Teollisen kulttuurin tutkimusrahasto jakoi viisi apurahaa, yhteensä 42.250 euroa

Emil Aaltosen Säätiön yhteydessä toimiva Teollisen kulttuurin tutkimusrahasto on tehnyt päätöksensä vuonna 2019 myönnettävistä apurahoista.

Apurahoja myönnettiin yhteensä viiteen tutkimukseen/kohteeseen seuraavasti:

VTM EERO AALTO                                                                           5.000
Taloustieteet
Yritysstrategia telekommunikaatioalalla osana teknologian
ja regulaation yhteisvaikutusta 1981-1998

FT, VTM TUOMAS MÖTTÖNEN                                                     5.000
Historia ja arkeologia
Taloudelliset tienraivaajat. Suomalaisen talouselämän
uudistajat 1917–1939.

SUOMEN LAIVAHISTORIALLINEN YHDISTYS RY                      5.000
Historia ja arkeologia
Suomen teollisen ajan laivanrakennustelakat

FM PETTERI SYSTÄ                                                                          22.250
Historia ja arkeologia
Teollisuuseliitin jäsen työväenkaupungissa – Yrjö Raevuoren
maailmankuva, toiminta ja verkostot 1917-1944

FT TIMO SÄRKKÄ                                                                             5.000
Historia ja arkeologia
J. Kutvosen Huonekalutehtaan historian tallentaminen
tutkimusta ja näyttelytoimintaa varten