HAETTAVAT APURAHATYYPIT

Kokovuotiset työskentelyapurahat, osavuotiset työskentelyapurahat, kannustusapurahat, kohdeapurahat

KOKOVUOTINEN TYÖSKENTELYAPURAHA

Kokovuotisen työskentelyapurahan tarkoituksena on mahdollistaa tutkijan omistautuminen tutkimustyöhönsä vuoden ajaksi muusta työstä vapaana. Apurahaa ei voi nauttia samanaikaisesti toisen apurahan tai ansiotyön kanssa (lukuun ottamatta vähäistä oman alan opetustyötä tai vastaavaa, joka kattaa enintään 20 % työajasta, n. 1pv/vko).

Kokovuotinen työskentelyapuraha on mahdollista saada kolmena vuotena peräkkäin, mutta se myönnetään aina vain vuodeksi kerrallaan ja jokaisesta jatkokaudesta
(2. vuosi, 3. vuosi) tehdään erillinen hakemus säätiön normaalina hakuaikana.
Osa hakijoista saa myöntöpäätöksen yksivuotisena, jolloin optiota seuraavalle vuodelle ei ole. Se ei kuitenkaan estä apurahan hakemista uudelleen.

Vuodesta 2024 alkaen haettavissa olevat apurahat kokovuotista työskentelyä varten ovat:

Väitöskirjatutkimus: 34 000 € 
Post doc -tutkimus, 0–4 vuotta väitöksestä: 37 000 €
Vuoden 2024 haku: 16.2.2020 tai sen jälkeen väitelleet
Post doc -tutkimus, 4–15 vuotta väitöksestä: 40 000 €
Vuoden 2024 haku: 16.2.2009–15.2.2020 välisenä aikana väitelleet

Väitöskirjatutkimus
Apurahan suuruus väitöskirjatyöntekijöille on 34 000 € /12 kk. Apurahan kokonaismäärästä vähintään 30 000 € on käytettävä henkilökohtaisena työskentelyapurahana elinkustannusten kattamiseen. Tähän osuuteen sisältyy n. 13 % lakisääteinen eläkevakuutusmaksu Melalle. Tarkempia tietoja apurahansaajien sosiaaliturvasta saa Melan kotisivuilta www.mela.fi.
Loput 4 000 € voi käyttää tutkimuksesta aiheutuviin muihin kuluihin. Kuluja voivat olla esim. materiaalit, aineistohankinnat, matkat, työtilavuokrat tms.
Mikäli tutkimuskuluja ei ole, voi apurahan käyttää kokonaisuudessaan työskentelyapurahana elinkustannuksiin (34 000 €).

Post doc -tutkimus (0–4 vuotta väitöksestä)
Apurahan suuruus post doc -tutkijoille, joiden väitöksestä on enintään 4 vuotta, on
37 000 € /12kk. Apurahan kokonaismäärästä vähintään 30 000 € on käytettävä henkilökohtaisena työskentelyapurahana elinkustannusten kattamiseen. Tähän osuuteen sisältyy n. 13 % lakisääteinen eläkevakuutusmaksu Melalle. Tarkempia tietoja apurahansaajien sosiaaliturvasta saa Melan kotisivuilta www.mela.fi.
Loput 7 000 € voi käyttää tutkimuksesta aiheutuviin muihin kuluihin. Kuluja voivat olla esim. materiaalit, aineistohankinnat, matkat, työtilavuokrat tms.
Mikäli tutkimuskuluja ei ole, voi apurahan käyttää kokonaisuudessaan työskentelyapurahana elinkustannuksiin (37 000 €).

Post doc -tutkimus (4–15 vuotta väitöksestä)
Apurahan suuruus post doc -tutkijoille, joiden väitöksestä on kulunut yli 4 vuotta, mutta enintään 15 vuotta, on 40 000 € /12kk. Apurahan kokonaismäärästä vähintään
30 000 €
 on käytettävä henkilökohtaisena työskentelyapurahana elinkustannusten kattamiseen. Tähän osuuteen sisältyy n. 13 % lakisääteinen eläkevakuutusmaksu Melalle. Tarkempia tietoja apurahansaajien sosiaaliturvasta saa Melan kotisivuilta www.mela.fi.
Loput 10 000 € voi käyttää tutkimuksesta aiheutuviin muihin kuluihin. Kuluja voivat olla esim. materiaalit, aineistohankinnat, matkat, työtilavuokrat tms.
Mikäli tutkimuskuluja ei ole, voi apurahan käyttää kokonaisuudessaan työskentelyapurahana elinkustannuksiin (40 000 €).

OSAVUOTINEN TYÖSKENTELYAPURAHA

Osavuotinen työskentelyapuraha on tarkoitettu ainoastaan ei-väitelleille. Apuraha myönnetään 4–10 kuukauden työskentelyyn muusta työstä vapaana (lukuun ottamatta vähäistä oman alan opetustyötä tai vastaavaa, joka kattaa enintään 20 % työajasta, (n. 1 pv/vko).

Osavuotinen työskentelyapuraha muodostuu henkilökohtaisesta työskentelyosuudesta ja kulumäärärahasta, joka on tarkoitettu tutkimuksesta aiheutuviin kuluihin. Työskentelyosuuden suuruus on 2 275 € /kk ja siihen sisältyy n. 13 % lakisääteinen eläkevakuutusmaksu Melalle. Tarkempia tietoja apurahansaajien sosiaaliturvasta saa Melan kotisivuilta www.mela.fi. Lisäksi apurahaan sisältyy kulumääräraha 150 € /kk. Kulumäärärahan voi käyttää esim. materiaaleihin, aineistohankintoihin, matkoihin, työtilavuokriin tms. Mikäli tutkimuskuluja ei ole, voi apurahan käyttää kokonaisuudessaan työskentelyapurahana elinkustannuksiin.

4 kk – 9 700 €
(työskentelyosuus vähintään 9 100 €, kulumääräraha enintään 600 €)
5 kk – 12 125 €
(työskentelyosuus vähintään 11 375 €, kulumääräraha enintään 750 €)
6 kk – 14 550 €
(työskentelyosuus vähintään 13 650 €, kulumääräraha enintään 900 €)
7 kk – 16 975 €
(työskentelyosuus vähintään 15 925 €, kulumääräraha enintään 1 050 €)
8 kk –19 400 €
(työskentelyosuus vähintään 18 200 €, kulumääräraha enintään 1 200 €)
9 kk – 21 825 €
(työskentelyosuus vähintään 20 475 €, kulumääräraha enintään 1 350 €)
10 kk – 24 250 €
(työskentelyosuus vähintään 22 750 €, kulumääräraha enintään 1 500 €)

Myös väitelleiden tutkijoiden on tarvittaessa mahdollista hakea alle vuoden mittaista työskentelyapurahaa (4–10 kk) toissijaisena vaihtoehtona kokovuotiselle työskentelyapurahalle. Tällöin osavuotista työskentelyapurahaa haetaan samalla hakemuksella kuin kokovuotista työskentelyapurahaa. Väitelleiden tutkijoiden on kuitenkin mahdollista saada osavuotinen työskentelyapuraha ainoastaan työskentelyyn, erillistä kuluosuutta ko. apuraha ei sisällä. Näiden apurahojen kuukausisummat ovat 2 710 €/kk (0–4 vuotta väitöksestä) ja 2 930 €/kk (4–15 vuotta väitöksestä).

KANNUSTUSAPURAHA

Kannustusapuraha on tarkoitettu hakijan tutkimustyön tukemiseen ja tutkimustyön edistymisen kannustamiseen. Se on kaikille samansuuruinen, 5 000 €. Kannustusapuraha ei täytä lakisääteisen eläketurvajärjestelmän piiriin kuuluvien apurahojen ehtoja, joten sitä ei ilmoiteta Melalle.

KOHDEAPURAHA

Kohdeapurahat on tarkoitettu tutkimuksesta aiheutuviin kuluihin, matkoihin tai konferensseihin. Ne eivät kuulu lakisääteisen eläketurvajärjestelmän piiriin. Kohdeapurahaa voi hakea enintään 5 000 €.
Kohdeapurahaa ei voi hakea takautuvasti, vaan apurahaa on mahdollista hakea aikaisintaan hakuvuoden kesäkuusta alkaen toteutuviin matkoihin/konferensseihin tai muihin kuluihin.

TEOLLISEN KULTTUURIN TUTKIMUSRAHASTON APURAHAT

Haettavina ovat myös säätiöön kuuluvan Teollisen kulttuurin tutkimusrahaston kokovuotiset työskentelyapurahat (vain yksivuotisia), osavuotiset työskentelyapurahat sekä kannustus- ja kohdeapurahat (ks. em. apurahatyyppien tiedot). Näitä apurahoja myönnetään teolliseen kulttuuriin eri näkökulmista kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen sekä teollisen kehityksen ja muutoksen ulottuvuuksien ja niihin mahdollisesti liittyvien ongelmien ja haasteiden tunnetuksi tekemiseen. Tutkijoiden lisäksi myös yhteisöjen on mahdollista hakea kohdeapurahaa Teollisen kulttuurin tutkimusrahastosta, jos tutkimus aihepiirinsä puolesta soveltuu rahoitettavaksi tästä rahastosta. Rahaston omat sivut löytyvät täältä.

 

Siirry sivun alkuun