HAKUOHJEET

Kokovuotiset työskentelyapurahat, osavuotiset työskentelyapurahat, kannustusapurahat, kohdeapurahat

Säätiö myöntää apurahoja tieteelliseen tutkimustyöhön tieteenalasta riippumatta. Erityisesti pyritään tukemaan väitöskirjatyötä tekeviä tutkijoita ja vastavalmistuneita tohtoreita heidän jatkotutkimustyössään. Apurahoja ei myönnetä väitöskirjan painatuskuluihin eikä perusopintoihin. Apurahoja voivat hakea ainoastaan yksittäiset tutkijat. Haettavana ovat kokovuotiset työskentelyapurahat, osavuotiset työskentelyapurahat sekä kannustus- ja kohdeapurahat (lisätiedot: Haettavat apurahatyypit).

Hakijan tulee olla suomenkielinen. Muulle kuin suomea äidinkielenään puhuvalle tutkijalle voidaan poikkeuksellisesti myöntää apuraha, jos hän toimii perusteiltaan suomenkielisessä tutkijayhteisössä (suomenkielisessä yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa) ja on lisäksi integroitunut siihen kiinteästi. Tällaiselta tutkijalta voidaan edellyttää sitä, että hän hallitsee suomen kieltä niin hyvin, että tulee sillä toimeen ja kykenee kommunikoimaan myös tutkijayhteisössä suomen kielellä. Yleensä voidaan edellyttää myös sitä, että tutkija asuu pysyväisluontoisesti Suomessa.  Suomenkielisenä tutkijana ei voida pitää henkilöä, joka on Suomessa vain tilapäisesti.

APURAHOJEN VERKKOPALVELU JA SÄHKÖINEN HAKEMUSLOMAKE

Apurahaa voi hakea 15.1.–15.2. välisenä aikana apurahojen verkkopalvelun kautta täyttämällä sähköinen hakemuslomake ja lähettämällä se liitteineen säätiön käsiteltäväksi. Käsiteltäväksi ei oteta sähköpostilla tai postitse lähetettyjä hakemuksia tai lausuntoja. Hakupalvelu sulkeutuu hakuajan päättyessä 15.2. klo 23:59:59 (Suomen aikaa). Verkkopalveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai käyttäjätunnuksella.

Hakemuslomake täytetään suomeksi; liitteet voivat olla suomen- tai englanninkielisiä:
Hakemuslomakkeen täyttöohjeet
Hakemuksen liitteet

PÄÄTÖKSET

Päätökset henkilökohtaisista apurahoista julkistetaan hakuvuoden toukokuun alussa.

Myönnetyn apurahan käyttö tulee pääsääntöisesti aloittaa myöntövuotta seuraavan vuoden toukokuuhun mennessä.

TIEDUSTELUT, TEKNINEN TUKI

Hakemuksia koskeviin tiedusteluihin vastataan säätiön toimistossa sähköpostitse osoitteessa apurahat@emilaaltonen.fi tai puhelimitse 03 222 0401.

Järjestelmän käyttöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä auttaa tekninen tuki: hakemustuki@datalink.fi.

TIETOSUOJA

Hakijan antamien tietojen käsittelystä ja niiden rekisteröimisestä saa tietoa säätiön tietosuojaselosteesta.