Hakuohje

Nuoren tutkijan apurahat, osavuotiset työskentelyapurahat, kannustusapurahat, kohdeapurahat

Apurahoja voivat hakea ainoastaan yksittäiset tutkijat. Erityisesti pyritään tukemaan väitöskirjatyötä tekeviä tutkijoita ja vastavalmistuneita tohtoreita heidän jatkotutkimustyössään. Apurahoja ei myönnetä väitöskirjan painatuskuluihin eikä perusopintoihin.

Hakijan tulee olla suomenkielinen. Muulle kuin suomea äidinkielenään puhuvalle tutkijalle voidaan poikkeuksellisesti myöntää apuraha, jos hän toimii perusteiltaan suomenkielisessä tutkijayhteisössä (suomenkielisessä yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa) ja on lisäksi integroitunut siihen kiinteästi. Tällaiselta tutkijalta voidaan edellyttää sitä, että hän hallitsee suomen kieltä niin hyvin, että tulee sillä toimeen ja kykenee kommunikoimaan myös tutkijayhteisössä suomen kielellä. Yleensä voidaan edellyttää myös sitä, että tutkija asuu pysyväisluontoisesti Suomessa.  Suomenkielisenä tutkijana ei voida pitää henkilöä, joka on Suomessa vain tilapäisesti.

SÄHKÖINEN HAKEMUSLOMAKE

Apurahojen hakemuslomake löytyy kohdasta Apurahat > Hakemuslomakkeet  (hakemuslomake täytetään suomeksi; liitteet voivat olla myös englanninkielisiä). Päästäkseen lomakesivuille hakijan on ensimmäistä kertaa verkkopalvelussa käydessään rekisteröidyttävä. Lomake täytetään ja tallennetaan verkossa. Hakemuksen tietoja voi täydentää, muokata ja tulostaa eri käyntikerroilla. Tunnukset olisi hyvä säilyttää myös mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten (apurahan myöntöpäätös ja raportointi). Verkkopalvelu sulkeutuu hakuajan päättyessä 15.2.2020 klo 23.59 (Suomen aikaa). Hakijan tulee huomioida, että hakuajan päättymispäivä on vuonna 2020 lauantai, jolloin hakemuksia voi edelleen jättää, mutta apurahahakuun liittyvät neuvontapalvelu ja tekninen tuki eivät ole enää käytettävissä.

Hakemus liitteineen lähetetään ainoastaan verkkopalvelun kautta. Käsiteltäväksi ei oteta sähköpostilla eikä postitse lähetettyjä hakemuksia tai lausuntoja. Kun hakemus on asianmukaisesti lähetetty käsiteltäväksi, näkyy hakemuksen ensimmäisellä sivulla tila-kohdassa teksti ‘Lähetetty’ (hakemusta täytettäessä samassa kohdassa on teksti ‘Kesken’).

Tarkemmat hakulomakkeen täyttöohjeet.

LÄHETETYN HAKEMUKSEN TIETOJEN MUUTTAMINEN TAI HAKEMUKSEN PERUUTTAMINEN

Tarvittaessa sähköisesti lähetetty hakemus on mahdollista perua hakuaikana joko kokonaan tai muutosten tekemiseksi. Valitse lähettämäsi hakemuksen (ensimmäisellä sivulla tila-kohdassa: Lähetetty) vierestä ‘Muokkaa’ ja seuraavalta sivulta kohdasta ‘Toiminnot’ – ‘Peruuta hakemus’ (aiemmin tallentamasi tiedot eivät häviä peruuttamisen yhteydessä). Huomioithan kuitenkin, että jos et perumisen (ja mahdollisten muutosten) jälkeen lähetä hakemusta uudelleen, ei se tule lainkaan mukaan käsittelyyn. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä säätiön toimistoon. Siinä tapauksessa, että haluat perua hakemuksen kokonaan, ei sinun perumisen jälkeen tarvitse tehdä enää muita toimenpiteitä. Tällöin hakemuksen tilaksi vaihtuu ‘kesken’, eikä se ole enää mukana käsittelyssä.

TIEDUSTELUT, TEKNINEN TUKI

Hakemuksia koskeviin tiedusteluihin vastataan säätiön toimistossa sähköpostitse osoitteessa apurahat@emilaaltonen.fi tai puhelimitse 03 222 0401.

Järjestelmän käyttöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä auttaa tekninen tuki: hakemustuki@datalink.fi.

PÄÄTÖKSET

Päätökset nuoren tutkijan, osavuotisista työskentely-, kannustus- sekä kohdeapurahoista tehdään huhtikuun lopussa 2020 ja toukokuun alussa apurahansaajille lähetetään kirjeet hakemuksessa mainittuun osoitteeseen (kielteisistä päätöksistä ilmoitusta ei lähetetä). Saajaluettelot päivitetään toukokuun alkupuolella myös säätiön kotisivuille.

Myönnetyn apurahan käyttö tulee pääsääntöisesti aloittaa myöntövuotta seuraavan vuoden toukokuuhun mennessä.

TIETOSUOJA

Hakemustietojen käsittelystä saa tietoa säätiön kotisivuilta www.emilaaltonen.fi > Apurahat > Tietosuojaseloste.