Julkaistu

Kevään 2022 apurahojen haku on päättynyt

Kevään 2022 apurahojen haku on päättynyt.

Päätökset myönnettävistä työskentely-, kannustus- ja kohdeapurahoista tehdään huhtikuun lopussa ja tiedot julkistetaan toukokuun alkupuolella.

Projektihakemusten jatkoonpääsystä ilmoitetaan 15.6. mennessä kaikille projektiapurahaa hakeneille.