Julkaistu

VUODEN 2022 APURAHOJEN HAKU ALKOI

Emil Aaltosen Säätiön myöntämiä apurahoja voi hakea suomenkielisten tutkijoiden luovaan tieteelliseen tutkimustyöhön kaikille tieteenaloille.

Erityisesti pyritään tukemaan väitöskirjatyötä tekeviä tutkijoita ja vastavalmistuneita tohtoreita heidän jatkotutkimustyössään.

Apurahavaihtoehtoja ovat

  • nuoren tutkijan apuraha 12 kuukaudeksi
  • osavuotinen työskentelyapuraha 4–10 kuukaudeksi
  • kannustusapuraha
  • kohdeapuraha.
  • Kolmivuotisten projektiapurahojen tarkoituksena on tukea nuoria tutkijoita heidän itsenäisen uransa alkuvaiheissa ja oman tutkimusryhmän perustamisessa.
  • Haettavina ovat myös säätiöön kuuluvan Teollisen kulttuurin tutkimusrahaston apurahat teolliseen kulttuuriin eri näkökulmista kohdistuvan tieteellisen tutkimuksen edistämiseen sekä teollisen kehityksen tunnetuksi tekemiseen.

Apurahahakemukset liitteineen toimitetaan verkkopalvelun kautta.

Mahdolliset lausunnot jätetään erillisen sähköisen lausuntojärjestelmän kautta 20.2.2022 mennessä.

Tarkemmat tiedot haettavista apurahoista, sähköinen hakemuslomake ja hakuohjeet sekä lausuntojärjestelmä löytyvät säätiön kotisivuilta www.emilaaltonen.fi > Apurahan hakijalle.

Apurahat ovat haettavissa 15.2.2022 asti.