MAKSATUSPYYNNÖT

HENKILÖKOHTAISET APURAHAT

Maksutiedot on annettava viimeistään maksukuukautta edeltävän kuukauden 20. päivään mennessä. Maksatuspyyntöön merkitään toivottu maksukuukausi/-kuukaudet ja maksettava(t) summa(t) (täysinä euroina). Tällöin apuraha kirjautuu maksettavaksi ko. kuukauden ensimmäinen arkipäivä. Maksukuukaudeksi ei siis tule valita kuluvaa kuukautta. Maksuerät eivät muodostu maksatusjärjestelmään automaattisesti, vaan apurahansaajan tulee tehdä maksatuspyyntö koko henkilökohtaiselle apurahalleen.


Tarkemmat ohjeet maksatuspyynnön tekemiseen:

KOKOVUOTISET TYÖSKENTELYAPURAHAT (ent. nuoren tutkijan apurahat)
Vuonna 2024 myönnetyt
Vuonna 2023 myönnetyt
Vuonna 2022 myönnetyt

OSAVUOTISET TYÖSKENTELYAPURAHAT
Vuonna 2024 myönnetyt
Vuonna 2023 myönnetyt
Vuonna 2022 myönnetyt

KANNUSTUS- JA KOHDEAPURAHAT