MAKSATUSPYYNNÖT

HENKILÖKOHTAISET APURAHAT

Maksutiedot on annettava viimeistään maksukuukautta edeltävän kuukauden 20. päivään mennessä. Maksatuspyyntöön merkitään toivottu maksukuukausi ja maksettava summa (täysinä euroina). Tällöin apuraha kirjautuu maksettavaksi ko. kuukauden ensimmäinen arkipäivä. Maksukuukaudeksi ei siis tule valita kuluvaa kuukautta.

Maksuerät eivät muodostu maksatusjärjestelmään automaattisesti, vaan apurahansaajan tulee tehdä maksatuspyyntö koko henkilökohtaiselle apurahaosuudelleen. Maksatuspyyntö olisi hyvä tehdä koko apurahakaudelle samalla kertaa. Tarvittaessa maksueriä on mahdollisuus muokata myöhemmin uudelleen.


Tarkemmat ohjeet maksatuspyynnön tekemiseen:

NUOREN TUTKIJAN APURAHAT
Vuonna 2023 myönnetyt
Vuonna 2022 myönnetyt
Vuosina 2020-2021 myönnetyt

OSAVUOTISET TYÖSKENTELYAPURAHAT
Vuonna 2023 myönnetyt
Vuonna 2022 myönnetyt
Vuosina 2020-2021 myönnetyt

KANNUSTUS- JA KOHDEAPURAHAT