Julkaistu

KEVÄÄN 2023 APURAHOJEN HAKU PÄÄTTYMÄSSÄ!

Emil Aaltosen Säätiön kevään 2023 hakuun voi jättää hakemuksia verkkopalvelun kautta keskiviikkoon 15.2. klo 23.59 asti.

Apurahavaihtoehtoja ovat nuoren tutkijan apurahat (34 000 euroa ja väitelleille 37 000 euroa 12 kuukaudeksi sisältäen kulumäärärahan), osavuotiset työskentelyapurahat (4–10 kuukaudeksi 9 700–27 100 euroa sisältäen kulumäärärahan), kannustusapurahat (5 000 euroa) ja kohdeapurahat (enintään
5 000 euroa esim. matka- ja konferenssikulujen kustannuksiin).   

Kolmivuotisten projektiapurahojen (200 000 euroa) tarkoituksena on tukea nuoria tutkijoita heidän itsenäisen uransa alkuvaiheissa ja oman tutkimusryhmän perustamisessa.   

Haettavina ovat myös säätiöön kuuluvan Teollisen kulttuurin tutkimusrahaston apurahat.

Apurahahakemukset liitteineen toimitetaan verkkopalvelun kautta. Tarkemmat tiedot haettavista apurahoista, sähköinen hakemuslomake ja hakuohjeet sekä lausuntojärjestelmä löytyvät säätiön kotisivuilta www.emilaaltonen.fi > Apurahan hakijalle.  

Lausunnonantaja voi tarvittaessa jättää hakijaa koskevan lausuntonsa lausuntojärjestelmän kautta viimeistään maanantaina 20.2.