Jaetut apurahat 2014

Emil Aaltosen Säätiön hallitus on päättänyt jakaa vuonna 2014 kaikkiaan 328 henkilökohtaista työskentely, kannustus- ja kohdeapurahaa yhteensä 4.138.160 euroa

NUOREN TUTKIJAN APURAHAT 2.356.250 EUROA

Hallitus myönsi nuoren tutkijan apurahan 84 tutkijalle. Apurahan tarkoitus on mahdollistaa vuoden tutkimustyö muusta työstä vapaana. Apuraha on suuruudeltaan 25.000 (väitelleille tutkijoille 28.000) euroa. Lisäksi maksetaan 1.500 euron määräraha tutkimuksen muita kuluja varten.

OSAVUOTISET TYÖSKENTELYAPURAHAT 1.054.275 EUROA

Osavuotisia työskentelyapurahoja 4-10 kk:n työskentelyyn myönnettiin 69 tutkijalle yhteensä 1.054.275 euroa.

KANNUSTUSAPURAHAT 435.000 EUROA

Kannustusapurahoja (5.000 euroa) myönnettiin 87 tutkijalle yhteensä 435.000 euroa tutkimustyön edistämiseen.

KOHDEAPURAHAT 261.535 EUROA

Kohdeapurahoja suuruudeltaan 600 – 5.000 euroa myönnettiin mm. matkakuluihin ja muihin tutkimuskuluihin 86 tutkijalle yhteensä 261.535 euroa.

TEOLLISEN KULTTUURIN TUTKIMUSRAHASTON APURAHAT 31.100 EUROA

Emil Aaltosen Säätiössä toimii myös Teollisen kulttuurin tutkimusrahasto. Rahastosta myönnettiin 2 apurahaa yhteensä 31.100 euroa.

PROJEKTIAPURAHAT

Tehtyjen päätösten lisäksi vuonna 2014 myönnettäviin projektiapurahoihin varataan 1.890.000 euroa. Projektiapurahan tarkoitus on tukea nuoria tutkijoita heidän itsenäisen uransa alkuvaiheissa. Projektiapuraha myönnetään kolmivuotisena ja sen suuruus on 210.000 euroa. Projektiapurahan aiehakemuksen on jättänyt 430 tutkijaryhmää, joille lähetetään tieto pääsystä hakuprosessin toiselle kierrokselle 15.6.2014 mennessä. Projektiapurahan saajat julkistetaan marraskuussa 2014.