HAKUOHJEET

Projektiapurahat

Lähtökohtana on tukea nuoria tutkijoita heidän itsenäisen uransa alkuvaiheissa ja oman tutkimusryhmän perustamisessa. Jos hakija voi liittää hakemukseensa väitöksensä esitarkastuslausunnon hakuajan päättymiseen mennessä, on projektiapurahaa mahdollista hakea, vaikka hakija ei olisi vielä valmistunut tohtoriksi. Projektiapuraha myönnetään kolmivuotisena ja sen suuruus on 200 000 euroa, josta 1/3 tulee vuosittain käytettäväksi.

Projektiapurahaa haetaan säätiön hakuaikana 15.1. – 15.2. omalla hakulomakkeella. Päähakijana voi olla vain yksi vastuullinen tutkija. Vuodesta 2023 alkaen projektiapurahasta ei toimiteta enää aiehakemusta, vaan hakuajan päättymiseen mennessä tulee toimittaa varsinainen, viisisivuinen tutkimussuunnitelma liitteineen (yksivaiheinen haku).  Projektihakemukseen ei liitetä lausuntoja. Projektihakemus arvioidaan hankkeen tieteellisen merkityksen, uutuusarvon, lähestymistapojen sekä hakijan näyttöjen ja osaamisen perusteella.

Projektiapurahaa voi budjetoida tutkijoille apurahoina ja/tai palkkoina. Mikäli projektiapurahaa käytetään tutkijoiden henkilökohtaisiin apurahoihin, voi säätiö maksaa ne suoraan tutkijoille (apurahoihin tulee sisällyttää lakisääteisen eläkevakuutusmaksun osuus n. 14 % apurahan määrästä; lisätiedot: www.mela.fi). Sen osan projektiapurahasta, joka käytetään palkkakuluihin tai muihin tutkimuksesta aiheutuviin kuluihin, pitää kulkea hakijan laitoksen maksatusjärjestelmän kautta. Mahdollisesti yksikölle/yliopistolle maksettavien yleiskustannusten kattamiseen ei myönnetä lisärahoitusta, mutta niitä voi tarvittaessa sisällyttää projektin kustannuksiin.

Projektiapurahan hakijan/vastuullisen tutkijan tulee projektirahoitusta/ryhmän jäseniä suunnitellessaan ottaa huomioon säätiön säännöt, joiden mukaan rahoitusta voidaan myöntää vain äidinkieleltään suomenkielisille tutkijoille. Pääsääntöisesti tämä koskee myös tutkimusryhmän jäseniä. Poikkeustapauksissa myös muulle kuin suomea äidinkielenään puhuvalle tutkijalle voidaan myöntää apuraha, jos hän toimii perusteiltaan suomenkielisessä tutkijayhteisössä (suomenkielisessä yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa) ja on lisäksi integroitunut siihen kiinteästi. Tällaiselta tutkijalta voidaan edellyttää sitä, että hän hallitsee suomen kieltä niin hyvin, että tulee sillä toimeen ja kykenee kommunikoimaan myös tutkijayhteisössä suomen kielellä. Yleensä voidaan edellyttää myös sitä, että tutkija asuu pysyväisluontoisesti Suomessa.

APURAHOJEN VERKKOPALVELU JA SÄHKÖINEN HAKEMUSLOMAKE  

Projektiapurahaa voi hakea 15.1.–15.2. välisenä aikana apurahojen verkkopalvelun kautta täyttämällä sähköinen hakemuslomake ja lähettämällä se liitteineen säätiön käsiteltäväksi. Käsiteltäväksi ei oteta sähköpostilla tai postitse lähetettyjä hakemuksia. Hakupalvelu sulkeutuu hakuajan päättyessä 15.2. klo 23.59 (Suomen aikaa).

Verkkopalveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai käyttäjätunnuksella.

Hakemuslomake täytetään suomeksi; liitteet voivat olla suomen- tai englanninkielisiä. Hakemuksen tietoja voi muokata, täydentää ja tulostaa eri kirjautumiskerroilla. Kun hakemus on asianmukaisesti lähetetty käsiteltäväksi, näkyy hakemuksen tila-kohdassa teksti ‘Lähetetty’ (hakemusta täytettäessä samassa kohdassa on teksti ‘Kesken’). Tarkemmat hakulomakkeen täyttöohjeet.

Hakemuslomakkeeseen tulee liittää erillinen 5-sivuinen (A4) vapaamuotoinen tutkimussuunnitelma, kustannusarvio sekä hakijan ansioluettelo ja julkaisuluettelo viideltä viimeiseltä vuodelta. Liitteet voivat olla suomen- tai englanninkielisiä.

Tarkemmat tiedot hakemuksen liitteistä täältä.

LÄHETETYN HAKEMUKSEN TIETOJEN TAI LIITTEIDEN MUOKKAAMINEN TAI HAKEMUKSEN PERUUTTAMINEN HAKUAIKANA

Tarvittaessa sähköisesti lähetetty hakemus on mahdollista perua hakuaikana joko kokonaan tai muutosten tekemiseksi. Valitse lähettämäsi hakemuksen (tila-kohdassa ’Lähetetty’) vierestä ‘Näytä’ ja seuraavalta sivulta kohdasta ‘Toiminnot’ – ‘Peruuta hakemus’ (jonka jälkeen pääset muokkaamaan hakemustasi). Aiemmin tallentamasi tiedot eivät häviä peruuttamisen yhteydessä. Huomioithan kuitenkin, että jos et perumisen (tai mahdollisten muutosten) jälkeen lähetä hakemusta uudelleen, ei se tule lainkaan mukaan käsittelyyn. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä säätiön toimistoon.

Mikäli haluat perua hakemuksen kokonaan, ei sinun perumisen jälkeen tarvitse tehdä enää muita toimenpiteitä. Tällöin hakemuksen tilaksi vaihtuu ‘Kesken’, eikä se ole enää mukana käsittelyssä.

PÄÄTÖKSET

Päätökset myönnettävistä projektiapurahoista tehdään hakuvuoden kesäkuun loppuun mennessä. Projektiapurahan käytön voi aloittaa aikaisintaan hakuvuoden syyskuun alusta alkaen.

TIEDUSTELUT, TEKNINEN TUKI

Hakemuksia koskeviin tiedusteluihin vastataan säätiön toimistossa sähköpostitse osoitteessa apurahat@emilaaltonen.fi tai puhelimitse 03 222 0401.

Järjestelmän käyttöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä auttaa tekninen tuki: hakemustuki@datalink.fi.

TIETOSUOJA

Hakijan antamien tietojen käsittelystä ja niiden rekisteröimisestä saa tietoa säätiön Tietosuojaselosteesta.