MAKSATUSPYYNNÖT

Projektiapurahat

Maksutiedot on annettava viimeistään maksukuukautta edeltävän kuukauden 20. päivään mennessä. Maksatuspyyntöön merkitään toivottu maksukuukausi ja maksettava summa (täysinä euroina). Tällöin apuraha kirjautuu maksettavaksi ko. kuukauden ensimmäinen arkipäivä. Maksukuukaudeksi ei siis tule valita kuluvaa kuukautta.

Työryhmän jäsenen maksatuspyyntö
Projektin vetäjä voi tehdä maksatuspyynnön tutkimusryhmän jäsenelle verkkopalvelun kautta. Maksatuspyyntö on mahdollista tehdä pidemmälle ajalle samalla kertaa. Mikäli apurahan maksatukseen tulee myöhemmin muutoksia, voi maksueriä tarvittaessa muokata uudelleen. Apuraha maksetaan pääsääntöisesti 1–3 kuukauden erissä.

Maksatuspyyntöön merkitään toivottu maksukuukausi ja maksettava summa (täysinä euroina). Maksatuspyynnön lisätietoihin voi tarvittaessa kirjata muita apurahan maksamiseen liittyviä tietoja.

Vähintään 4 kk:n työskentelyyn tarkoitetut henkilökohtaiset apurahat kuuluvat lakisääteisen eläketurvan piiriin. Ilmoitusvelvollisuus projektiapurahasta Melalle (minkä kautta apurahat vakuutetaan) on projektin vastuuhenkilöllä. Lisätietoja asiasta saa säätiön toimistosta ja Melan kotisivuilta.

Yliopiston/laitoksen maksatuspyyntö
Yliopistolle tarkoitetut maksatuspyynnöt voi tehdä verkkopalvelun kautta tai yliopisto voi lähettää laskun säätiölle verkkolaskuna. Laskutustiedot löydät täältä.

Maksatuspyyntö on mahdollista tehdä pidemmälle ajalle samalla kertaa. Mikäli yliopistolle tarkoitettujen kulujen maksatukseen tulee myöhemmin muutoksia, voi maksueriä tarvittaessa muokata uudelleen.

Maksatuspyyntöön merkitään toivottu maksukuukausi ja maksettava summa (täysinä euroina). Maksatuspyynnön lisätietoihin voi tarvittaessa kirjata muita apurahan maksamiseen liittyviä tietoja.