Julkaistu

Emil Aaltosen Säätiöltä miljoona euroa Tampereen korkeakouluyhteisölle monitieteiseen tutkimukseen

Itsenäinen Suomi oli 20-vuotias, kun silloinen kauppaneuvos Emil Aaltonen perusti nimeään kantavan säätiön. 80-vuotista toimintaansa juhlistaakseen ja 100-vuotiasta itsenäistä Suomea onnitellakseen on Emil Aaltosen Säätiön hallitus tehnyt vuosittain tutkijoille myöntämiensä apurahojen lisäksi kaksi miljoonan euron rahoituspäätöstä.

Emil Aaltosen Säätiö tulee kohdistamaan perustettavalle Tampereen korkeakoulu-yhteisölle yhteensä miljoonan euron erillisen rahoituksen tutkimushankkeisiin. Päätöksellään säätiö haluaa onnitella perustettavaa säätiöyliopistoa ja toivottaa sille menestystä. “Tulemme etsimään uudenlaisia tutkimushankkeita, joissa korostuu luovalla tavalla perustettavan yliopiston monitieteinen luonne”, kertoo Emil Aaltosen Säätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Olavi Nevanlinna.

Ensimmäinen tutkimushankehaku on tarkoitus ajoittaa siten, että tuettava hanke voisi käynnistyä heti uuden yliopiston toiminnan alkaessa. Hankehaku järjestetään kolmena peräkkäisenä vuotena ja kukin hanke on kolmivuotinen.

”Tampereen uudella yliopistolla on ennennäkemätön mahdollisuus asemoitua
tiennäyttäjäksi integroimalla yhteiskuntatieteellinen, lääketieteellinen ja teknologinen tutkimus tukemaan maailmanlaajuisten megaongelmien ratkaisuja tavalla, jossa eri tieteenalojen edustajat eivät ainoastaan inspiroi toinen toisiaan vaan ovat toisistaan riippuvaisia. Emil Aaltosen Säätiön lahjoitus mahdollistaa rajat ylittävien tutkimussuunnitelmien kehittämisen jo ennen uuden yliopiston syntyä”, toteaa Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Marja Makarow.

Juhlavuoteensa liittyen säätiö lahjoitti jo keväällä Suomalaiselle Tiedeakatemialle miljoona euroa uuden Nuorten Tiedeakatemian perustamiseksi. Nuorten Tiede-akatemian toiminta käynnistyy syyskuun puolivälissä.

Säätiön 80-vuotisesta toiminnasta kertoo myös Emil Aaltosen museossa avoinna oleva  “Rakkaudesta tieteeseen” -juhlanäyttely, jossa tuodaan esille mm. säätiön tukemia tutkimushankkeita ja  niiden vaikutusta  suomalaiseen yhteiskuntaan.

Vuorineuvos Emil Aaltosen muotokuvan edessä Emil Aaltosen Säätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Olavi Nevanlinna ja Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Marja Makarow