Projektiapurahat 2019

Emil Aaltosen Säätiöltä projektiapurahoja 2.000.000 euroa kymmenelle tutkimusryhmälle.

Kaksivaiheisen hakuprosessin ensimmäisellä kierroksella säätiölle toimitettiin 386 hakemusta, joista valittiin toiselle hakukierrokselle 24 hakemusta.

Emil Aaltosen Säätiön hallitus myönsi kymmenen 200.000 euron projektiapurahaa eri tieteenaloille seuraavasti:

LT ARI AHOLA-OLLI
Lääketiede – kliininen lääketiede
Helsingin ylipisto; Niuvanniemen sairaala, Kuopio ja Broad Institute of MIT and Harvard, Cambridge; Massachusetts, USA
Farmakogenetiikan avulla kohti yksilöllistettyä lääkehoitoa – Farmakogeneettisten varianttien yhteydet kliinisiin päätetapahtumiin

FT, dosentti ANNE-MARIA ERNVALL-HYTÖNEN
Matematiikka ja tietojenkäsittely
Åbo Akademi
Diofantoksen approksimaatiot sekä hila- ja satulapistemenetelmät lukuteoriassa ja sovelluksissa

FT KIRSI GRANBERG
Lääketiede – biolääketiede
Tampereen yliopisto
Immuunivasteen heikentyminen aivokasvaimissa

FT, apulaisprofessori TUOMO HIIPPALA
Kielitieteet
Helsingin yliopisto
Pääkaupunkiseudun kielimaisema sosiaalisen median ja rekisteriaineistojen valossa: kieliryhmät ja keskustelu tilassa ja ajassa

FT, dosentti VEIKKO LINKO
Luonnontieteet
Aalto-yliopisto
Ohjelmoitavat DNA-proteiininanokoneet

VTT KIM RISTOLAINEN
Taloustieteet
Turun yliopisto
This Time is Different – Syndrooma, Liiallinen Riskinotto ja Finanssikriisit: Empiirinen tekoälyä ja tekstidataa hyödyntävä lähestymistapa

FT, dosentti SUVI RUUSKANEN
Biologia
Turun yliopisto
Suolistomikrobien rooli sopeutumisessa vaihteleviin ympäristöolosuhteisiin

PhD, dosentti VILLE-PEKKA SORSA
Valtio-oppi ja politiikan tutkimus
Helsingin yliopisto
Tiedontuotannon regiimit ja asiantuntijavalta Suomessa (TIRAS)

LT LAURA TOIVONEN
Lääketiede – kliininen lääketiede
Turun yliopisto ja Harvard Medical School, Boston, USA
The Nasal Airway Metabolome, Microbiome, and Risk of Respiratory Infections and Asthma in Children: A Multiomic Study

FT, dosentti VALTTERI VILJANEN
Filosofia
Turun yliopisto
Moderni käsitys käsitteestä: synty ja kritiikki