Jaetut apurahat 2018

Emil Aaltosen Säätiön hallitus on päättänyt jakaa vuonna 2018 kaikkiaan 280 henkilökohtaista työskentely, kannustus- ja kohdeapurahaa yhteensä 4.152.880 €, joista Teollisen kulttuurin tutkimusrahastosta neljä apurahaa yhteensä 43.250 €

NUOREN TUTKIJAN APURAHAT 2.884.500 EUROA

Hallitus myönsi nuoren tutkijan apurahan 99 tutkijalle. Apurahan tarkoitus on mahdollistaa vuoden tutkimustyö muusta työstä vapaana. Apuraha on suuruudeltaan 25.000 (väitelleille tutkijoille 28.000) euroa. Lisäksi maksetaan 1.500 euron määräraha tutkimuksen muita kuluja varten.  Yleiskustannuslisän maksamista varten on myös varattu 1.750/2.000 euroa.

OSAVUOTISET TYÖSKENTELYAPURAHAT 683.840 EUROA

Osavuotisia työskentelyapurahoja 4-10 kk:n työskentelyyn myönnettiin 45 tutkijalle yhteensä 683.840 euroa.

KANNUSTUSAPURAHAT 350.000 EUROA

Kannustusapurahoja (5.000 euroa) myönnettiin 70 tutkijalle yhteensä 350.000 euroa tutkimustyön edistämiseen.

KOHDEAPURAHAT 191.290 EUROA

Kohdeapurahoja suuruudeltaan 425 – 5.000 euroa myönnettiin mm. matkakuluihin ja muihin tutkimuskuluihin 62 tutkijalle yhteensä 191.290 euroa.

TEOLLISEN KULTTUURIN TUTKIMUSRAHASTON APURAHAT 43.250 EUROA

Emil Aaltosen Säätiössä toimii myös Teollisen kulttuurin tutkimusrahasto. Rahastosta myönnettiin 4 apurahaa yhteensä 43.250 euroa, jotka jaettiin jo maaliskuussa.

PROJEKTIAPURAHAT

Tehtyjen päätösten lisäksi vuonna 2018 myönnettäviin projektiapurahoihin varataan 1.890.000 euroa. Projektiapurahan tarkoitus on tukea nuoria tutkijoita heidän itsenäisen uransa alkuvaiheissa. Projektiapuraha myönnetään kolmivuotisena ja sen suuruus on 210.000 euroa. Projektiapurahan aiehakemuksen on jättänyt 398 tutkijaryhmää, joille lähetetään tieto pääsystä hakuprosessin toiselle kierrokselle 15.6.2018 mennessä. Projektiapurahan saajat julkistetaan marraskuun lopussa 2018.