Myönnetyt apurahat 2018

NUOREN TUTKIJAN APURAHAT

Kokovuotisia nuoren tutkijan apurahoja myönnettiin 99, yhteensä 2.884.500 euroa

Apurahansaajat:

FM MELINA AARNIKOIVU 28.250
Kielitieteet
Maisterista tohtoriksi: Tohtoripolun rakentuminen sosiaalisen toiminnan näkökulmasta

FM MIRA AHINKO 28.250
Biologia
Työkaluja laskennalliseen ja kokeelliseen metaboliatutkimukseen

FT JUKKA ALINIKULA 31.500
Lääketiede – biolääketiede
Perimään kohdistuvat mutaatiot vasta-ainepuolustuksen yhteydessä

DI SANNA ANTIKAINEN 28.250
Tekniset tieteet
Kiertotalouden avulla uusia ympäristötuotteita – Katalyysi, adsorptio ja kestävyyden arviointi

VTM VILLE AULA 28.250
Viestintä- ja informaatiotieteet
Väitöskirjatutkimus: Big datasta tietämykseen – Data, asiantuntijuus ja sosiomateriaaliset käytänteet hackathon-kilpailuissa

TeM OUTI CONDIT 28.250
Taiteiden tutkimus
Näyttämöiden ruumiillinen politiikka/poetiikka – Näyttelijän praktiikkaan pohjaava taiteellinen tutkimus

MBBS BSc AMY DICKINSON 28.250
Lääketiede – biolääketiede
Systeemibiologian keinoin uusia diagnostisia biomarkkereita suu- ja suunielun syöpään

FM LAURA EKBERG 28.250
Kielitieteet
Monikielisyys karibialaisen kirjallisuuden suomennoksissa

LT MIKAEL EKBLAD 31.500
Lääketiede – kliininen lääketiede
Raskaudenaikaisen tupakoinnin yhteys epigeneettisiin muutoksiin ja neuropsykiatrisiin ongelmiin

MSc VIIVI ESKELINEN 28.250
Sosiaalitieteet
Uskonnollisuus ja sen erilaiset vaikutukset ulkoryhmäasenteisiin kristillisten suomalaisten ja islaminuskoisten turvapaikanhakijoiden keskuudessa

VTM, LuK AINO HAKOVIRTA 28.250
Valtio-oppi ja politiikan tutkimus
Väitöskirjatutkimus ehdollistamispolitiikan merkityksestä demokratialle ja valtionrakennukselle EU-Länsi-Balkan -tapauksen valossa

KM SIVI HARKOMA 28.250
Kasvatustiede
Varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatushenkilöstön pedagogisen sensitiivisyyden kehittäminen ja lasten hyvinvoinnin tukeminen PedaSens-intervention avulla

Arkkitehti TEEMU HIRVILAMMI 28.250
Arkkitehtuuri
Bambukerrostalo – Teollisen bamburakentamisen mahdollisuudet ja esteet, tavoitteena kestävän kehityksen mukainen asuinkerrostalo kaupunkiympäristöön

TkT JUHO HIRVONEN 31.500
Luonnontieteet
Hajautetun laskennan teoria

FM LIISA HÄMÄLÄINEN 28.250
Luonnontieteet
Lintujen sosiaalisen informaation käyttö ravinnonhankinnassa

FT MITRA HÄRKÖNEN 31.500
Kulttuurien tutkimus
Buddhalaisten yhteisöjen ja yhteisöjen jäsenten yhteiskuntasuhde Suomessa

FM JUHO IIPPONEN 28.250
Luonnontieteet
Trooppinen konvektio alapilvien ja ilmastoherkkyyden säätelijänä

FM PETTERI IMPOLA 28.250
Historia ja arkeologia
Väitöskirja toimijuudesta ja aineettomasta pääomasta säätyjärjestelmän reuna-alueilla Ruotsin suurvaltakauden Suomessa

FM ESSI JOUHKI 28.250
Historia ja arkeologia
Oppikouluaikaisten teinikuntien toimintaa ja muistamista käsittelevä väitöskirjatutkimus

KM MIKKO KAINULAINEN 28.250
Kasvatustiede
Historian asiantuntijuuden kehittyminen tietokäsitysten ja käsitteellisen muutoksen näkökulmasta

YTM JOEL KAITILA 28.250
Sosiaalitieteet
Väitöskirja Euroopan unionin uudistetun talousohjausjärjestelmän vaikutuksista hyvinvointivaltion muutoksiin ja ylläpitämiseen Suomessa

DI TAINA KALLIOMÄKI 28.250
Tekniset tieteet
Kuparielektrolyytin fysikaaliskemialliset ominaisuudet

FM (väit.) LAURA KANANEN 31.500
Lääketiede – biolääketiede
DNA:n metylaatioprofiilin ikä-, sukupuoli- ja kudosspesifiset rakenteelliset erityispiirteet

YTM VEERA KANGASPUNTA 28.250
Viestintä- ja informaatiotieteet
Verkkouutisten kommentointi julkisen keskustelun muotona –
Käsitteellisiä avauksia julkisosta ja menetelmäkokeiluja kommentoinnin tutkimukseen

FM URPO KANTOLA 28.250
Kulttuurien tutkimus
Roomalaiset nimet tasavalta-ajan ja varhaisen keisariajan kreikankielisissä lähteissä

FM HENRI KARTTUNEN 28.250
Matematiikka ja tietojenkäsittely
Epälineaarisen aikasarjamallin muotoilu

FT SIRPA KAUNISTO 31.500
Biologia
Understanding effects of multiple stressors in a changing climate

FM ANASTASIA KHODYREVA 28.250
Kulttuurien tutkimus
Uusi “epäsopiva toinen”: Eroavat feminiinisyydet, sukupuolten epätasa-arvo ja sopimattomuuden kapinallinen prosessi venäläisessä elokuvassa 2000-2010 -luvuilla

FM JUSSI-PEKKA KINNUNEN 28.250
Historia ja arkeologia
Turun keskiaikaisen kaupungin kartoitus arkeologisten kaupunkikaivausten digitaalisen mallinnuksen avulla

FM VILLE KIVIOJA 28.250
Matematiikka ja tietojenkäsittely
Ryhmien metrinen geometria

LL MAARIT KOSKINEN 28.250
Lääketiede – kliininen lääketiede
HLA DR-DQ alueen ulkopuoliset geneettiset variantit ja niiden yhteys ensivaiheen insuliinivasteeseen

FM IVANA KOVÁCOVÁ 28.250
Kielitieteet
Väitöskirja Suomessa asuvien tsekkiläisten ja slovakialaisten koodinvaihdosta multimodaalisessa vuorovaikutuksessa

Sos.tiet. maist. SIIRI-LIISI KRAAV 28.250
Lääketiede – kliininen lääketiede
Lapsuuden kaltoinkohtelun vaikutukset fyysiseen terveyteen aikuisiällä

PsM SONJA KUMLANDER 28.250
Psykologia
Itsemyötätunnon kehittyminen varhaislapsuudessa ja sen yhteys hyvinvointiin nuoruudessa

FM JOHANNA KUOKKALA 28.250
Historia ja arkeologia
Maskuliinisuus, vuorovaikutus ja valta kuninkaan ja käskynhaltijan välillä 1500-luvulla

FT SUVI KUOSMANEN 31.500
Lääketiede – biolääketiede
Mikro-RNA:iden säätely, toiminta ja vaikutukset ateroskleroosissa

VTM EMMA-KAROLIINA KURKI 28.250
Matematiikka ja tietojenkäsittely
Painotettujen normiepäyhtälöiden soveltaminen epälineaaristen osittaisdifferentiaaliyhtälöiden teoriassa

FM NIINA KÄRKKÄINEN 28.250
Ympäristötieteet
Jätevedenpuhdistamo pienten mikromuovien reittinä ympäristöön

PhD ANTTI LAHDENPERÄ 31.500
Luonnontieteet
Orgaaninen kemia – Enantioselektiiviset Kationi-kontroloidut kytkentäreaktiot

OTM ALEKSI LAMBERG 28.250
Oikeustiede
Aviovarallisuussuhteen purkamisessa sovellettavan puolittamisperiaatteen sisältö ja soveltamisala

HLL ANNIINA LAUNONEN 28.250
Lääketiede – kliininen lääketiede
Kasvojen asymmetrian kehitys ja esiintyvyys lapsuudessa

FM TIINA LEHTINIEMI 28.250
Lääketiede – biolääketiede
Sukusolujen RNA-säätelymekanismit ja miesten hedelmällisyys

FT ANU LEHTO 31.500
Kielitieteet
Kansalaisten ja viranomaisten kuvaaminen Ison-Britannian säädöksissä, parlamenttikeskusteluissa ja sanomalehdissä vuosina 1800–2000

LL JOONAS LEHTO 28.250
Lääketiede – kliininen lääketiede
Postperikardiotomiaoireyhtymän riskitekijät ja etiologia

FM TYTTI LEHTOVAARA 28.250
Kulttuurien tutkimus
Elämän varrella opittujen ja omaksuttujen kulutustottumusten vaikutukset kulutusvalintoihin

DI NIKO LIETZÉN 28.250
Matematiikka ja tietojenkäsittely
New approaches for analyzing multivariate and infinite dimensional data

FM SEVERI LUOTO 28.250
Psykologia
Evolutionary theory meets literary Big Data: Cross-cultural and sex differences in life history strategies

FT TOMI LUOTO 31.500
Luonnontieteet
Biogeokemialliset kierrot erityisherkissä arktisissa järvissä – Ekologinen merkitys, paleolimnologiset rekonstruktiot ja yhteydet ilmastonmuutokseen

PsT, FT PESSI LYYRA 31.500
Psykologia
Kehoaistimusta koskeva väitöksen jälkeinen tutkimus

FT EVELIINA LYYTINEN 31.500
Sosiaalitieteet
Taisteleva tutkimus turvapaikanhakijoiden karkotettavuudesta

YTM EERIK MANTERE 28.250
Sosiaalitieteet
Miten älypuhelimen käyttö sosiaalisissa tilanteissa vaikuttaa kasvokkaiseen vuorovaikutukseen?

KM JENNI MARJOKORPI 28.250
Kasvatustiede
Merkityksellinen ja vaikuttava kieliopillinen tieto suomalaisessa perusopetuksessa

FM LAURI MARTTILA 28.250
Luonnontieteet
Biohajoavan elektroniikan voimanlähteet

MA LAURA MENDOZA 28.250
Kasvatustiede
Tieteellinen kirjoittaminen kansainvälistyvissä yliopisto-opinnoissa

YTM KAISA MURTONIEMI 28.250
Taiteiden tutkimus
Kulttuurin merkitykset ja uudelleenartikuloituminen 2010-luvulla

VTM MARIANNE MÄKELIN 28.250
Sosiaalitieteet
Kuvitellut tulevaisuudet geenieditoinnissa – Uuden biologisen tutkimuksen menetelmän käyttöönotto, siihen liitetyt odotukset ja yhteiskunnalliset vaikutukset

FT JUHO-ANTTI MÄKELÄ 31.500
Lääketiede – biolääketiede
Rusto-hiushypoplasian (RHH) rusto- ja luustomuutosten ja korkean syöpäriskin epigeneettiset taustatekijät

KTM JUUSO MÄKINEN 28.250
Taloustieteet
Alueellisilla työmarkkinoilla tapahtuvat muutokset yksilöiden, yritysten ja alueiden näkökulmasta

KTM LAURI NEVASALMI 28.250
Taloustieteet
Taantumaennustaminen ja big data

FT, PsM, KM SAARA NOLVI 31.500
Psykologia
Raskausajan stressialtistus, vastasyntyneen aivojen rakenteelliset tekijät ja lapsen itsesäätelyn kehitys – MRI-tutkimus kahdessa syntymäkohortissa

TkT ANNI NORA 31.500
Psykologia
Geneettisten tekijöiden, kehityksellisen kypsymisen ja kieliympäristön vaikutukset lasten kuuloaivokuorten toimintaan kielen käsittelyssä ja oppimisessa

FT SAMI NUMMELIN 31.500
Luonnontieteet
Troijalaisia ja biohybridimateriaaleja syöpäterapiaan

DI TUOMAS OLLIKAINEN 28.250
Luonnontieteet
Topologiset rakenteet Bosen-Einsteinin kondensaateissa

TM SINIPETRA PAATOLA 28.250
Teologia
Raamattu ja pelimaailmat – Raamatun vaikutusta roolipelin Vampire the Masquerade uskontoon, sekä roolipelaajien raamattukäsitystä tutkiva väitöskirja

FT ROSE-MARIE PEAKE 31.500
Teologia
Tunteet ja epänormatiivinen seksuaalisuus katolisen reformaation ajan Ranskassa

FM SINI PELTOKORPI 28.250
Psykologia
Näkömonivammaisten lasten ja heidän vanhempiensa välinen vuorovaikutus ja sen tukeminen

LL TOINI PEMMARI 28.250
Lääketiede – biolääketiede
Hakeutuvien peptidien hyödyntäminen ihohaavan paranemista edistävien lääkinnällisten sovellusten pohjana

LK JUHO PIRHONEN 28.250
Lääketiede – biolääketiede
Haimasyövän rasva-aineenvaihdunta ja sen merkitys taudin patogeneesissa

FM NOORA POIKELA 28.250
Biologia
Miten lajien risteytyminen vaikuttaa niiden säilymiseen muuttuvissa olosuhteissa? – Genomitason tutkimusten ja CRISPR/Cas9-menetelmän antama uusi näkökulma

FT MARTIN PUSHKARJOV 31.500
Lääketiede – biolääketiede
Neoteeninen kaljurotta: Kehityksellisten aivosairauksien uusi eläinmalli

FT JOUNA PYYSALO 31.500
Kielitieteet
Proto-Indo-European (PIE) Lexicon project – Digitaalisen humanismin ja indoeuropeistiikan yhdistävä monitieteellinen tutkimushanke

YTM PIETA PÄÄLLYSAHO 28.250
Filosofia
Häpeän eettinen merkitys antiikin tragedioissa ja filosofiassa

FM OSKARI RANTALA 28.250
Taiteiden tutkimus
Sarjakuvan mediaalisia kerrontakeinoja käsittelevä väitöskirjatyö

VTT SAMULI REIJULA 31.500
Filosofia
Institutionaalinen epistemologia: Tiedeyhteiso?n ja sen tutkimusinstituutioiden toiminta tieteellisen ongelmanratkaisun näkökulmasta

FM JENNI RIIHIMÄKI 28.250
Kielitieteet
Euroopan Unionia koskevaa kielenkäyttöä Britannian parlamentissa ja lehdistössä diakronisesti tutkiva väitöskirjatutkimus

FT MATTI ROITTO 31.500
Historia ja arkeologia
Atomiajan synty, mahdollisuudet, vaikutukset ja polkuriippuvuus – Modernien haasteiden taustat

TkT OLLI SAHIMAA 31.500
Tekniset tieteet
Yhdyskuntajätteen kierrätyspotentiaali Suomen eri alueilla

FM JUHO SAKSHOLM 28.250
Historia ja arkeologia
Political discourses and agents of the Sixties radical movements in Finland, Sweden, and West-Germany, 1956-1968

DI ROOSA-MARIA SALLINEN 28.250
Tekniset tieteet
Akkuvarastot osana aurinkovoimalaa

PhD MATTI SALMELA 31.500
Biologia
Sopeutumisen geneettiset voimavarat kiireestä kantapäähän: Uusia näkökulmia evoluution haasteisiin Suomen metsistä

YTM HANNU SALOMAA 28.250
Valtio-oppi ja politiikan tutkimus
Väitöstutkimus asevelvollisuudesta Suomessa

VTM LAURA SALONEN 28.250
Sosiaalitieteet
Sosioekonomiset erot työkyvyttömyyden poluilla – Sairauspäivärahalta työkyvyttömyyseläkkeelle

FM ROBERT SEITOVIRTA 28.250
Taiteiden tutkimus
Kahden kielen ja kulttuurin välissä: Monikielisyys ja -kulttuurisuus Marica Bodrozicin ja Yoko Tawadan tuotannossa

FM ELLI SELENIUS 28.250
Luonnontieteet
Plasmonit metalliklustereissa ja klusterisysteemeissä – Muodon, koon ja klusterien välisen etäisyyden vaikutus

FM JAAKKO SIVONEN 28.250
Historia ja arkeologia
Patriotismin ja kansalaisuuden idean kehitystä ja käsitteellistä muutosta 1700-luvun Preussissa käsittelevä aatehistoriallinen väitöskirjatutkimus

FT ALEX SNELLMAN 31.500
Historia ja arkeologia
Keisarivallan vaatteissa: Siviiliunivormuilla luotu yhteiskunta 1809–1917

FT ANNIINA SNELLMAN 31.500
Lääketiede – kliininen lääketiede
Aivojen synapsitiheyden varhaiset muutokset sekä niiden yhteys tulehduksellisiin tekijöihin ja amyloidikertymään terveillä Alzheimerin taudin ApoEε4-riskigeenin kantajilla

MSc MIRA STENMAN 28.250
Biologia
Taistelukäyttäytymisen ekologia: Mekanismit ja elinkelpoisuuden seuraukset

KM ELLI-MARIA TAHKOLA 28.250
Kasvatustiede
Sijoitettuna olleiden nuorten aikuisten resilienssi ja selviytymiskeinot

KTM KOSTI TAKALA 28.250
Taloustieteet
Tuotearvostelujen vaikutus kuluttajien ja yritysten päätöksentekoon

YTM MAIJU TANNINEN 28.250
Sosiaalitieteet
Käyttäytymisdataa hyödyntävät digitaaliset vakuutukset elämäntyylien hallinnoimisen ja käyttöönoton näkökulmista

TaM MARJAANA TANTTU 28.250
Taiteiden tutkimus
Muotoilulähtöinen materiaali-innovaatio ekspansiivisen oppimisen prosessina

HM ELINA TODOROV 28.250
Oikeustiede
Maassa laittomasti oleskelevien paperittomien oikeusasema Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulkintadoktriineissa

FM JENNI TOIKKANEN 28.250
Maatalous- ja metsätieteet
Hyönteisten pölytystehokkuus viljelykasveilla

VTM JOONAS TUHKURI 28.250
Taloustieteet
Työn taloustiede ja big data

DI TUULI UIMONEN 28.250
Tekniset tieteet
Ensimmäisen kuivauksen aiheuttamat reaktiot ja niiden vaikutus lämpökäsitellyn biomateriaalin ominaisuuksiin

FT PASI VALTONEN 31.500
Filosofia
Etnisesti halventavien termien merkitys ja tiedollinen aspekti

FM TEEMU WILLAMO 28.250
Luonnontieteet
Magneettinen aktiivisuus nuorten tähtien kehityksessä

FT ELINA ÅHLGREN 31.500
Luonnontieteet
Kaksiulotteisten nanomateriaalien muokkaaminen ja funktionalisointi ionisäteilytyksellä