Julkaistu

KOLMAS EMIL AALTOSEN SÄÄTIÖN TAMPEREEN KORKEAKOULUYHTEISÖLLE KOHDENTAMA HANKERAHOITUSHAKU ALKOI

Tamperelainen tieteen ja tutkimuksen rahoittaja Emil Aaltosen Säätiö sr kohdistaa yhteensä miljoonan euron erillisen hankerahoitushaun Tampereen korkeakouluyhteisön tutkimushankkeisiin. Viimeinen hankerahoitushaku alkaa 1.4.2020.

Tampereen korkeakouluyhteisölle kohdistettu hankehaku järjestetään kolmena peräkkäisenä vuonna (2018-2020), ja kunakin vuonna säätiö valitsee rahoitettavaksi yhden kolmivuotisen hankkeen. Kunkin hankkeen budjetti on 333.333 euroa. Kolmas tutkimushankehaku on avoinna 1.4.-30.4.2020. Hakuprosessi on yksivaiheinen. Säätiö etsii uudenlaisia tutkimushankkeita, joissa luovalla tavalla korostuu perustetun uuden korkeakouluyhteisön monitieteinen luonne. Päätös kolmannesta tuettavasta hankkeesta tehdään syys-lokakuussa 2020 ja hanke voi alkaa aikaisintaan 1.1.2021.

Hakijan tai hakijakonsortion tulee toimittaa enintään viiden sivun (A4) mittainen vapaamuotoinen hakemus (sisältäen hankkeen tutkimussuunnitelman ja budjetin). Hankkeen budjetoinnissa käytetään 20% yleiskustannusosuutta. Liitteenä tulee olla päähakijan ansioluettelo ja julkaisuluettelo viideltä viimeiseltä vuodelta. Hakemuksesta tulisi myös käydä selkeästi esille, mitkä tieteenalat siinä ovat edustettuina. Edellä mainitut dokumentit tulee liittää yhdeksi pdf-dokumentiksi ja nimetä vastuullisen johtajan sukunimen mukaan. Hakemus liitteineen voi olla suomen- tai englanninkielinen. Hakijoiden tulee kuitenkin huomioida, että sääntöjensä mukaisesti säätiö tukee suomenkielisten tutkijoiden luovaa tieteellistä tutkimustyötä, joten myös hankerahoituksen hakijoiden tulee tarvittaessa osoittaa suomen kielen taitonsa erillisin dokumentein (yleiskielen taitoa mittaava yleinen kielitutkinto vähintään tasolla kolme).

Hakemukset liitteineen toimitetaan pdf-dokumentteina sähköpostiosoitteeseen research@tuni.fi viimeistään 30.4.2020 klo 17:00.

Tarvittaessa lisätietoja saa tutkimusvararehtorilta ja provostilta:
Juha Teperi (juha.teperi@tuni.fi)
Jarmo Takala (jarmo.takala@tuni.fi).