Julkaistu

EMIL AALTOSEN SÄÄTIÖN KOHDENNETTU HANKERAHOITUSHAKU TAMPEREEN KORKEAKOULUYHTEISÖLLE ALKAA 1.4.2019

Tamperelainen tieteen ja tutkimuksen rahoittaja Emil Aaltosen Säätiö sr (https://emilaaltonen.fi/) kohdistaa yhteensä miljoonan euron erillisen hankerahoitushaun Tampereen korkeakouluyhteisön tutkimushankkeisiin. Ensimmäinen rahoituspäätös julkistettiin marraskuussa 2018. Seuraava hankerahoitushaku alkaa 1.4.2019.

Tampereen korkeakouluyhteisölle kohdistettu hankehaku järjestetään kolmena peräkkäisenä vuonna (2018-2020), ja kunakin vuonna säätiö valitsee rahoitettavaksi yhden kolmivuotisen hankkeen. Kunkin hankkeen budjetti on 333.333 euroa. Toinen tutkimushankehaku on avoinna 1.4.-30.4.2019. Hakuprosessi on yksivaiheinen. Säätiö etsii uudenlaisia tutkimushankkeita, joissa luovalla tavalla korostuu perustetun uuden korkeakouluyhteisön monitieteinen luonne. Päätös toisesta tuettavasta hankkeesta tehdään syys-lokakuussa 2019 ja hanke voi alkaa 1.1.2020.

Hakijan tai hakijakonsortion tulee toimittaa enintään viiden sivun (A4) mittainen vapaamuotoinen hakemus (sisältäen hankkeen tutkimussuunnitelman ja budjetin). Hankkeen budjetoinnissa käytetään 20% yleiskustannusosuutta. Liitteenä tulee olla päähakijan ansioluettelo ja julkaisuluettelo viideltä viimeiseltä vuodelta. Hakemuksesta tulisi myös käydä selkeästi esille, mitkä tieteenalat siinä ovat edustettuina. Edellä mainitut dokumentit tulee liittää yhdeksi pdf-dokumentiksi ja nimetä vastuullisen johtajan sukunimen mukaan. Hakemus liitteineen voi olla suomen- tai englanninkielinen. Hakijoiden tulee kuitenkin huomioida, että sääntöjensä mukaisesti säätiö tukee suomenkielisten tutkijoiden luovaa tieteellistä tutkimustyötä (https://emilaaltonen.fi/), joten myös hankerahoituksen hakijoiden tulee tarvittaessa osoittaa suomen kielen taitonsa erillisin dokumentein (yleiskielen taitoa mittaava yleinen kielitutkinto vähintään tasolla kolme).

Hakemukset liitteineen toimitetaan pdf-dokumentteina sähköpostiosoitteeseen research@tuni.fi viimeistään 30.4.2019 klo 17:00. Tarvittaessa lisätietoja saa tutkimusvararehtorilta ja provostilta: Juha Teperi (juha.teperi@tuni.fi), Jarmo Takala (jarmo.takala@tuni.fi).