Hankerahoitus 2020-2022

Emil Aaltosen Säätiön hallitus myönsi toisen kolmivuotisen tutkimushankerahoituksen 333.333 euroa Tampereen yliopistolle monitieteiseen tutkimustyöhön (ensimmäinen säätiön rahoittama hanke alkanut vuoden 2019 alussa).

Rahoitettavaksi hankkeeksi valittiin professori Arri Priimägin, akatemiatutkija Teemu Ihalaisen ja akatemiatutkija Soile Nymarkin hanke “Biotieteitä valorobotiikan keinoin”.

Valorobotit ovat pehmeitä aktuaattoreita, jotka kykenevät liikkumaan itse tai liikuttamaan esineitä valoa polttoaineenaan käyttäen. Valaistessa ne voivat esimerkiksi supistua, kiertyä, värähdellä tai taipua. Visiomme on, että mekaanisen liikkeen tuottaminen etäohjatusti valon avulla tarjoaa ainutlaatuisen ja erittäin monipuolisen alustan biotieteellisiin tutkimuksiin. Projektin puitteissa tulemme valolla ohjaten mekaanisesti manipuloimaan eläviä soluja ja kudoksia yksittäisten solujen tarkkuudella. Tavoitteenamme on myös tutkia biologisten systeemien ja valorobottien välisiä takaisinkytkentämekanismeja, joita hyödyntämällä biologinen vaste voisi ohjata robotin toimintaa. Uskomme työmme tulosten mahdollistavan aivan uudenlaisten kudosteknologisten tuotteiden kehitystyön, esimerkkeinä keinotekoiset, supistuvat verisuonet, haavan paranemista edistävät bioaktiiviset laastarit sekä lihaksen lailla supistuvat kudosteknologiset siirteet.