Julkaistu

Säätiöt tieteen ja taiteen tukena myös vaikeina aikoina

Kansainvälistä SÄÄTIÖPÄIVÄÄ vietetään vuosittain lokakuun 1. päivä.

Korona-aika estää monien tapahtumien järjestämisen. Tästä syystä Emil Aaltosen Säätiönkin säätiöpäivään liittyvä viestintä löytyy tänä vuonna somesta ja verkkosivuilta.

Yhteiseksi hyväksi toimivat säätiöt ovat tieteen, taiteen ja kulttuurin tärkeitä tukijoita. Säätiöt merkitsevät valinnanvapautta ja vaihtoehtoja. Säätiöt edistävät yhteiskunnan hyvinvointia, kannustavat uutta luoviin tutkimuksiin ja hankkeisiin sekä rahoittavat myös hankkeita, jotka muutoin jäisivät ilman rahoitusta. Tällaisena aikana onkin entistä tärkeämpää, että säätiöiden jakamien apurahojen ja kohdeavustuksien määrä pysyy ennallaan tai jopa kasvaa.

Säätiöillä on yhteinen kattojärjestö Säätiöt ja rahastot ry, johon kuuluu 206 jäsentä. Jäsensäätiöt jakoivat tieteen ja taiteen tukemiseen vuonna 2019 yhteensä 527 miljoonaa euroa. Emil Aaltosen Säätiö on suurin Pirkanmaalta käsin toimivista säätiöistä ja valtakunnallisestikin 15 suurimman joukossa.

#säätiöt   #säätiöpäivä   #säätiötekoja

Suomalaiset luottavat apurahasäätiöihin

Enemmistö (62 %) suomalaisista arvioi apurahoja jakavien säätiöiden maineen yleisesti ottaen erittäin tai melko hyväksi. Tämän lisäksi enemmistö (66 %) myös luottaa siihen, että apurahoja jakavat säätiöt maassamme toimivat tarkoituksensa mukaisesti. Vain vajaa kymmenesosa (9 %) pitää säätiöiden mainetta heikkona.

Pirkanmaalaisia säätiöitä – esite