Teollisen kulttuurin tutkimusrahasto jakoi neljä apurahaa, yhteensä 20.000 euroa

Emil Aaltosen Säätiön yhteydessä toimiva Teollisen kulttuurin tutkimusrahasto on tehnyt päätöksensä vuonna 2020 myönnettävistä apurahoista.

Apurahoja myönnettiin yhteensä neljään tutkimukseen/kohteeseen seuraavasti:

FT, VTM TUOMAS MÖTTÖNEN                                                                                      5.000
Historia ja arkeologia
Taloudelliset tienraivaajat. Suomalaisen talouselämän uudistajat 1917-1939

TkT, dos. MIRVA PELTONIEMI                                                                                       5.000
Taloustieteet
Suomalaisen konepajateollisuuden synty ja evoluutio

KTM HANNU RASTAS                                                                                                      5.000
Historia ja arkeologia
Aineellisen ja aineettoman liitto – suomalainen lasinvalmistusosaaminen
teollisena kulttuuriperintönä

SUOMEN VALIMOMUSEOSÄÄTIÖ SR                                                                           5.000
Kulttuurien tutkimus
Tehdastyöntekijöiden omaehtoinen kulttuuri firabelitöiden näkökulmasta