Julkaistu

Emil Aaltosen Säätiön hallitus myönsi kaikkiaan 4.119.030 euroa 245 tutkijalle tieteellisen tutkimustyöhön ja tutkimuksen kuluihin

Tulevaisuuden tutkijoita? Kuvasarja liittyy KT Annukka Purren tutkimukseen ’Kenellä on oikeus surra? Lasten suru ja suremisen kulttuuriset käytännöt varhaiskasvatuksessa’

                                                     ____________________________________________________________

 

Säätiölle toimitettiin hakuajan päättymiseen mennessä 2.214 apurahahakemusta sekä 421 projektiapurahahakemusta. Kaikkiaan hakemuksia saapui siis 2.635. Kokovuotisia työskentelyapurahoja myönnettiin 93 tutkijalle, mikä on lähes 38 % myönnettyjen apurahojen kokonaiskappalemäärästä ja 67,5 % myönnetystä euromäärästä. Apurahan suuruus on 29.250 euroa ja väitelleen tutkijan osalta 32.500 euroa. Osavuotisia työskentelyapurahoja 4-10 kk:n työskentelyyn myönnettiin 54 tutkijalle sekä enintään 5.000 euron suuruisia kannustus- ja kohdeapurahoja yhteensä 98 tutkijalle.

Nuoren tutkijan apurahan saivat myös KTM Hilla Back ja KT Annukka Pursi, joiden ajatuksia tutkijanurasta ja tutkimustyöstä voit lukea täältä.

Kaikki apurahansaajat aakkosittain löytyvät täältä.

Tarkemmat tiedot myönnetyistä apurahoista apurahatyypeittäin tästä linkistä.

Näiden myönnettyjen apurahojen lisäksi säätiö tulee vielä syksyllä 2020 jakamaan projektiapurahoja kaksi miljoonaa euroa sekä valitsemaan Tampereen korkeakouluyhteisölle kohdennetun tutkimushankehaun perusteella rahoitettavan monitieteisen tutkimushankeen, jolle tullaan myöntämään rahoitusta 333.333 euroa.