HAKUOHJE

Projektiapurahat

Lähtökohtana on tukea nuoria tutkijoita heidän itsenäisen uransa alkuvaiheissa ja oman tutkimusryhmän perustamisessa. Projektiapuraha myönnetään kolmivuotisena ja sen suuruus on 200 000 euroa, josta 1/3 tulee vuosittain käytettäväksi.

Projektiapurahojen haku on kaksivaiheinen. Aiehakemusten perusteella valitaan enintään 30 projektia jatkoon. Päähakijana voi olla vain yksi vastuullinen tutkija. Kaikille projektiapurahaa hakeneille lähetetään tieto jatkoonpääsystä hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen kesäkuun aikana. Tämän vuoksi kohtaan, jossa hakijaa pyydetään ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa, tulee merkitä vain yksi toimiva ja oikeassa muodossa oleva sähköpostiosoite ilman ylimääräisiä merkkejä ja kommentteja. Jos sähköpostiosoite on virheellinen, säätiö ei takaa ilmoituksen perilletuloa. Hakijan, jolta pyydetään yksityiskohtaisempi hakemus, on toimitettava jatkohakemus säätiölle hakuvuoden elokuussa.

Projektiapurahaa voi budjetoida tutkijoille apurahoina ja/tai palkkoina. Mikäli projektiapurahaa käytetään tutkijoiden henkilökohtaisiin apurahoihin, voi säätiö maksaa ne suoraan tutkijoille (apurahoihin tulee sisällyttää lakisääteisen eläkevakuutusmaksun osuus n. 13 % apurahan määrästä; lisätiedot: www.mela.fi). Sen osan projektiapurahasta, joka käytetään palkkakuluihin tai muihin tutkimuksesta aiheutuviin kuluihin, pitää kulkea hakijan laitoksen maksatusjärjestelmän kautta. Mahdollisesti laitokselle maksettavien yleiskustannusten kattamiseen ei myönnetä lisärahoitusta, mutta niitä voi tarvittaessa sisällyttää projektin kustannuksiin.

Projektiapurahan hakijan/vastuullisen tutkijan tulee projektirahoitusta/ryhmän jäseniä suunnitellessaan ottaa huomioon säätiön säännöt, joiden mukaan rahoitusta voidaan myöntää vain äidinkieleltään suomenkielisille tutkijoille. Pääsääntöisesti tämä koskee myös tutkimusryhmän jäseniä. Poikkeustapauksissa myös muulle kuin suomea äidinkielenään puhuvalle tutkijalle voidaan myöntää apuraha, jos hän toimii perusteiltaan suomenkielisessä tutkijayhteisössä (suomenkielisessä yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa) ja on lisäksi integroitunut siihen kiinteästi. Tällaiselta tutkijalta voidaan edellyttää sitä, että hän hallitsee suomen kieltä niin hyvin, että tulee sillä toimeen ja kykenee kommunikoimaan myös tutkijayhteisössä suomen kielellä. Yleensä voidaan edellyttää myös sitä, että tutkija asuu pysyväisluontoisesti Suomessa.

APURAHOJEN VERKKOPALVELU JA SÄHKÖINEN HAKEMUSLOMAKE      

Projektiapurahaa voi hakea 15.1.–15.2. välisenä aikana apurahojen verkkopalvelun kautta täyttämällä sähköinen hakemuslomake ja lähettämällä se liitteineen säätiön käsiteltäväksi. Käsiteltäväksi ei oteta sähköpostilla tai postitse lähetettyjä hakemuksia tai lausuntoja. Hakupalvelu sulkeutuu hakuajan päättyessä 15.2. klo 23.59 (Suomen aikaa).

Verkkopalveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai käyttäjätunnuksella.

Hakemuslomake täytetään suomeksi; liitteet voivat olla suomen- tai englanninkielisiä. Hakemuksen tietoja voi muokata, täydentää ja tulostaa eri kirjautumiskerroilla. Kun hakemus on asianmukaisesti lähetetty käsiteltäväksi, näkyy hakemuksen tila-kohdassa teksti ‘Lähetetty’ (hakemusta täytettäessä samassa kohdassa on teksti ‘Kesken’). Tarkemmat hakulomakkeen täyttöohjeet.

Hakemuslomakkeeseen tulee liittää erillinen 5-sivuinen (A4) vapaamuotoinen aiehakemus, kustannusarvio sekä hakijan ansioluettelo ja julkaisuluettelo viideltä viimeiseltä vuodelta. Liitteet voivat olla suomen- tai englanninkielisiä.
Tarkemmat tiedot hakemuksen liitteistä täältä.

LÄHETETYN HAKEMUKSEN TIETOJEN TAI LIITTEIDEN MUOKKAAMINEN TAI HAKEMUKSEN PERUUTTAMINEN HAKUAIKANA

Tarvittaessa sähköisesti lähetetty hakemus on mahdollista perua hakuaikana joko kokonaan tai muutosten tekemiseksi. Valitse lähettämäsi hakemuksen (tila-kohdassa ’Lähetetty’) vierestä ’Muokkaa’ ja seuraavalta sivulta kohdasta ’Toiminnot’ – ’Peruuta hakemus’. Aiemmin tallentamasi tiedot eivät häviä peruuttamisen yhteydessä. Huomioithan kuitenkin, että jos et perumisen (tai mahdollisten muutosten) jälkeen lähetä hakemusta uudelleen, ei se tule lainkaan mukaan käsittelyyn. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä säätiön toimistoon.

Mikäli haluat perua hakemuksen kokonaan, ei sinun perumisen jälkeen tarvitse tehdä enää muita toimenpiteitä. Tällöin hakemuksen tilaksi vaihtuu ‘Kesken’, eikä se ole enää mukana käsittelyssä.

PÄÄTÖKSET

Päätökset projektiapurahoista tehdään hakuvuoden syys-lokakuussa. Projektiapurahan käytön voi aloittaa aikaisintaan myöntövuotta seuraavan vuoden tammikuusta alkaen.

TIEDUSTELUT, TEKNINEN TUKI

Hakemuksia koskeviin tiedusteluihin vastataan säätiön toimistossa sähköpostitse osoitteessa apurahat@emilaaltonen.fi tai puhelimitse 03 222 0401.

Järjestelmän käyttöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä auttaa tekninen tuki: hakemustuki@datalink.fi.

TIETOSUOJA

Hakijan antamien tietojen käsittelystä ja niiden rekisteröimisestä saa tietoa säätiön Tietosuojaselosteesta.