Hakuohje

Projektiapuraha

Lähtökohtana on tukea nuoria tutkijoita heidän itsenäisen uransa alkuvaiheissa ja oman tutkimusryhmän perustamisessa. Projektiapuraha myönnetään kolmivuotisena ja sen suuruus on 200.000 euroa, josta 1/3 tulee vuosittain käytettäväksi.

Projektiapurahojen haku on kaksivaiheinen. Aiehakemusten perusteella valitaan enintään 30 projektia jatkoon. Kaikille projektiapurahaa hakeneille lähetetään tieto jatkoonpääsystä hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen kesäkuun aikana. Tämän vuoksi kohtaan, jossa hakijaa pyydetään ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa, tulee merkitä vain yksi toimiva ja oikeassa muodossa oleva sähköpostiosoite ilman ylimääräisiä merkkejä ja kommentteja. Jos sähköpostiosoite on virheellinen, säätiö ei takaa ilmoituksen perilletuloa. Hakijan, jolta pyydetään yksityiskohtaisempi hakemus, on toimitettava se säätiölle 23.8.2019 mennessä.

Päätökset projektiapurahoista tehdään syys-lokakuussa. Projektiapurahan käyttö voi alkaa aikaisintaan 1.1.2020.

Mikäli projektiapurahaa käytetään tutkijoiden henkilökohtaisiin apurahoihin, voi säätiö maksaa ne suoraan tutkijoille (apurahoihin tulee sisällyttää lakisääteisen eläkevakuutusmaksun osuus n. 15 % apurahan määrästä; lisätiedot: www.mela.fi). Sen osan projektiapurahasta, joka käytetään palkkakuluihin tai muihin tutkimuksesta aiheutuviin kuluihin, pitää kulkea hakijan laitoksen maksatusjärjestelmän kautta. (Mahdollisesti laitokselle maksettavien yleiskustannusten kattamiseen ei myönnetä lisärahoitusta, mutta niitä voi tarvittaessa sisällyttää projektin kustannuksiin.)

Projektiapurahan hakijan/vastuullisen tutkijan tulee projektirahoitusta/ryhmän jäseniä suunnitellessaan ottaa huomioon säätiön säännöt, joiden mukaan rahoitusta voidaan myöntää vain äidinkieleltään suomenkielisille tutkijoille. Poikkeustapauksissa myös muulle kuin suomea äidinkielenään puhuvalle tutkijalle voidaan myöntää apuraha, jos hän toimii perusteiltaan suomenkielisessä tutkijayhteisössä (suomenkielisessä yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa) ja on lisäksi integroitunut siihen kiinteästi. Tällaiselta tutkijalta voidaan edellyttää sitä, että hän hallitsee suomen kieltä niin hyvin, että tulee sillä toimeen ja kykenee kommunikoimaan myös tutkijayhteisössä suomen kielellä. Yleensä voidaan edellyttää myös sitä, että tutkija asuu pysyväisluontoisesti Suomessa.

HAKUOHJE        

Apurahojen hakemuslomake löytyy kohdasta APURAHAT > Hakemuslomakkeet (projektihakemus). Päästäkseen lomakesivuille hakijan on ensimmäistä kertaa siellä käydessään rekisteröidyttävä.  Lomake täytetään ja tallennetaan verkossa. Hakemuksen tietoja voi täydentää, muokata ja tulostaa eri käyntikerroilla, kunhan pitää muistissa rekisteröimänsä käyttäjätunnuksen ja salasanan. Verkkopalvelin sulkeutuu hakuajan päättyessä 15.2.2019 klo 23.59 (Suomen aikaa).

Hakemuslomakkeen (lomake täytetään suomeksi) lisäksi hakijan tulee toimittaa säätiölle n. 5- sivuinen (A4), vapaamuotoinen aiehakemus (joka voi olla myös englanninkielinen) sekä hakijan ansioluettelo ja julkaisuluettelo viideltä viimeiseltä vuodelta (ansio- ja julkaisuluettelo voivat olla myös englanninkielisiä).

Hakemus liitteineen toimitetaan Emil Aaltosen Säätiölle sähköisesti verkkopalvelimen kautta. Käsiteltäväksi ei oteta sähköpostilla tai postitse lähetettyjä hakemuksia.

Tarvittaessa sähköisesti lähetetyn hakemuksen voi perua joko muutoksien tekemiseksi tai kokonaan hakuaikana. Valitse lähettämäsi hakemuksen (ensimmäisellä sivulla tila-kohdassa: Lähetetty) vierestä ‘Muokkaa’ ja seuraavalta sivulta kohdasta ‘Toiminnot’ – ‘Peruuta hakemus’ (aiemmin tallentamasi tiedot eivät häviä peruuttamisen yhteydessä). Huomioithan kuitenkin, että jos et peruuttamisen (ja mahdollisten muutosten jälkeen) lähetä hakemusta uudelleen, ei  se tule lainkaan mukaan käsittelyyn. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä säätiön toimistoon.

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

Henkilötiedot

Oppiarvo

Jos oppiarvosta on käytössä virallinen lyhenne (Suomen Valtiokalenteri), käytetään sitä (esim. FM, KTM, PsT jne.). Muussa tapauksessa oppiarvo kirjoitetaan kokonaisuudessaan.

Syntymäaika

muodossa pp.kk.vvvv tai ppkkvv

Osoite

kirjoitetaan muodossa:
katuosoite
postinumero ja postitoimipaikka
(max. neljä riviä)

Sähköposti

Koska tieto jatkoonpääsystä lähetetään sähköpostitse ja osoitetiedot kerätään järjestelmästä automaattisesti, tulisi tähän kohtaan merkitä vain yksi toimiva ja oikeassa muodossa olevaosoite kuten apurahat@emilaaltonen.fi ilman ylimääräisiä merkkejä ja kommentteja. Jos sähköpostiosoite on virheellinen, säätiö ei takaa ilmoituksen perilletuloa.

Tieteenala

Hakija merkitsee rastilla sen tieteenalan, johon tutkimus lähinnä kuuluu. Aloista on mahdollista merkitä vain yksi.

Tutkimuksen aihe

Tutkimuksen aihe merkitään suomeksi mahdollisimman lyhyesti, mutta tutkimusta kuvaavasti.

Mahdolliset lausunnonantajat

Lausunnonantajan tiedot merkitään pyydetyn mukaisesti. Lausuntoja ei kuitenkaan projektihakemusten osalta edellytetä, vaan hakija voi toimia oman harkintansa mukaan. Jos lausunnon pyytää, tulee lausunnonantajan täyttää Emil Aaltosen Säätiön kotisivuilta kohdasta ‘Apurahat > Lausuntojärjestelmä’ löytyvä sähköinen lausuntolomake viimeistään 28.2. mennessä (saatavana myös englanninkielisenä). Postitse tai sähköpostilla toimitettuja suosituksia ei oteta käsittelyyn. Jos lausunnonantaja on antanut lausuntonsa suoraan hakijalle, sen voi liittää pdf:nä hakemukseen (ks. ohje/Liitteet) hakuaikana (15.2. asti).

Tutkimuspaikka    

Tutkimuspaikka, missä tutkimusta tehdään ja minkä kautta rahaliikennettä mahdollisesti hoidetaan, valitaan valikosta. Jos tutkimuspaikkaa ei ole mainittu listassa, valitaan kohta “muu yliopisto tai tutkimuslaitos” ja tutkimuspaikka merkitään tämän valikkoruudun alapuolella olevaan tyhjään ruutuun.

Yhteenveto

Tähän kirjoitetaan lyhyt , suomenkielinen tiivistelmä aiehakemuksesta.

LIITTEET

Liitetiedostojen tulee olla pdf-tiedostoja. Muun tyyppisiä liitteitä hakemukseen ei voi liittää. Tallenna liitteet pdf-tiedostoksi suoraan esim. tekstinkäsittelyohjelmastasi.  Jos ohjelma ei osaa tuottaa pdf-tiedostoja, voit asentaa tietokoneeseesi jonkin ilmaisista pdf-tiedostojen luontiohjelmista tai skannata liitteet.

Hakemukseen liitetään seuraavat liitteet (jotka voivat olla myös englanninkielisiä) ja ne tulee nimetä, kuten alla:

ANSIOLUETTELO (projektin vastaavan tutkijan/hakijan CV)
JULKAISULUETTELO (viiden viimeisen vuoden julkaisut)
AIEHAKEMUS (vapaamuotoinen, enintään n. 5 sivua; voi olla myös  englanninkielinen)
KUSTANNUSARVIO (Alustavan kustannusarvion suurimmista menoeristä voi liittää erillisenä liitteenä tai se voi olla aiehakemuksen osana.)

Lausuntojen osalta hakija voi toimia oman harkintansa mukaan. Jos lausunnon pyytää, tulee lausunnonantajan täyttää Emil Aaltosen Säätiön kotisivuilta kohdasta ‘Apurahat > Lausuntojärjestelmä’ löytyvä sähköinen lausuntolomake viimeistään 28.2. mennessä (saatavana myös englanninkielisenä). Postitse tai sähköpostilla toimitettuja suosituksia ei oteta käsittelyyn. Jos lausunnonantaja on antanut lausuntonsa suoraan hakijalle, sen voi liittää pdf:nä hakemukseen (ks. ohje/Liitteet) hakuaikana (15.2. asti).

TIEDUSTELUT, TEKNINEN TUKI

Hakemuksia koskeviin tiedusteluihin vastataan säätiön toimistossa puh. (03) 222 0401, sähköposti: apurahat@emilaaltonen.fi.

Järjestelmän käyttöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä auttaa tekninen tuki sähköpostitse osoitteessa hakemustuki@datalink.fi

LÄHETETYN HAKEMUKSEN TIETOJEN TAI LIITTEIDEN MUOKKAAMINEN TAI HAKEMUKSEN PERUUTTAMINEN 

Tarvittaessa sähköisesti lähetetty hakemus on mahdollista perua hakuaikana joko kokonaan tai muutoksien tekemiseksi. Valitse lähettämäsi hakemuksen (ensimmäisellä sivulla tila-kohdassa: Lähetetty) vierestä ‘Muokkaa’ ja seuraavalta sivulta kohdasta ‘Toiminnot’ – ‘Peruuta hakemus’ (aiemmin tallentamasi tiedot eivät häviä peruuttamisen yhteydessä). Huomioithan kuitenkin, että jos et peruuttamisen (ja mahdollisten muutosten jälkeen) lähetä hakemusta uudelleen, ei  se tule lainkaan mukaan käsittelyyn.

Siinä tapauksessa, että haluat perua hakemuksen kokonaan,  ei sinun peruuttamisen jälkeen tarvitse tehdä enää muita toimenpiteitä.

TIETOSUOJA

Hakijan antamien tietojen käsittelystä ja niiden rekisteröimisestä saa tietoa säätiön kotisivuilta www.emilaaltonen.fi > Apurahat >  Tietosuojaseloste.