Osavuotiset työskentelyapurahat 2020

APURAHOJA MYÖNNETTIIN 54, YHTEENSÄ 889.680 EUROA

Osavuotisen työskentelyapurahan (4-10 kk:n työskentelyyn) saivat:

FM EMIL AIRTA                                                                                                               20.790
Matematiikka ja tietojenkäsittely
Tuloavaruuden multilineaarinen harmoninen analyysi ja singulaariset
integraalit

FM ONERVA ALANEN                                                                                                    13.860
Historia ja arkeologia
Kylmän sodan puolueettomuuden ja sitoutumattomuuden käsitteellistä-
minen ja oikeuttaminen julkisessa retoriikassa 1960-luvulla

KTM PHILIPP BACK                                                                                                        23.100
Taloustieteet
Koneoppimiseen ja tekoälyyn (AI) liittyvien menetelmien käyttö rahoituksen
ja suomalaisen metsänhoidon ohjailevassa analytiikassa

LitM VEERA EHRLÉN                                                                                                      13.860
Viestintä- ja informaatiotieteet
Sosiaalinen media ja uusyhteisöllisyys vapaa-ajan liikuntakulttuureissa

TaM PRISKA FALIN                                                                                                         23.100
Taiteiden tutkimus
Kosketus ja sen kokemus: keramiikkataiteen esteettiset prosessit

DI, TtM JARI HAVERINEN                                                                                                9.240
Lääketiede – kliininen lääketiede
Uusien hoitoteknologioiden arviointimenetelmien kehittäminen
terveydenhuollon digitaalisille palveluille

HTM, FT MERJA HELENIUS                                                                                           23.100
Oikeustiede
Henkilötiedot lääketieteellisessä tutkimuksessa – tutkimuksen tekijöiden ja
tutkittavien suhteet, oikeudet ja velvoitteet

LT SANNA IIVANAINEN                                                                                                10.320
Lääketiede – kliininen lääketiede
Immunologisten ja kohdennettujen syövänhoitojen vaikuttavuuden
tehostaminen uusien kliinisten ennustetekijöiden pohjalta

FM HEINI IJÄS                                                                                                                  13.860
Luonnontieteet
Lääkeaineiden lataus-, kuljetus- ja vapautusmekanismit DNA-
nanorakenteissa

FM SUSAN IKONEN                                                                                                        13.860
Historia ja arkeologia
Challenging the legacies of Stalinism: Vladimir Dudintsev, socialist realism,
and Soviet politics of culture (1946-1991)

LL ANNA JAAKOLA                                                                                                           9.240
Lääketiede – kliininen lääketiede
HLA- G:n merkitys HPV infektion taudinkulussa

FT MICHAEL JELTSCH                                                                                                     12.900
Lääketiede – biolääketiede
VEGF-C ja VEGF-D välittäjinä PSA:n ja kathepsiini D:n vaikutuksista
prostatasyöpään ja rintasyöpään

DI JOHANNES JERMAKKA                                                                                             13.860
Luonnontieteet
Combined electro-oxidation and electro-concentration for source-separated
urine treatment and nitrogen capture as solid without chemical addition

Arkkit. PAULA JULIN                                                                                                    13.860
Arkkitehtuuri
Kiinteistökehittämisen ja kulttuuriympäristön suojelun asiantuntijayhteistyö kaupunkisuunnittelussa

FM MARIA JULKU                                                                                                          20.790
Historia ja arkeologia
Kruunun ja käskynhaltijoiden vallankäyttö Pohjanmaalla 1600-luvun alussa

LL MATTI JÄRVELÄ                                                                                                        18.480
Lääketiede – kliininen lääketiede
Aivojen puhdistusjärjestelmän ja lepohermoverkkojen toiminta
narkolepsiassa

LKT JANINA KAISLASUO                                                                                              15.480
Lääketiede – kliininen lääketiede
Varhaisraskauden immunologia ja mikrobiomi

KTM SALLA KALIN                                                                                                         13.860
Taloustieteet
Taxation and International Mobility: Evidence from Finland

YTM KAREL KEKKONEN                                                                                               23.100
Valtio-oppi ja politiikan tutkimus
Informaatiovaikuttaminen ja suomalainen media Katalonian
itsenäisyyspyrkimyksissä

OTM IIRIS KESTILÄ                                                                                                        16.170
Oikeustiede
Oikeuden ja tietoon perustuvan vallan kohtaaminen seksuaalisuus-
kysymyksessä

PsT MATIAS KIVIKANGAS                                                                                            25.800
Psykologia
Affektiivista järjestelmää selittävien konstruktionistisen, neurotieteellisen ja perusemootioteorian yhdistäminen synnynnäisten funktio-spesifien priorien
avulla

DI JOONA KOISTINEN                                                                                                   23.100
Taloustieteet
Organisaatioiden ristiriidat – kamppailut arjen käytänteistä

FM JUHA KOLUMÄKI                                                                                                     13.860
Historia ja arkeologia
Kansallinen Edistyspuolue, sen sisäiset ristiriidat ja suomalainen
liberalismi 1932-1939

FM JANNE KOSKINEN                                                                                                   18.480
Biologia
Sienissä elävien hyönteisten yhteisörakenteet

KTM, DI RONI LAAKSO                                                                                                 18.480
Oikeustiede
Eurooppalaisten pankkien hallintorakenteet: pankkien riskinotto-
halukkuuden vähentäminen hallituksen toiminnan sääntelyn kautta

FM MIKKO LAASANEN                                                                                                  13.860
Kielitieteet
Meneillään oleva kielenmuutos ja kielellinen vaihtelu: variationistisen
sosiolingvistiikan teoriaa

Prov. MARKO LAMMINSALO                                                                                        13.860
Farmasia
Kolmiulotteinen farmakokineettinen mallinnus silmälääkekehityksen
uutena työkaluna

VTM EMILIA LOUNELA                                                                                                   23.100
Valtio-oppi ja politiikan tutkimus
Henkilökohtainen on poliittista: ihanteet, maailmankuva ja toimijuus
incel-yhteisöissä

TtT SUVI MANNINEN                                                                                                     15.480
Terveystieteet
Matala-asteisen tulehduksen yhteys kasvuun pienillä keskosilla

FM HETA MATTILA                                                                                                            9.240
Biologia
Yhteytyksen säätely: fotoinhibitio, singlettihappi ja plastokinoni

FM MIKKO MYLLYNTAUSTA                                                                                        13.860
Historia ja arkeologia
Uuden-Seelannin maoreihin liittyneen tiedon kulku ja muodostuminen
Uuden-Seelannin ja Britannian välillä 1830-luvulla osana brittikolonialismia

FM SUSANNA MÄKINEN                                                                                               13.860
Kielitieteet
Karanneet orjat -ilmoitusten kielelliset piirteet amerikkalaisissa
sanomalehdissä 1704-1865

YTM SALLA NAZARENKO                                                                                               9.240
Viestintä- ja informaatiotieteet
Patriots on air – tutkimus venäläisestä ja georgialaisesta tv-journalismista

LL ANDREAS NETTI                                                                                                        13.860
Lääketiede – kliininen lääketiede
Masennushäiriöt ja toimintakyky

LL LAURA NIURO                                                                                                           13.860
Lääketiede – kliininen lääketiede
Synnynnäinen hypotyreoosi Suomessa

PhD INNA NYBOM                                                                                                         15.480
Ympäristötieteet
Pilaantuneen sedimentin uudelleen mobilisaation vaikutus pysyvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksiin vedessä

FM KIMMO OIKARINEN                                                                                                11.550
Historia ja arkeologia
Kainuun kruununmetsätorpparien selviytymisstrategia modernisaatiossa
1864-1922

FM NEEA PALOJÄRVI                                                                                                     23.100
Matematiikka ja tietojenkäsittely
Lin kertoimet ja logaritmien lineaarimuodot

FM HANNA-MARI PIENIMÄKI                                                                                     13.860
Kielitieteet
Kieliasiantuntijat akateemisen kielen säätelijöinä

FM ELINA PIETILÄ                                                                                                          23.100
Lääketiede – biolääketiede
Syöpäsolun ja mikroympäristön välinen viestintä korkea-asteisessa seroosi munasarjasyövässä

DI LAURI PIETINALHO                                                                                                  13.860
Taloustieteet
Teoria institutionaalisesta evoluutiosta ja inhimillisestä kukoistuksesta

PsM JADE PLYM                                                                                                              13.860
Psykologia
Kognitiivisten toimintojen rakenne kehityksellisessä kielihäiriössä ja
kaksikielisyydessä

TM PANU-MATTI PÖYKKÖ                                                                                           13.860
Teologia
1900-luvun ranskalaisen ajattelijan Emmanuel Levinasin uskonnonfilosofia

FM SARI RAJAMÄKI                                                                                                       20.790
Viestintä- ja informaatiotieteet
Työyhteisön vuorovaikutussuhteet ja työyhteisöön kuuluminen

FM TUOMAS RANTALA                                                                                                 13.860
Historia ja arkeologia
J.E. Sunila maalaisliittolaisena poliitikkona ja pääministerinä

KTM IDA ROVANTO                                                                                                       23.100
Taloustieteet
Kiertotalouden liiketoimintamallien operationalisointi – Yritysnäkökulma

LL SATU SALMI                                                                                                                13.860
Lääketiede – biolääketiede
Makrofagien, FoxP3+ regulatoristen T-solujen ja IDO:n merkitys
melanoomassa ja niiden korrelaatio kasvaimen CD8+ ja grantsyymi B+
lymfosyytti-infiltraatioon

YTM HANNU SALOMAA                                                                                                13.860
Valtio-oppi ja politiikan tutkimus
Kansakunta aseissa – Poliittinen keskustelu ja valtataistelu ase-
velvollisuudesta Suomessa

FT ELINA SILTANEN                                                                                                       18.060
Taiteiden tutkimus
Tunteiden lukeminen kokeellisessa nykyrunoudessa

LL MARIA SUUTELA                                                                                                       23.100
Lääketiede – kliininen lääketiede
Puberteetti, akateeminen suoriutuminen ja sosiaalinen syrjäytyminen:
miten tukea seuraavaa sukupolvea?

MSc IIDA-MARIA TAMMI                                                                                              23.100
Valtio-oppi ja politiikan tutkimus
Humanitaarisiin avustustyöntekijöihin kohdistuva väkivalta ja sen syyt:
tapaustutkimus Syyrian konfliktista

DI VESA VAHERMAA                                                                                                     23.100
Terveystieteet
Immuunijärjestelmän, aivojen ja suolistobakteerikannan yhteistoiminnan kartoittaminen ensipsykoosista kärsivillä potilailla

FM ELINA VITIKKA                                                                                                         13.860
Kielitieteet
Tekijän läsnäolon ja asiantuntijuuden rakentuminen tietokirjallisuuden
teksteissä

LL TEEMU ZETTERMAN                                                                                                 11.550
Lääketiede – kliininen lääketiede
Metaboliset muutokset ja lihastoiminta fibromyalgiassa