Hakuohje

Projektiapuraha

Lähtökohtana on tukea nuoria tutkijoita heidän itsenäisen uransa alkuvaiheissa ja oman tutkimusryhmän perustamisessa. Projektiapuraha myönnetään kolmivuotisena ja sen suuruus on 200.000 euroa, josta 1/3 tulee vuosittain käytettäväksi.

Projektiapurahojen haku on kaksivaiheinen. Aiehakemusten perusteella valitaan enintään 30 projektia jatkoon. Kaikille projektiapurahaa hakeneille lähetetään tieto jatkoonpääsystä hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen kesäkuun aikana. Tämän vuoksi kohtaan, jossa hakijaa pyydetään ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa, tulee merkitä vain yksi toimiva ja oikeassa muodossa oleva sähköpostiosoite ilman ylimääräisiä merkkejä ja kommentteja. Jos sähköpostiosoite on virheellinen, säätiö ei takaa ilmoituksen perilletuloa. Hakijan, jolta pyydetään yksityiskohtaisempi hakemus, on toimitettava jatkohakemus säätiölle 24.8.2020 mennessä.

Päätökset projektiapurahoista tehdään syys-lokakuussa 2020. Projektiapurahan käyttö voi alkaa aikaisintaan 1.1.2021.

Mikäli projektiapurahaa käytetään tutkijoiden henkilökohtaisiin apurahoihin, voi säätiö maksaa ne suoraan tutkijoille (apurahoihin tulee sisällyttää lakisääteisen eläkevakuutusmaksun osuus n. 15 % apurahan määrästä; lisätiedot: www.mela.fi). Sen osan projektiapurahasta, joka käytetään palkkakuluihin tai muihin tutkimuksesta aiheutuviin kuluihin, pitää kulkea hakijan laitoksen maksatusjärjestelmän kautta. (Mahdollisesti laitokselle maksettavien yleiskustannusten kattamiseen ei myönnetä lisärahoitusta, mutta niitä voi tarvittaessa sisällyttää projektin kustannuksiin.)

Projektiapurahan hakijan/vastuullisen tutkijan tulee projektirahoitusta/ryhmän jäseniä suunnitellessaan ottaa huomioon säätiön säännöt, joiden mukaan rahoitusta voidaan myöntää vain äidinkieleltään suomenkielisille tutkijoille. Poikkeustapauksissa myös muulle kuin suomea äidinkielenään puhuvalle tutkijalle voidaan myöntää apuraha, jos hän toimii perusteiltaan suomenkielisessä tutkijayhteisössä (suomenkielisessä yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa) ja on lisäksi integroitunut siihen kiinteästi. Tällaiselta tutkijalta voidaan edellyttää sitä, että hän hallitsee suomen kieltä niin hyvin, että tulee sillä toimeen ja kykenee kommunikoimaan myös tutkijayhteisössä suomen kielellä. Yleensä voidaan edellyttää myös sitä, että tutkija asuu pysyväisluontoisesti Suomessa.

SÄHKÖINEN HAKEMUSLOMAKE      

Apurahojen hakemuslomake löytyy kohdasta APURAHAT > Hakemuslomakkeet (projektihakemus). Hakemuslomake täytetään suomeksi; liitteet voivat olla myös englanninkielisiä. Päästäkseen lomakesivuille hakijan on ensimmäistä kertaa verkkopalvelussa käydessään rekisteröidyttävä. Lomake täytetään ja tallennetaan verkossa. Hakemuksen tietoja voi täydentää, muokata ja tulostaa eri käyntikerroilla, kunhan pitää muistissa rekisteröimänsä käyttäjätunnuksen ja salasanan. Verkkopalvelu sulkeutuu hakuajan päättyessä 15.2.2020 klo 23.59 (Suomen aikaa). Hakijan tulee huomioida, että hakuajan päättymispäivä on vuonna 2020 lauantai, jolloin hakemuksia voi edelleen jättää, mutta apurahahakuun liittyvät neuvontapalvelu ja tekninen tuki eivät ole enää käytettävissä.

Hakemuslomakkeen lisäksi hakijan tulee toimittaa säätiölle n. 5- sivuinen (A4), vapaamuotoinen aiehakemus (joka voi olla myös englanninkielinen) sekä hakijan ansioluettelo ja julkaisuluettelo viideltä viimeiseltä vuodelta (ansio- ja julkaisuluettelo voivat olla myös englanninkielisiä).

Hakemus liitteineen lähetetään ainoastaan verkkopalvelun kautta. Käsiteltäväksi ei oteta sähköpostilla tai postitse lähetettyjä hakemuksia. Kun hakemus on asianmukaisesti lähetetty käsiteltäväksi, näkyy hakemuksen ensimmäisellä sivulla tila-kohdassa teksti ‘Lähetetty’ (hakemusta täytettäessä samassa kohdassa on teksti ‘Kesken’).

LÄHETETYN HAKEMUKSEN TIETOJEN TAI LIITTEIDEN MUOKKAAMINEN TAI HAKEMUKSEN PERUUTTAMINEN 

Tarvittaessa sähköisesti lähetetty hakemus on mahdollista perua hakuaikana joko kokonaan tai muutosten tekemiseksi. Valitse lähettämäsi hakemuksen (ensimmäisellä sivulla tila-kohdassa: Lähetetty) vierestä ‘Muokkaa’ ja seuraavalta sivulta kohdasta ‘Toiminnot’ – ‘Peruuta hakemus’ (aiemmin tallentamasi tiedot eivät häviä peruuttamisen yhteydessä). Huomioithan kuitenkin, että jos et perumisen (ja mahdollisten muutosten) jälkeen lähetä hakemusta uudelleen, ei se tule lainkaan mukaan käsittelyyn. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä säätiön toimistoon.

Siinä tapauksessa, että haluat perua hakemuksen kokonaan, ei sinun peruuttamisen jälkeen tarvitse tehdä enää muita toimenpiteitä. Tällöin hakemuksen tilaksi vaihtuu ‘kesken’, eikä se ole enää mukana käsittelyssä.

TIEDUSTELUT, TEKNINEN TUKI

Hakemuksia koskeviin tiedusteluihin vastataan säätiön toimistossa puh. (03) 222 0401, sähköposti: apurahat@emilaaltonen.fi.

Järjestelmän käyttöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä auttaa tekninen tuki sähköpostitse osoitteessa hakemustuki@datalink.fi

TIETOSUOJA

Hakijan antamien tietojen käsittelystä ja niiden rekisteröimisestä saa tietoa säätiön kotisivuilta www.emilaaltonen.fi > Apurahat >  Tietosuojaseloste.