Projektiapurahat 2019

Emil Aaltosen Säätiöltä projektiapurahoja 2.000.000 euroa kymmenelle tutkimusryhmälle.

Kaksivaiheisen hakuprosessin ensimmäisellä kierroksella säätiölle toimitettiin 386 hakemusta, joista valittiin toiselle hakukierrokselle 24 hakemusta.

Emil Aaltosen Säätiön hallitus myönsi kymmenen 200.000 euron projektiapurahaa eri tieteenaloille seuraavasti:

LT ARI AHOLA-OLLI
Lääketiede – kliininen lääketiede
Helsingin ylipisto; Niuvanniemen sairaala, Kuopio ja Broad Institute of MIT and Harvard, Cambridge; Massachusetts, USA

Farmakogenetiikan avulla kohti yksilöllistettyä lääkehoitoa – Farmakogeneettisten varianttien yhteydet kliinisiin päätetapahtumiin

 

FT, dosentti ANNE-MARIA ERNVALL-HYTÖNEN
Matematiikka ja tietojenkäsittely
Åbo Akademi

Diofantoksen approksimaatiot sekä hila- ja satulapistemenetelmät lukuteoriassa ja sovelluksissa

 

FT KIRSI GRANBERG
Lääketiede – biolääketiede
Tampereen yliopisto

Immuunivasteen heikentyminen aivokasvaimissa

 

FT, apulaisprofessori TUOMO HIIPPALA
Kielitieteet
Helsingin yliopisto

Pääkaupunkiseudun kielimaisema sosiaalisen median ja rekisteriaineistojen valossa: kieliryhmät ja keskustelu tilassa ja ajassa

 

FT, dosentti VEIKKO LINKO
Luonnontieteet
Aalto-yliopisto

Ohjelmoitavat DNA-proteiininanokoneet

 

VTT KIM RISTOLAINEN
Taloustieteet
Turun yliopisto

This Time is Different – Syndrooma, Liiallinen Riskinotto ja Finanssikriisit: Empiirinen tekoälyä ja tekstidataa hyödyntävä lähestymistapa

 

FT, dosentti SUVI RUUSKANEN
Biologia
Turun yliopisto

Suolistomikrobien rooli sopeutumisessa vaihteleviin ympäristöolosuhteisiin

 

PhD, dosentti VILLE-PEKKA SORSA
Valtio-oppi ja politiikan tutkimus
Helsingin yliopisto

Tiedontuotannon regiimit ja asiantuntijavalta Suomessa (TIRAS)

 

LT LAURA TOIVONEN
Lääketiede – kliininen lääketiede
Turun yliopisto ja Harvard Medical School, Boston, USA

The Nasal Airway Metabolome, Microbiome, and Risk of Respiratory Infections and Asthma in Children: A Multiomic Study

 

FT, dosentti VALTTERI VILJANEN
Filosofia
Turun yliopisto

Moderni käsitys käsitteestä: synty ja kritiikki