Apurahatyypit

Nuoren tutkijan apurahat, osavuotiset työskentelyapurahat, kannustusapurahat, kohdeapurahat

Hakemuslomakkeella on mahdollista valita vain yksi seuraavista, haettavana olevista vaihtoehdoista:

NUOREN TUTKIJAN APURAHA

Apurahan tarkoituksena on mahdollistaa nuoren lahjakkaan tutkijan omistautuminen tutkimustyöhönsä vuoden ajaksi muusta työstä vapaana. Apurahaa ei voi nauttia samanaikaisesti toisen apurahan tai ansiotyön kanssa (lukuun ottamatta vähäistä oman alan opetustyötä tai vastaavaa, joka kattaa enintään 20 % työajasta, n. 1pv/vko). Nuoren tutkijan apuraha muodostuu henkilökohtaisesta työskentelyosuudesta ja kulumäärärahasta, joka on tarkoitettu tutkimuksesta aiheutuviin kuluihin. Apurahan suuruus on väitöskirjatyöntekijöille 34 000 euroa/12 kk ja väitelleille tutkijoille 37 000 euroa/12 kk. Apurahasta tulee käyttää vähintään 25 000 euroa henkilökohtaisena työskentelyapurahana elinkustannusten kattamiseen. Tähän osuuteen sisältyy n. 13 % lakisääteinen eläkevakuutusmaksu Melalle. Tarkempia tietoja apurahansaajien sosiaaliturvasta saa Melan kotisivuilta www.mela.fi.

Loput 9 000 euroa/12 000 euroa on mahdollista käyttää tutkimuksesta aiheutuviin muihin kuluihin. Kuluja voivat olla esim. materiaalit, aineistohankinnat, matkat, työtilavuokrat tms. Yliopiston mahdollisesti perimiä työtilavuokria tai muita palvelumaksuja voi tarvittaessa maksaa myös kulumäärärahasta, mutta tässä tapauksessa apurahansaajan tulee itse sopia maksuista yliopiston kanssa. Jos tutkimuskuluja ei ole, voi kuluosuuden (tai osan siitä, jos kuluja on vain vähän) käyttää työskentelyapurahana elinkustannuksiin.

Apurahan määrä tulostuu hakemukseen automaattisesti.

NUOREN TUTKIJAN APURAHA/2. VUOSI TAI 3. VUOSI

Jos tarkoituksena on hakea jo aiemmin Emil Aaltosen Säätiön myöntämän nuoren tutkijan apurahan ensimmäiselle/toiselle vuodelle jatkoa, valitaan nuoren tutkijan apurahavaihtoehdoista oikea sen mukaan, onko kyseessä toinen vai kolmas vuosi. Selvitys edellisen vuoden apurahan käytöstä tulee olla hakemuksen liitteenä. Jos nuoren tutkijan apuraha on aiemmin myönnetty yksivuotisena, apurahaa on mahdollista hakea, mutta silloin valitaan edellinen kohta ’Nuoren tutkijan apuraha’.

OSAVUOTINEN TYÖSKENTELYAPURAHA

Osavuotinen työskentelyapuraha myönnetään 4–10 kuukauden työskentelyyn muusta työstä vapaana (lukuun ottamatta vähäistä oman alan opetustyötä tai vastaavaa, joka kattaa enintään 20 % työajasta, (n. 1 pv/vko). Osavuotinen työskentelyapuraha muodostuu henkilökohtaisesta työskentelyosuudesta ja kulumäärärahasta, joka on tarkoitettu tutkimuksesta aiheutuviin kuluihin. Apurahan suuruus on väitöskirjatyöntekijöille 2 275 euroa/kk + kulumääräraha 150 euroa/kk ja väitelleille tutkijoille 2 535 euroa/kk + kulumääräraha 175 euroa/kk. Kulumäärärahaa voi käyttää esim. materiaaleihin, aineistohankintoihin, matkoihin, työtilavuokriin tms. Yliopiston mahdollisesti perimiä työtilavuokria tai muita palvelumaksuja voi tarvittaessa maksaa myös kulumäärärahasta, mutta tässä tapauksessa apurahansaajan tulee itse sopia maksuista yliopiston kanssa.

Apurahaan sisältyy n. 13 % lakisääteinen eläkevakuutusmaksu Melalle. Tarkempia tietoja apurahansaajien sosiaaliturvasta saa Melan kotisivuilta www.mela.fi.

Apurahaosuuksien (työskentelyapuraha ja kulumääräraha) yhteissumma tulostuu hakemukseen automaattisesti määritellyn työskentelykuukausien lukumäärän (4–10) mukaisesti.

VAIHTOEHTOISESTI: 1. NUOREN TUTKIJAN APURAHA 2. OSAVUOTINEN TYÖSKENTELYAPURAHA (4–10 KK)

Valitsemalla tämän kohdan hakija hakee ensisijaisesti vuoden mittaista nuoren tutkijan apurahaa, ja jos tähän ei ole mahdollisuutta, niin toissijaisesti osavuotista työskentelyapurahaa lyhyempiaikaiseen tutkimustyöhön (ks. apurahatyypit edellä).

Tässä vaihtoehdossa hakemukseen työskentelyjakson kohdalle merkitään osavuotisen työskentelyapurahan kuukaudet, mille ajalle apurahaa haetaan (4–10 kk). Nuoren tutkijan apurahakuukausien lukumäärä (12 kk) tulostuu hakemuslomakkeelle automaattisesti, samoin kuin haettu summa.

KANNUSTUSAPURAHA

Kannustusapuraha on tarkoitettu hakijan tutkimustyön tukemiseen ja tutkimustyön edistymisen kannustamiseen. Se on kaikille samansuuruinen, 5 000 euroa. Kannustusapuraha ei täytä lakisääteisen eläketurvajärjestelmän piiriin kuuluvien apurahojen ehtoja, joten sitä ei ilmoiteta Melalle.

KOHDEAPURAHA

Kohdeapurahat on tarkoitettu esim. tutkimuksesta aiheutuviin kuluihin, matkoihin tai konferensseihin, joten ne eivät kuulu lakisääteisen eläketurvajärjestelmän piiriin. Kohdeapurahaa voi hakea enintään 5 000 euroa. Kustannusarvio tulee eritellä tarkemmin hakemuslomakkeen kohdassa ’Yhteenveto – Kustannusarvio kuluista (kohdeapurahat)’.

TEOLLISEN KULTTUURIN TUTKIMUSRAHASTO

Haettavina ovat myös säätiöön kuuluvan Teollisen kulttuurin tutkimusrahaston nuoren tutkijan (vain yksivuotisia), osavuotiset työskentely-, kannustus- ja kohdeapurahat (ks. ko. apurahatyyppien yleiset hakuohjeet edellä). Näitä apurahoja myönnetään teolliseen kulttuuriin eri näkökulmista kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen sekä teollisen kehityksen ja muutoksen ulottuvuuksien ja niihin mahdollisesti liittyvien ongelmien ja haasteiden tunnetuksi tekemiseen. Tutkijoiden lisäksi myös yhteisöjen on mahdollista hakea kohdeapurahaa Teollisen kulttuurin tutkimusrahastosta, jos hakemus/tutkimus aihepiirinsä puolesta soveltuu rahoitettavaksi tästä rahastosta. Rahaston omat sivut löytyvät täältä.