HAKEMUKSEN LIITTEET

Projektiapurahat

Hakemuslomakkeeseen tulee liittää erillinen viiden sivun (viitteitä ei lasketa tähän pituuteen) vapaamuotoinen tutkimussuunnitelma, kustannusarvio sekä hakijan ansioluettelo ja julkaisuluettelo viideltä viimeiseltä vuodelta. Liitteet voivat olla suomen- tai englanninkielisiä.

Liitetiedostojen tulee olla pdf-tiedostoja. Muun tyyppisiä liitteitä hakemukseen ei voi liittää. Liitteet tulee nimetä, kuten alla:

Tutkimussuunnitelma (vapaamuotoinen, enintään 5 sivua); josta ilmenee   tutkimusryhmän koostumus, työn päämäärä ja käytettävät menetelmät

Kustannusarvio
projektiapurahan käytöstä, minkä yhteydessä hakijan tulee myös selvittää tutkimusryhmän/projektin kokonaisrahoitus (muiden tahojen myöntämä rahoitus, Emil Aaltosen Säätiöltä haetun rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta). Kustannuslaskelman lisäksi tulisi selvittää, mikä merkitys tällä mahdollisesti myönnettävällä rahoituksella olisi kyseiselle projektille

Ansioluettelo (projektin vastaavan tutkijan/hakijan CV)

Julkaisuluettelo (viimeisen viiden vuoden julkaisut)