HAKEMUKSEN LIITTEET

Kokovuotiset työskentelyapurahat, osavuotiset työskentelyapurahat, kannustusapurahat, kohdeapurahat

Liitetiedostojen tulee olla pdf-muodossa. Muun tyyppisiä liitteitä hakemukseen ei voi liittää. Liitteet voivat olla suomen- tai englanninkielisiä.

Tutkimussuunnitelma (yksityiskohtainen, 1–10 sivua); kohdeapurahojen osalta matkasuunnitelma ja selvitys, miten matka liittyy hakijan tutkimukseen tai muu käyttötarkoitusta kuvaava/selvittävä suunnitelma.
Ansioluettelo (jossa olisi hyvä mainita myös pääaineen (-eiden) arvosana(t), mikäli sellaiset ko. tieteenalalla annetaan; voi myös toimittaa erillisen todistuskopion).
Julkaisuluettelo (viiden viimeisen vuoden julkaisut). Jos julkaisuja ei ole tai niitä on vain muutama, voi ne merkitä myös esim. tutkimussuunnitelmaan tai ansioluetteloon.
Selvitys – Emil Aaltosen Säätiön aiemmin myönnetyn apurahan käyttöselvitys, mikäli sitä ei ole vielä toimitettu. Tämän lisäksi ko. selvitys tulee toimittaa myös erillisellä selvityslomakkeella apurahojen verkkopalvelussa. Jos apurahakausi/apurahan käyttö on hakuvaiheessa kesken, tulee hakemuksessa selvittää apurahan siihenastinen käyttö ja tutkimuksen edistyminen, eikä erillistä selvitystä toimiteta verkkopalvelun kautta vielä tässä vaiheessa. Apurahan loppuselvitys toimitetaan erillisellä selvityslomakkeella vasta kahden kuukauden kuluessa apurahakauden/apurahan käytön päättymisestä.
Lausunto – Hakija pyytää lausunnonantajaa toimittamaan lausunnon sähköisen lausuntojärjestelmän kautta 20.2. mennessä. Lausuntojärjestelmä sulkeutuu klo 23:59:59 Suomen aikaa. Jos hakija on kuitenkin saanut lausunnon itselleen liitettäväksi hakemukseen, voi sen liittää hakemukseen hakuajan päättymiseen 15.2. asti.
Muut (mahdolliset muut hakemuksen kannalta oleelliset liitteet, jotka voi nimetä niitä kuvaavalla tavalla)