HAKUOHJEET

Nuoren tutkijan apurahat, osavuotiset työskentelyapurahat, kannustusapurahat, kohdeapurahat

Apurahoja voivat hakea ainoastaan yksittäiset tutkijat. Erityisesti pyritään tukemaan väitöskirjatyötä tekeviä tutkijoita ja vastavalmistuneita tohtoreita heidän jatkotutkimustyössään. Apurahoja ei myönnetä väitöskirjan painatuskuluihin eikä perusopintoihin.

Hakijan tulee olla suomenkielinen. Muulle kuin suomea äidinkielenään puhuvalle tutkijalle voidaan poikkeuksellisesti myöntää apuraha, jos hän toimii perusteiltaan suomenkielisessä tutkijayhteisössä (suomenkielisessä yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa) ja on lisäksi integroitunut siihen kiinteästi. Tällaiselta tutkijalta voidaan edellyttää sitä, että hän hallitsee suomen kieltä niin hyvin, että tulee sillä toimeen ja kykenee kommunikoimaan myös tutkijayhteisössä suomen kielellä. Yleensä voidaan edellyttää myös sitä, että tutkija asuu pysyväisluontoisesti Suomessa.  Suomenkielisenä tutkijana ei voida pitää henkilöä, joka on Suomessa vain tilapäisesti.

APURAHOJEN VERKKOPALVELU JA SÄHKÖINEN HAKEMUSLOMAKE

Apurahaa voi hakea 15.1.–15.2. välisenä aikana apurahojen verkkopalvelun kautta täyttämällä sähköinen hakemuslomake ja lähettämällä se liitteineen säätiön käsiteltäväksi. Käsiteltäväksi ei oteta sähköpostilla tai postitse lähetettyjä hakemuksia tai lausuntoja. Hakupalvelu sulkeutuu hakuajan päättyessä 15.2. klo 23.59 (Suomen aikaa).

Verkkopalveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai käyttäjätunnuksella.

Hakemuslomake täytetään suomeksi; liitteet voivat olla suomen- tai englanninkielisiä. Hakemuksen tietoja voi muokata, täydentää ja tulostaa eri kirjautumiskerroilla. Kun hakemus on asianmukaisesti lähetetty käsiteltäväksi, näkyy hakemuksen tila-kohdassa teksti ‘Lähetetty’ (hakemusta täytettäessä samassa kohdassa on teksti ‘Kesken’).

Tarkemmat hakulomakkeen täyttöohjeet.
Tarkemmat tiedot liitteistä täältä.

LÄHETETYN HAKEMUKSEN TIETOJEN MUUTTAMINEN TAI HAKEMUKSEN PERUUTTAMINEN HAKUAIKANA

Tarvittaessa sähköisesti lähetetty hakemus on mahdollista perua hakuaikana joko kokonaan tai muutosten tekemiseksi. Valitse lähettämäsi hakemuksen (tila-kohdassa ’Lähetetty’) vierestä ‘Näytä’ ja seuraavalta sivulta kohdasta ‘Toiminnot’ – ‘Peruuta hakemus’ (jonka jälkeen pääset muokkaamaan hakemustasi). Aiemmin tallentamasi tiedot eivät häviä peruuttamisen yhteydessä. Huomioithan kuitenkin, että jos et perumisen (tai mahdollisten muutosten) jälkeen lähetä hakemusta uudelleen, ei se tule lainkaan mukaan käsittelyyn. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä säätiön toimistoon.

Mikäli haluat perua hakemuksen kokonaan, ei sinun perumisen jälkeen tarvitse tehdä enää muita toimenpiteitä. Tällöin hakemuksen tilaksi vaihtuu ‘Kesken’, eikä se ole enää mukana käsittelyssä.

PÄÄTÖKSET

Päätökset nuoren tutkijan, osavuotisista työskentely-, kannustus- sekä kohdeapurahoista julkistetaan hakuvuoden toukokuussa.

Myönnetyn apurahan käyttö tulee pääsääntöisesti aloittaa myöntövuotta seuraavan vuoden toukokuuhun mennessä.

TIEDUSTELUT, TEKNINEN TUKI

Hakemuksia koskeviin tiedusteluihin vastataan säätiön toimistossa sähköpostitse osoitteessa apurahat@emilaaltonen.fi tai puhelimitse 03 222 0401.

Järjestelmän käyttöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä auttaa tekninen tuki: hakemustuki@datalink.fi.

TIETOSUOJA

Hakijan antamien tietojen käsittelystä ja niiden rekisteröimisestä saa tietoa säätiön tietosuojaselosteesta.