HAKEMUKSEN LIITTEET

Projektiapurahat

Hakemuslomakkeeseen tulee liittää erillinen n. 5-sivuinen (A4) vapaamuotoinen aiehakemus, kustannusarvio sekä hakijan ansioluettelo ja julkaisuluettelo viideltä viimeiseltä vuodelta. Liitteet voivat olla suomen- tai englanninkielisiä.

Liitetiedostojen tulee olla pdf-tiedostoja. Muun tyyppisiä liitteitä hakemukseen ei voi liittää. Liitteet tulee nimetä, kuten alla:

AIEHAKEMUS (vapaamuotoinen, enintään n. 5 sivua); mitä tutkitaan, tutkimuksen tavoite ja menetelmät
KUSTANNUSARVIO (alustavan kustannusarvion suurimmista menoeristä voi liittää erillisenä liitteenä tai se voi olla aiehakemuksen osana); kustannuslaskelman lisäksi tulisi selvittää, mikä merkitys tällä mahdollisesti myönnettävällä rahoituksella olisi kyseiselle projektille
ANSIOLUETTELO (projektin vastaavan tutkijan/hakijan CV)
JULKAISULUETTELO (viimeisen viiden vuoden julkaisut)

Lausuntojen osalta hakija voi toimia oman harkintansa mukaan. Jos lausunnon pyytää, tulee lausunnonantajan täyttää sähköinen lausuntolomake viimeistään 20.2. mennessä säätiön lausuntojärjestelmän kautta (saatavana myös englanninkielisenä). Jos olet hakenut säätiöltä apurahaa aiemmin, niin huomioithan, että tänä vuonna lausuntojen viimeinen jättöpäivä on aikaistunut. Postitse tai sähköpostilla toimitettuja suosituksia ei oteta käsittelyyn. Jos lausunnonantaja on antanut lausuntonsa suoraan hakijalle, voi hakija sen liittää pdf:nä hakemukseen hakuaikana (15.2. asti).