HAKEMUKSEN LIITTEET

Nuoren tutkijan apurahat, osavuotiset työskentelyapurahat, kannustusapurahat, kohdeapurahat

Hakemukseen liitettävien tiedostojen tulee olla pdf-tiedostoja. Muun tyyppisiä liitteitä hakemukseen ei voi liittää. Liitteet voivat olla suomen- tai englanninkielisiä. Liitteet tulee nimetä, kuten alla:

TUTKIMUSSUUNNITELMA (yksityiskohtainen, 1–10 sivua); kohdeapurahojen osalta esim. matkasuunnitelma ja miten matka liittyy hakijan tutkimukseen tai muu käyttötarkoitusta kuvaava/selvittävä suunnitelma
ANSIOLUETTELO (jossa olisi hyvä mainita myös pääaineen (-eiden) arvosana(t), mikäli sellaiset ko. tieteenalalla annetaan; voi myös liittää todistuskopion erillisenä liitteenä)
JULKAISULUETTELO (viimeisen viiden vuoden julkaisut); jos julkaisuja ei ole tai niitä on vain muutama, voi ne merkitä myös esim. tutkimussuunnitelmaan tai ansioluetteloon
MUUT (mahdolliset muut hakemuksen kannalta oleelliset liitteet, jotka voi nimetä niitä kuvaavalla tavalla)
SELVITYS – Emil Aaltosen Säätiön aiemmin myönnetyn apurahan käyttöselvitys, mikäli sitä ei ole vielä toimitettu. Tämän lisäksi selvitys tulee toimittaa myös erillisellä selvityslomakkeella apurahojen verkkopalvelussa. Mikäli apurahakausi on hakuvaiheessa kesken, tulee hakemuksessa selvittää apurahan siihenastinen käyttö/tutkimuksen edistyminen, eikä erillistä selvitystä toimiteta verkkopalvelun kautta tässä vaiheessa. Apurahan loppuselvitys toimitetaan erillisellä selvityslomakkeella vasta kahden kuukauden kuluessa apurahakauden päättymisestä apurahojen verkkopalvelun kautta.
LAUSUNTO – Hakijan tulee pyytää lausunnonantajaa täyttämään sähköinen lausuntolomake viimeistään 20.2. mennessä säätiön lausuntojärjestelmän kautta (saatavana myös englanninkielisenä). Jos olet hakenut säätiöltä apurahaa aiemmin, niin huomioithan, että tänä vuonna lausuntojen viimeinen jättöpäivä on aikaistunut. Postitse, sähköpostitse tai myöhässä toimitettuja suosituksia ei oteta käsittelyyn. Jos lausunnonantaja on antanut lausuntonsa suoraan hakijalle, voi hakija sen liittää pdf:nä hakemukseen hakuaikana (15.2. asti).