Julkaistu

2 miljoonaa euroa kymmenelle tutkimusryhmälle

Emil Aaltosen Säätiön hallitus myönsi kymmenen 200 000 euron projektiapurahaa eri tieteenaloille seuraavasti:

TkT TONI BJÖRNINEN
Tekniset tieteet
Tampereen yliopisto
Antenniteknologiaa implantoitavien laitteiden väliseen langattomaan tiedonsiirtoon ihmiskehon sisällä

LT, dos. JOONAS HAAPASALO                          
Lääketiede – kliininen lääketiede
Tampereen yliopistollinen sairaala, Tampereen yliopisto ja Fimlab laboratoriot Oy
Aivokasvaimien diagnostiikan ja hoidon kehittäminen differentiaalimobiliteettispektrometrialla (DMS)

FT, dos. ROOSA LAITINEN
Biologia
Helsingin yliopisto
Kasvien sopeutumismekanismit – kukan koon plastisuuden geneettinen säätely

PhD, dos. ELINA MÄKINEN
Sosiaalitieteet
Tampereen yliopisto
Eettisen tieteen tulevaisuudenkuvat: Koe-eläintiede, aktivistit ja vaihtoehtoiset tutkimusmenetelmä

FT ANNA RIPATTI
Taiteiden tutkimus
Helsingin yliopisto
Arkkitehtuurin poliittinen toimijuus vallankumousten Euroopassa 1830–1930

PhD ANDREA SAND
Luonnontieteet
Aalto-yliopisto
Hiukkassäteilytyksen energian dissipaatio ja säteilyvaurioiden syntymisen mekanismeja

LT, dos. FILIP SCHEPERJANS
Lääketiede – kliininen lääketiede
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu, monikeskustutkimus ulosteensiirron turvallisuudesta ja tehokkuudesta Parkinsonin taudin hoidossa potilailla, joilla on poikkeava ulosteen mikrobiston koostumus

FT CHRISTIAN STUTZ
Taloustieteet
Jyväskylän yliopisto
Kansainväliset jännitteet, kansallinen identiteetti, globaali talous. Historian avulla tulevaisuuden liiketoimintaa.

LT, dos. JETRO TUULARI
Lääketiede – biolääketiede
Turun yliopisto
Kohti lihavuusepidemian hallintaa kehittyvien aivojen verkostomallinnuksen ja väestöneurotieteen avulla

PhD HANNAH YOKEN
Historia ja arkeologia
Jyväskylän yliopisto
Arjen politiikka ja median sukupuolittuneisuus Suomessa 1950-luvulta 1980-luvulle. Tapauksena Lehtimiehet Oy

18.11.2021 järjestetyssä projektiapurahojen julkistamistilaisuudessa Pyynikinlinnassa projektiapurahansaajat esittelivät omat projektinsa. Lue lisää rahoitettavista projekteista täältä.