Hakemuslomakkeen täyttöohjeet

Projektiapurahat

Hakemuslomakkeen täyttämisen lisäksi hakijan tulee tehdä viiden sivun mittainen aiehakemus.

HAKIJA

Nimi
Sukunimi ja etunimi omiin kohtiinsa, kuten pyydetään.

Oppiarvo
Käytössä oleva lyhenne oppiarvosta (esim. FM, KTM, PsT, PhD jne.).

Syntymäaika
Muodossa pp.kk.vvvv tai ppkkvv

Sukupuoli
Kysymme hakemuslomakkeella hakijan sukupuolta ainoastaan tilastollisiin tarkoituksiin. Vastausta ei yksilöidä millään tavalla hakijaan ja sen vuoksi valittu vaihtoehto ei myöskään näy varsinaisella hakemuslomakkeella (pdf).

Osoite
Kirjoitetaan muodossa:
Katuosoite
Postinumero ja postitoimipaikka
(max. neljä riviä)

Sähköposti
Koska tieto jatkoonpääsystä lähetetään sähköpostitse ja osoitetiedot kerätään järjestelmästä automaattisesti, tulisi tähän kohtaan merkitä vain yksi toimiva ja oikeassa muodossa oleva osoite kuten apurahat@emilaaltonen.fi ilman ylimääräisiä merkkejä ja kommentteja. Jos sähköpostiosoite on virheellinen, säätiö ei takaa ilmoituksen perilletuloa.

Tutkimusryhmä
Tutkimusryhmän jäsenet merkitään pyydetyn mukaisesti, mikäli jäsenet ovat tiedossa jo aiehakemusvaiheessa.

HAKEMUS

Tutkimuksen aihe
Tutkimuksen aihe merkitään suomeksi (julkaistavissa oleva, otsikonomaisesti).

Tieteenala
Hakija merkitsee rastilla sen tieteenalan, johon tutkimus lähinnä kuuluu. Aloista on mahdollista valita vain yksi, vaikka tutkimus olisikin monitieteistä.

Tutkimuspaikka
Valikosta valitaan se tutkimuspaikka, missä tutkimusta tehdään ja minkä kautta rahaliikennettä mahdollisesti hoidetaan. Jos tutkimuspaikkaa ei ole mainittu listassa, valitaan kohta “Muu yliopisto tai tutkimuslaitos” ja tutkimuspaikka merkitään tämän valikkoruudun alapuolella olevaan tyhjään ruutuun.

Mahdolliset lausunnonantajien tiedot
Lausunnonantajan tiedot merkitään pyydetyn mukaisesti. Säätiö ei lähetä ilmoitusta/pyyntöä hakemuksessa nimetylle lausunnonantajalle. Lausunnonantajan yhteystietoja pyydetään vain mahdollisesti tarvittavia lisätietoja varten. Lausuntoja ei projektihakemusten osalta edellytetä, vaan hakija voi toimia oman harkintansa mukaan.

Jos lausunnon pyytää, tulee lausunnonantajan täyttää sähköinen lausuntolomake viimeistään 20.2. mennessä säätiön lausuntojärjestelmän kautta (saatavana myös englanninkielisenä). Jos olet hakenut säätiöltä apurahaa aiemmin, niin huomioithan, että tänä vuonna lausuntojen viimeinen jättöpäivä on aikaistunut.

Lausunnonantaja ei tarvitse erillistä tunnistetta, vaan lausuntolomakkeelle tulee merkitä sen apurahanhakijan/projektin vetäjän nimi, kenestä lausunnon antaa. Lausunnon voi jättää lausuntojärjestelmän kautta, vaikka hakija ei olisikaan vielä lähettänyt hakemustaan. Postitse, sähköpostitse tai myöhässä toimitettuja suosituksia ei oteta käsittelyyn. Jos lausunnonantaja on antanut lausuntonsa suoraan hakijalle, voi hakija sen liittää pdf:nä hakemukseen hakuaikana (15.2. asti).

RAHOITUS

Tutkimuksen kokonaisrahoitus
Tutkimusryhmän/projektin kokonaisrahoitus: muiden tahojen myöntämä rahoitus ja Emil Aaltosen Säätiöltä haetun rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta.
Kerro lyhyesti projektin kokonaisrahoituksesta, onko kyseistä projektia rahoitettu aiemmin, jos on, niin millä ajalla ja kuinka paljon. Tämän osion avulla tulisi saada kokonaiskuva projektin rahoituksesta.

Muut ratkaisemattomat rahoitushakemukset hakemallesi projektille
Vireillä olevat apurahahakemukset projektille merkitään tähän. Apurahojen käsittelyn aikana muualta saadusta rahoituksesta tulee ilmoittaa välittömästi Emil Aaltosen Säätiölle (apurahat@emilaaltonen.fi).

YHTEENVETO

”Mitä?”, ”Miksi?” ja ”Miten?” Tähän kirjoitetaan lyhyt, suomenkielinen tiivistelmä aiehakemuksesta.

Hakemuksen LIITTEET

Liitetiedostojen tulee olla pdf-tiedostoja. Muun tyyppisiä liitteitä hakemukseen ei voi liittää. Hakemukseen liitetään seuraavat liitteet (voivat olla myös englanninkielisiä) ja ne tulee nimetä, kuten alla:

Aiehakemus (vapaamuotoinen, enintään n. 5 sivua); mitä tutkitaan, tutkimuksen tavoite ja menetelmät
Kustannusarvio (alustavan kustannusarvion suurimmista menoeristä voi liittää erillisenä liitteenä tai se voi olla aiehakemuksen osana); kustannuslaskelman lisäksi tulisi selvittää, mikä merkitys tällä mahdollisesti myönnettävällä rahoituksella olisi kyseiselle projektille
Ansioluettelo (projektin vastaavan tutkijan/hakijan CV)
Julkaisuluettelo (viimeisen viiden vuoden julkaisut)

Lausuntojen osalta hakija voi toimia oman harkintansa mukaan. Jos lausunnon pyytää, tulee lausunnonantajan täyttää sähköinen lausuntolomake viimeistään 20.2. mennessä säätiön lausuntojärjestelmän kautta (saatavana myös englanninkielisenä). Postitse, sähköpostitse tai myöhässä toimitettuja suosituksia ei oteta käsittelyyn. Jos lausunnonantaja on antanut lausuntonsa suoraan hakijalle, voi hakija sen liittää pdf:nä hakemukseen hakuaikana (15.2. asti).