Julkaistu

EMIL AALTOSEN SÄÄTIÖ JAKOI YLI NELJÄ MILJOONAA EUROA ERI TIETEENALOJEN TUTKIMUSTYÖHÖN

Kevään 2022 haussa myönteisen apurahapäätöksen sai kaikkiaan 242 eri tieteenalojen tutkijaa tutkimustyön tekemiseen ja edistämiseen sekä tutkimuksen muita kuluja varten. Rahoituksen sai noin 13 % hakijoista. Tutkimusta tehdään sekä suomalaisissa että ulkomaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

Kokovuotisia työskentelyapurahoja (suuruudeltaan 29.250–32.500 euroa) myönnettiin 99 tutkijalle, yhteensä 2,97 milj. euroa, mikä on n. 66 % myönnetystä kokonaiseuromäärästä.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Petro Leinonen tekee tutkimusta kasvupolitiikan ja ilmastopolitiikan yhteensovittamisesta Tampereen yliopistossa. Emil Aaltosen Säätiö myönsi hänelle tähän tarkoitukseen kokovuotisen jatkotyöskentelyapurahan. Väitöskirjatyössään hän tutkii kasvupolitiikan ja ilmastopolitiikan yhteensovittamista EU:ssa ja Suomessa ja sitä, miten ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen tarvitut investoinnit otetaan huomioon talouspolitiikan ohjauksessa ja valmistelussa.

  • Tutkimuksessani hyödynnän sosiologista valtioteoriaa sekä poliittisen talouden tutkimusta, joiden avulla käsitteellistän kapitalistisen talouden sääntelyn muotojen muutoksia. Näillä sääntelyn muodoilla on relevanssia ilmastopolitiikan vaatimien investointien kannalta etenkin, koska ne määrittävät julkisen talouden liikkumavaraa sekä sitä, minkälaisilta sektoreilta talouden kasvua ensisijaisesti haetaan.

Kokovuotisen jatkorahoituksen sai myös filosofian maisteri Heini Hyvärinen, joka tutkii Suomen pitkäikäisimmän eläinlajin eli jokihelmisimpukan uhanalaisuutta – vanhimmat elossa olevat yksilöt ovat jopa 1800-luvulta.

Väitöskirjassaan Hyvärinen tutkii jokisimpukan eli raakun sietorajoja jokipohjan liettymiselle, happikadolle, happamuudelle ja raskasmetalleille.

  • Tuntemalla nämä sietorajat voidaan paremmin ymmärtää, minkälainen ihmisen toiminta uhkaa raakkua. Kokeellisesti todennetuilla sietorajoilla on mahdollisuus vaikuttaa maa- ja metsätalouden sekä turve- ja kaivosteollisuuden ympäristölupien säätelyyn. Mahdollisia haitallisia päästöjä vähentämällä voidaan suojella koko ekosysteemin puhdasta luonnontilaa.

Lue lisää Petro Leinosen ja Heini Hyvärisen mietteistä täältä.

Nuoren tutkijan apurahojen lisäksi säätiö myönsi osavuotisia työskentelyapurahoja 4–10 kuukauden työskentelyyn 67 tutkijalle sekä enintään 5.000 euron suuruisia kannustus- ja kohdeapurahoja yhteensä 74 tutkijalle.

Katso tarkemmat tiedot myönnetyistä apurahoista täältä.

Näiden myönnettyjen apurahojen lisäksi säätiö tulee vielä syksyllä 2022 rahoittamaan kolmivuotisia projekteja arviolta 2,2 miljoonalla eurolla eri tieteenaloilta.