Ohjeet maksatuspyynnön tekemiseen

Vuonna 2022 myönnetyt nuoren tutkijan apurahat

Apuraha maksetaan aina kuukauden ensimmäinen arkipäivä. Maksatuspyyntö olisi hyvä tehdä koko apurahakaudelle samalla kertaa.

Apuraha muodostuu henkilökohtaisesta työskentelyosuudesta ja kulumäärärahasta. Työskentelyosuus on 26 000 €/29 000 € ja kulumäärärahaksi tarkoitettu osuus
3 250 €/3 500 €. Kulumääräraha on tarkoitettu kattamaan apurahakauden aikaisia kuluja. Mikäli apurahakautesi jostain syystä jää huomattavasti lyhyemmäksi, varauduthan kulumäärärahan mahdolliseen osittaiseen takaisinperintään. Menettelystä sovitaan aina tapauskohtaisesti erikseen.

Tarvittaessa maksatuspyyntöä on mahdollisuus muokata myöhemmin uudelleen. Kun luot uuden maksatuspyynnön, järjestelmä avaa sinulle voimassa olevan maksusuunnitelmasi. Uudet halutut maksukuukaudet lisätään uusina maksuerinä voimassa olevaan maksusuunnitelmaan ja tarpeettomat maksuerät poistetaan. Huomioithan, että uusi maksatuspyyntö korvaa kokonaisuudessaan aiemmin hyväksytyn maksusuunnitelman. Maksusuunnitelmassa tulee siis olla mukana myös jo aiemmin hyväksytyt maksukuukaudet, mikäli ne halutaan maksuihin mukaan. Kirjaa muutokset myös Lisätiedot-kenttään.

Mikäli säätiö on jo hyväksynyt maksusuunnitelmasi, mutta haluat poistaa sen kokonaan, niin otathan yhteyttä säätiön toimistoon (apurahat@emilaaltonen.fi). sähköpostilla (apurahat@emilaaltonen.fi) tai lähettämällä viesti apurahajärjestelmän kautta.

MAKSUERÄT
Apuraha maksetaan aina sen kuukauden alussa, kun jakso alkaa.
Kirjaa maksuaikatauluun haluamasi maksukuukaudet ja summat täysinä euroina.

Työskentelyapuraha 26 000 €/29 000 € maksetaan 1–3 kuukauden erissä, jolloin maksueriä tulee 4–12 apurahakauden aikana. Jotta maksuerien yhteissummaksi tulee 26 000 €/29 000 €, viimeinen erä on hieman pienempi/suurempi kuin muut erät.
Kulumääräraha 3 250 €/3 500 € maksetaan automaattisesti ensimmäisen erän yhteydessä, ellei sitä ole kirjattu muuhun maksuerään tai ilmoitettu sen nostamisesta myöhempänä ajankohtana maksatuspyynnön lisätiedoissa.

PERUSTIEDOT: Kirjaa henkilötunnus, tilinumero IBAN-muodossa ilman välilyöntejä sekä yhteystietosi. Apurahat maksetaan aina saajan henkilökohtaiselle tilille (ei yliopiston tai laitoksen) muutamia kohdeapurahoja lukuun ottamatta.

MAKSUN VIITE: Tähän ei tarvitse merkitä mitään, sillä siihen tallentuu automaattisesti teksti ‘Apuraha + myöntövuosi’.

TYÖSKENTELYN/APURAHAN KÄYTÖN AJANKOHTA
APURAHAN JAKAUTUMINEN (vain työskentelyapurahat)
MUUT LISÄTIEDOT

Lisää tähän työskentelyn ajankohta/kesto eli mille ajalle maksuerä(t) on tarkoitettu (esim. tammi-joulukuu 12 kk).
Kirjaa tähän myös, mikä osuus apurahasta käytetään elinkustannuksiin (ml. MYEL-maksut) ja mikä osuus tutkimuskuluihin (erittely pääpiirteittäin).
Voit tarvittaessa kirjata tähän myös muita maksamiseen liittyviä tietoja. Esim. jos apurahakautesi keskeytyy väliaikaisesti, kirjaa apurahakauden keskeytys, keskeytyksen syy ja (arvioitu) ajanjakso. Jo maksettujen erien osalta keskeytykset tulee sopia sähköpostitse apurahat@emilaaltonen.fi.

VAHVISTUSKOODI löytyy sinulle sähköisesti lähetetystä myöntöviestistä/-kirjeestä. Maksatuspyyntöä ei pysty tekemään ilman vahvistuskoodia.