Myönnetyt apurahat 2018

OSAVUOTISET TYÖSKENTELYAPURAHAT (4-10 KK)

Osavuotisia työskentelyapurahoja myönnettiin 45, yhteensä 683.840 euroa.

Apurahansaajat:

FT SALLI ANTTONEN 14.970
Kulttuurien tutkimus
Autenttisuuden diskurssit populaarimusiikissa

FM JENNI HARMOINEN 13.350
Biologia
Susien populaatiorakenteen muutokset ja koira-susi-risteymien geneettinen tunnistaminen

PsM HELI HEINO 13.350
Lääketiede – kliininen lääketiede
Psykoottisenkaltaiset kokemukset psykoosin ennustajina: Lapsuusaikaisten traumakokemusten ja kannabiksenkäytön merkitys

FT TAIJA HEINOSALO 19.960
Terveystieteet
Significance of Genetic Landscape and Cancer Driver Mutations in Endometriosis

VTT MERI HERRALA 14.970
Historia ja arkeologia
Book project: Soviet Elite Performers as Instruments of Soft Power Diplomacy in America, 1954-1983

DI JENNA HIETAHARJU 13.350
Tekniset tieteet
Kalvoerotusprosessien suunnittelu ja mallinnus biojalostamoympäristöissä

MPhil MIKAEL HOMANEN 20.025
Taloustieteet
Depositors Disciplining Banks: The Impact of Scandals

LitM JOHANNA IHALAINEN 9.980
Terveystieteet
Hormoniehkäisyn vaikutus kehon tulehdustilaan, harjoitusadaptaatioihin ja kehonkoostumukseen nuorilla kuntoilijanaisilla

FM HANNA ISOLAMMI 13.350
Taiteiden tutkimus
Väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen: Väinö Raition orkesteriteosten modernismi ja sen vastaanotto 1920-luvun Suomessa

FT ELINA MIRJAMI JOKINEN 14.970
Lääketiede – biolääketiede
Immuunipuolustuksen aktivointi munasarjasyövän hoidossa

DI MIIKKA JOKINEN 13.350
Luonnontieteet
Termosähköinen ilmiö elektrolyyttiliuoksissa

FT RIITTA JYTILÄ 22.455
Taiteiden tutkimus
Ylirajaiset muistikulttuurit 2000-luvun kotimaisessa traumafiktiossa

FM SIMO JÄRVELÄ 20.025
Psykologia
Fysiologinen yhteistahdistuminen ja sen yhteys sosiaaliseen läsnäoloon ja empatiaan

LL TATU KANTONEN 13.350
Lääketiede – kliininen lääketiede
Lihavuuden aivokemialliset riskitekijät

FM SUVI KARILA 13.350
Historia ja arkeologia
Naisten eletty uskonnottomuus 1800-luvun Yhdysvalloissa

OTM TERO KIVINEN 22.250
Oikeustiede
Eläinten moraalista ja oikeudellista asemaa globaalista näkökulmasta tarkasteleva väitöskirjatutkimus

FM KATI KIVISAARI 13.350
Biologia
Ionisoivan säteilyn vaikutus nisäkkäisiin Tšernobylissä ja Fukushimassa

FM JENNA KNUUTINEN 13.350
Ympäristötieteet
Raskasmetallien ja radionuklidien biosorptio ja -akkumulaatio – Ympäristöbakteerien käyttö kaivosteollisuuden jätevesien biopuhdistuksessa

TaM MIKKO KOIVISTO 17.800
Taiteiden tutkimus
Stereotypiat mielenterveysongelmien ja väkivaltaisuuden yhteydestä

FM PIRJO KOIVUSAARI 13.350
Biologia
Uudet antimikrobiaaliset peptidit ja niiden toimintamekanismi

YTM JUHA KOSKELA 13.350
Sosiaalitieteet
Projektipolitiikka – Systeemiteoreettinen tutkimus julkisen sektorin projektisoitumisesta ja projektien funktioista paikallisen hallinnan kontekstissa

FM MIKKO LAASANEN 22.250
Kielitieteet
Meneillään oleva kielenmuutos ja kielellinen vaihtelu

KTM VILLE LAHTINEN 13.350
Taloustieteet
Sosiaalisen markkinoinnin täyden keinovalikoiman vs. pelkkää promootiota hyödyntävän markkinointimixin tehokkuus suomalaisten lasten hedelmien ja kasvisten syömisen lisäämisessä

FT ANNIINA LE TORTOREC 14.970
Biologia
Myrkkyllisille panssarisiimaleva?kukinnoille alttiiden merialueiden tunnistaminen

MMM KIRSTI LEINONEN 13.350
Biologia
Landscape disturbance, stream ecotypes and ecosystem structure in subarctic streams

LT MINNA LUKKARINEN 24.950
Lääketiede – kliininen lääketiede
Maternal Stress during Pregnancy and the Risk of Atopic Disorders in the Offspring – FinnBrain Birth Cohort Study

DI, KTM KATRINE MAHLAMÄKI 13.350
Tekniset tieteet
Laitekantatiedon manuaalisen keräämisen kehittäminen

KM VILLE MANKKI 22.250
Kasvatustiede
Opettajankoulutuksen opiskelijavalinnat

FT RAMI MÄHKÄ 24.950
Kulttuurien tutkimus
Post doc -tutkimus: Kaupallisen populaarikulttuurin brändäys, tuotteistaminen ja markkinointi

FM ANNASTIINA MÄKILÄ 13.350
Historia ja arkeologia
Masennusilmiön alkuajat Suomessa vuosina 1980–1995 asiantuntija- ja arkikulttuureissa

FT MARKKU OKSANEN 19.960
Luonnontieteet
Painovoimateorioiden epävakauden tunnistaminen ja korjaaminen

MSc Econ. ALEKSI PAAVOLA 13.350
Taloustieteet
Rahapolitiikka ja pankkien toiminta

FM NELLY PENTTILÄ 13.350
Kielitieteet
Väitöskirja aikuisväestön puheen sujuvuudesta ja sen häiriöistä

FM MIKA PERKIÖMÄKI 8.900
Kulttuurien tutkimus
Joen merkitykset 1900-luvun lopun venäläisessä ympäristöproosassa

LT, FT ALIREZA RAISSADATI 9.980
Lääketiede – kliininen lääketiede
Synnynnäisen sydänvian vuoksi leikattujen lasten sairastavuus ja elämänlaatu Suomessa – 60 vuoden seurantatutkimus

FM TUOMAS RANTALA 13.350
Historia ja arkeologia
J. E. Sunilaa maalaisliittolaisena poliitikkona ja pääministerinä käsittelevä väitöskirjatyö

FM PAULA RAUHALA 8.900
Filosofia
Väitöskirjan viimeistelyyn: A Critical Study on the Origins and Philosophical Credentials of Neue Marx Lektüre

KTM RIKU REUNAMÄKI 8.900
Sosiaalitieteet
Kuinka suomalaiset monikansalliset yhtiöt siirtävät johtamiskäytänteitään Kiinassa toimiviin tytäryhtiöihinsä?

FM OTTO SEPPÄNEN 13.350
Luonnontieteet
Uudenlaiset monitoiminnalliset NHC-ligandit kultakatalyysissä

DI ANTTI SURMA-AHO 15.575
Tekniset tieteet
Loppukäyttäjien empaattisen ymmärtämisen kehittyminen, vaikutus ja mittaaminen design-projekteissa

MMM STELLA THOMPSON 13.350
Luonnontieteet
Majavan vaikutukset lahopuuhun ja lahopuuyhteisöön sekä majavan toiminnan kautta muodostuvat ekosysteemipalvelut

LL PANU UUSALO 8.900
Lääketiede – kliininen lääketiede
Deksmedetomidiinin farmakokinetiikka lapsipotilailla ja terveillä vapaaehtoisilla aikuisilla

MSc Econ. ERKKI VIHRIÄLÄ 22.250
Taloustieteet
Kotitalouksien kulutus- ja säästämispäätökset

TtM HELI VIRTANEN 13.350
Terveystieteet
Ruokavalion proteiinit ja kroonisten sairauksien riski

VTM OSKARI VÄHÄMAA 13.350
Taloustieteet
Epävarmuuden ja rahoitusmarkkinakitkojen vaikutus tuottavuuteen ja bruttokansantuotteeseen