Jaetut apurahat 2020

Emil Aaltosen Säätiön hallitus on päättänyt jakaa vuonna 2020 kaikkiaan 245 henkilökohtaista työskentely, kannustus- ja kohdeapurahaa yhteensä 4.119.030 €, joista Teollisen kulttuurin tutkimusrahastosta neljä apurahaa yhteensä 20.000 €

NUOREN TUTKIJAN APURAHAT 2.780.000 EUROA

Hallitus myönsi nuoren tutkijan apurahan 93 tutkijalle. Apurahan tarkoitus on mahdollistaa vuoden tutkimustyö muusta työstä vapaana. Apuraha on suuruudeltaan 26.000 (väitelleille tutkijoille 29.000) euroa. Lisäksi maksetaan 1.500 euron määräraha tutkimuksen muita kuluja varten.  Yleiskustannuslisän maksamista varten on myös varattu 1.750/2.000 euroa.

OSAVUOTISET TYÖSKENTELYAPURAHAT 889.680  EUROA

Osavuotisia työskentelyapurahoja 4-10 kk:n työskentelyyn myönnettiin 54 tutkijalle yhteensä 889.680 euroa.

KANNUSTUSAPURAHAT 310.000 EUROA

Kannustusapurahoja (5.000 euroa) myönnettiin 62 tutkijalle yhteensä 310.000 euroa tutkimustyön edistämiseen.

KOHDEAPURAHAT 119.350 EUROA

Kohdeapurahoja suuruudeltaan 1.000 – 5.000 euroa myönnettiin mm. matkakuluihin ja muihin tutkimuskuluihin 32 tutkijalle yhteensä 119.350 euroa.

TEOLLISEN KULTTUURIN TUTKIMUSRAHASTON APURAHAT 20.000 EUROA

Emil Aaltosen Säätiössä toimii myös Teollisen kulttuurin tutkimusrahasto. Rahastosta myönnettiin 4 apurahaa yhteensä 20.000 euroa.

PROJEKTIAPURAHAT

Tehtyjen päätösten lisäksi vuonna 2020 myönnettäviin projektiapurahoihin varataan 2.000.000 euroa. Projektiapurahan tarkoitus on tukea nuoria tutkijoita heidän itsenäisen uransa alkuvaiheissa. Projektiapuraha myönnetään kolmivuotisena ja sen suuruus on 200.000 euroa. Projektiapurahan aiehakemuksen on jättänyt 421 tutkijaryhmää, joille lähetetään tieto pääsystä hakuprosessin toiselle kierrokselle 15.6.2020 mennessä. Projektiapurahojen saajat julkistetaan marraskuun lopulla 2020.