Hakemuslomakkeen täyttöohjeet

Projektiapurahat

HAKIJA

Nimi
Sukunimi ja etunimi omiin kohtiinsa, kuten pyydetään.

Oppiarvo
Käytössä oleva lyhenne oppiarvosta (esim. FM, KTM, PsT, PhD jne.).

Syntymäaika
Muodossa pp.kk.vvvv tai ppkkvv

Sukupuoli
Kysymme hakemuslomakkeella hakijan sukupuolta ainoastaan tilastollisiin tarkoituksiin. Vastausta ei yksilöidä millään tavalla hakijaan ja sen vuoksi valittu vaihtoehto ei myöskään näy varsinaisella hakemuslomakkeella (pdf).

Osoite
Kirjoitetaan muodossa:
Katuosoite
Postinumero ja postitoimipaikka
(max. neljä riviä)

Sähköposti
Koska tieto päätöksestä lähetetään sähköpostitse ja osoitetiedot kerätään järjestelmästä automaattisesti, tulisi tähän kohtaan merkitä vain yksi toimiva ja oikeassa muodossa oleva osoite ilman ylimääräisiä merkkejä ja kommentteja. Jos sähköpostiosoite on virheellinen, säätiö ei takaa ilmoituksen perilletuloa.

Tutkimusryhmä
Tutkimusryhmän jäsenet merkitään pyydetyn mukaisesti, mikäli jäsenet ovat tiedossa hakemusvaiheessa.

HAKEMUS

Tutkimuksen aihe
Tutkimuksen aihe merkitään suomeksi (julkaistavissa oleva, otsikonomaisesti).

Tieteenala
Hakija merkitsee rastilla sen tieteenalan, johon tutkimus lähinnä kuuluu. Aloista on mahdollista valita vain yksi, vaikka tutkimus olisikin monitieteistä.

Tutkimuspaikka
Valikosta valitaan se tutkimuspaikka, missä tutkimusta tehdään ja minkä kautta rahaliikennettä mahdollisesti hoidetaan. Jos tutkimuspaikkaa ei ole mainittu listassa, valitaan kohta “Muu yliopisto tai tutkimuslaitos” ja tutkimuspaikka merkitään tämän valikkoruudun alapuolella olevaan tyhjään ruutuun.

RAHOITUS

Tutkimuksen kokonaisrahoitus
Tutkimusryhmän/projektin kokonaisrahoitus: muiden tahojen myöntämä rahoitus ja Emil Aaltosen Säätiöltä haetun rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta.
Kerro lyhyesti projektin kokonaisrahoituksesta, onko kyseistä projektia rahoitettu aiemmin, jos on, niin millä ajalla ja kuinka paljon. Tämän osion avulla tulisi saada kokonaiskuva projektin rahoituksesta.

Muut ratkaisemattomat rahoitushakemukset hakemallesi projektille
Vireillä olevat apurahahakemukset projektille merkitään tähän. Apurahojen käsittelyn aikana muualta saadusta rahoituksesta tulee ilmoittaa välittömästi Emil Aaltosen Säätiölle (apurahat@emilaaltonen.fi).

YHTEENVETO

”Mitä?”, ”Miksi?” ja ”Miten?” Tähän kirjoitetaan lyhyt, suomenkielinen tiivistelmä tutkimussuunnitelmasta.

HAKEMUKSEN LIITTEET

Liitetiedostojen tulee olla pdf-tiedostoja. Muun tyyppisiä liitteitä hakemukseen ei voi liittää. Hakemukseen liitetään seuraavat liitteet (voivat olla myös englanninkielisiä) ja ne tulee nimetä, kuten alla:

Tutkimussuunnitelma 5-sivuinen (A4) vapaamuotoinen tutkimussuunnitelma, josta ilmenee tutkimusryhmän koostumus, työn päämäärä ja käytettävät menetelmät. Viitteitä ei lasketa tähän pituuteen.

Kustannusarvio projektiapurahan käytöstä, minkä yhteydessä hakijan tulee myös selvittää tutkimusryhmän/projektin kokonaisrahoitus (muiden tahojen myöntämä rahoitus, Emil Aaltosen Säätiöltä haetun rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta). Kustannuslaskelman lisäksi tulisi selvittää, mikä merkitys tällä mahdollisesti myönnettävällä rahoituksella olisi kyseiselle projektille.

Ansioluettelo
(projektin vastaavan tutkijan/hakijan CV)

Julkaisuluettelo
(viimeisen viiden vuoden julkaisut)

Hakemus voi olla myös englanninkielinen (yhden sivun mittaista yleistajuista selvitystä lukuun ottamatta).