Julkaistu

Tutkimustyöhön 1.890.000 euroa

Emil Aaltosen Säätiöltä haettiin kevään haussa rahoitusta 434 projektille, joista kaksivaiheisen prosessin jälkeen hallitus päätti myöntää kolmivuotisen apurahan yhdeksälle tutkijalle tutkimusryhmineen. Kukin apuraha on suuruudeltaan 210.000 euroa.

Apuraha myönnettiin seuraaville:

TkT TUA BJÖRKLUND
Taloustieteet
Muotoiluajattelun ja strategian käytännöt organisaatioissa
Aalto-yliopisto

FT, dos. VIOLA CAPKOVÁ
Taiteiden tutkimus
Tekstit liikkeessä: Naiskirjailijoiden tuotannon vastaanotto Suomessa ja Venäjällä 1840-2020
Turun yliopisto ja Tampereen yliopisto

FT, dosentti ANNA KUPARINEN
Ympäristötieteet
Kestävää kalastusta muuttuvissa vesiekosysteemeissä
Jyväskylän yliopisto

VTT, dosentti LEENA MALKKI
Valtio-oppi ja politiikan tutkimus
Suomi ja poliittisen väkivallan selitysmallit
Helsingin yliopisto

PhD, akatemiatutkija KAISA MATOMÄKI
Matematiikka ja tietojenkäsittely
Analyyttinen lukuteoria
Turun yliopisto

LT, dosentti TEEMU NIIRANEN
Terveystieteet
Tulehduksen välittäjäaineiden ja verenpainetaudin välinen yhteys
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Turun yliopisto

FT MATTI SILVERI
Luonnontieteet
Lokalisaatio ja dissipaatio suprajohtavissa kvanttisimulaatioissa
Oulun yliopisto

YTT PIA VUOLANTO ja VTT JOHANNA NURMI
Sosiaalitieteet
Terveys, tieto ja asiantuntijuus – Vaihtoehtohoitoihin ja rokotteisiin liittyvä lääketiedekriittisyys 1900-luvun alusta nykypäivään
Turun yliopisto

LT EMIL YLIKALLIO
Lääketiede – biolääketiede
Aksonirappeuman uudet mekanismit
Helsingin yliopisto