Julkaistu

EMIL AALTOSEN SÄÄTIÖ JAKOI YLI NELJÄ MILJOONAA EUROA ERI TIETEENALOJEN TUTKIMUSTYÖHÖN

Kuva (Joanna Nix-Walkup, Unsplash) YTT Julia Katilan tutkimuksesta When love is not enough: Touch and affective practices as resources for a successful romantic relationship.

_______________________________________________

Kevään 2021 haussa myönteisen apurahapäätöksen sai kaikkiaan 252 eri tieteenalojen tutkijaa tutkimustyön tekemiseen ja edistämiseen sekä tutkimuksen muita kuluja varten. Rahoituksen sai 11 % hakijoista. Tutkimusta tehdään sekä suomalaisissa että ulkomaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

Kokovuotisia työskentelyapurahoja (suuruudeltaan 29.250 – 32.500 euroa) myönnettiin 89 tutkijalle, yhteensä 2,66 milj. euroa, mikä on n. 62 % myönnetystä kokonaiseuromäärästä.

Yhteiskuntatieteiden tohtori Julia Katila tekee tutkimusta parisuhteen vuorovaikutuksesta Tampereen yliopistossa. Emil Aaltosen Säätiö myönsi hänelle tähän tarkoitukseen kokovuotisen työskentelyapurahan. Parisuhteen vuorovaikutustutkimuksessaan Katila tarkastelee romanttisten pariskuntien jokapäiväistä vuorovaikutusta.

Kokovuotisen jatkorahoituksen sai myös kasvatustieteiden tohtori Annukka Pursi, joka tutkii lasten eroahdistusta, ikävää ja ulkopuolisuuden tunnetta vuorovaikutuksellisina ilmiöinä ja surun muotoina. Kysyimme häneltä, miten koronapandemiavuosi on vaikuttanut hänen tutkimustyöhönsä ja tutkimuksen kohteena oleviin lapsiin.

Lue lisää Julia Katilan ja Annukka Purren mietteistä täältä.

Nuoren tutkijan apurahojen lisäksi säätiö myönsi osavuotisia työskentelyapurahoja 4–10 kuukauden työskentelyyn 66 tutkijalle sekä enintään 5.000 euron suuruisia kannustus- ja kohdeapurahoja yhteensä 97 tutkijalle.

Katso tarkemmat tiedot myönnetyistä apurahoista täältä.

Näiden myönnettyjen apurahojen lisäksi säätiö tulee vielä syksyllä 2021 rahoittamaan kolmivuotisia projekteja arviolta kahdella miljoonalla eurolla eri tieteenaloilta.