Teollisen kulttuurin tutkimusrahaston apurahat 43.250€

Emil Aaltosen Säätiön yhteydessä toimii Teollisen kulttuurin tutkimusrahasto, jonka tarkoituksena on edistää teollisen kulttuurin tieteellistä tutkimusta sekä teollisen kehityksen ja siihen liittyvien ongelmien tunnetuksi tekemistä. Rahasto toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä Tampereella Pyynikinlinnassa Emil Aaltosen museota sekä jakamalla apurahoja.

Rahasto on päättänyt myöntää vuonna 2016 neljä apurahaa, yhteensä 43.250 euroa seuraavasti:

VTM JUKKA HYVÖNEN                                                                          5.000
Sosiaalitieteet
Kenkäteollisuuden synty ja kehitys sotien jälkeen Kankaanpäässä

VTM MATTI LA MELA                                                                             5.000
Historia ja arkeologia
Patenttiasiamiehet teknologiamarkkinoilla ja kulttuurisina
välittäjinä: pohjoismaisen patenttialueen muodostuminen
vuosina 1850-1910

FM NIINA LEHMUSJÄRVI                                                                      28.250
Historia ja arkeologia
Kreivitär Hedvig Eleonora Stenbock ja vuorineuvoksetar
Catharina Elisabeth Kijk Teijon ruukin johdossa 1700-luvulla

KTM MARJO MIKKOLA, Tekniikan museo                                       5.000
Historia ja arkeologia
Tekniikan maa

 

Apurahat jaettiin TAF:n (Technology Academy Finland) apurahojenjakotilaisuudessa Pörssitalossa Helsingissä 5.4.2016.