimushankerahoituksen 333.333 euroa (ensimmäinen alkanut vuoden 2019 alussa) Tampereen yliopistolle monitieteiseen tutkimustyöhön.

Rahoitettavaksi hankkeeksi valittiin professori Arri Priimägin, akatemiatutkija Teemu Ihalaisen ja akatemiatutkija Soile Nymarkin hanke ”Biotieteitä valorobotiikan keinoin”.

Lue lisää hankkeesta tästä.

””””””””””””””””””””””””””””

Emil Aaltosen Säätiön hallitus myönsi myös kymmenen 200.000 euron projektiapurahaa eri tieteenaloille seuraavasti:

LT ARI AHOLA-OLLI
Lääketiede – kliininen lääketiede
Helsingin ylipisto; Niuvanniemen sairaala, Kuopio ja Broad Institute of MIT and Harvard, Cambridge; Massachusetts, USA

Farmakogenetiikan avulla kohti yksilöllistettyä lääkehoitoa – Farmakogeneettisten varianttien yhteydet kliinisiin päätetapahtumiin

 

FT, dosentti ANNE-MARIA ERNVALL-HYTÖNEN
Matematiikka ja tietojenkäsittely
Åbo Akademi

Diofantoksen approksimaatiot sekä hila- ja satulapistemenetelmät lukuteoriassa ja sovelluksissa

 

FT KIRSI GRANBERG
Lääketiede – biolääketiede
Tampereen yliopisto

Immuunivasteen heikentyminen aivokasvaimissa

 

FT, apulaisprofessori TUOMO HIIPPALA
Kielitieteet
Helsingin yliopisto

Pääkaupunkiseudun kielimaisema sosiaalisen median ja rekisteriaineistojen valossa: kieliryhmät ja keskustelu tilassa ja ajassa

 

FT, dosentti VEIKKO LINKO
Luonnontieteet
Aalto-yliopisto

Ohjelmoitavat DNA-proteiininanokoneet

 

VTT KIM RISTOLAINEN
Taloustieteet
Turun yliopisto

This Time is Different – Syndrooma, Liiallinen Riskinotto ja Finanssikriisit: Empiirinen tekoälyä ja tekstidataa hyödyntävä lähestymistapa

 

FT, dosentti SUVI RUUSKANEN
Biologia
Turun yliopisto

Suolistomikrobien rooli sopeutumisessa vaihteleviin ympäristöolosuhteisiin

 

PhD, dosentti VILLE-PEKKA SORSA
Valtio-oppi ja politiikan tutkimus
Helsingin yliopisto

Tiedontuotannon regiimit ja asiantuntijavalta Suomessa (TIRAS)

 

LT LAURA TOIVONEN
Lääketiede – kliininen lääketiede
Turun yliopisto ja Harvard Medical School, Boston, USA

The Nasal Airway Metabolome, Microbiome, and Risk of Respiratory Infections and Asthma in Children: A Multiomic Study

 

FT, dosentti VALTTERI VILJANEN
Filosofia
Turun yliopisto

Moderni käsitys käsitteestä: synty ja kritiikki

 

Lue lisää rahoitettavista projekteista tästä.